Sürdürülebilir Kalkınma Nedir ?

Kategori: Logistical, Sayı 2 | 0

Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır. Bu … Devamı

Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ulaştırma

Kategori: Logistical, Sayı 2 | 0

Enerji sektörünün ulusal düzeyde öncelikleri ülkeden ülkeye değişmekle birlikte, sektörün dünyadaki gündemi ülkelerin gündemleri üzerinde giderek daha fazla etkili olmaktadır. Ülkeler arasında enerji kaynakları, teknoloji, finansman gibi konularda karşılıklı bağımlılığın olması, konvansiyonel enerji kaynakları rezervlerinin giderek tükenmesi, enerji sektöründen kaynaklanan … Devamı