10. Yıl Röportajı

Kategori: Logistical, Sayı 10 | 0

Bir Başarı Öyküsü: Çetin Nuhoğlu

Kısa bir özgeçmiş bilgileri

 • Ülkemizde iş dünyasının gelişimi için sivil toplum kuruluşlarının önemine inanan ve iş dünyasına hizmet eden sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olarak hizmet eden iş dünyasının öne çıkan isimlerindendir.
 • 1955 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 1976 yılında mezun oldu.
 • Mezuniyetinden sonra uluslararası taşımacılık sektörüne giren Nuhoğlu, 1977 yılında, bir taşımacılık şirketinin yan ısıra , bugün ülkemizde treyler üretimi alanında lider konumda bulunan Tırsan Treyler’i kurdu.
 • 1998’de Almanya’nın Goch kentinde treyler üretimine başlayan ve yüzde yüzü Tırsan grubuna ait olan GochTırsan GmbH firmasının da başkanlığını yürüten Nuhoğlu , çoğu yine ulusal ve uluslararası taşımacılık sektörlerine yönelik ürün ve hizmet veren 9 grup şirketinin de kurucusudur.
 • 1.000’in üzerinde çalışanı bulunan Tırsan grubunun toplam kalite yönetimine ilişkin tüm çalışmaları içerisinde bizzat yer alan Nuhoğlu, aynı zamanda uluslararası taşımacılık sektörünün bu alanda yapılan çalışmalarına da öncülük etmektedir.
 • Bu kapsamda UND’nin 2004 yılında “Ulusal Kalite Ödülü – Sivil Toplum Kuruluşları ” kategorisinde Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü kazanmasına liderlik yapmıştır.
 • 2006-2008 döneminde, daha önce başkan yardımcılığını yürüttüğü KalDer’in Başkanlığını yürütmüştür.
 • 2008-2010 döneminde, Sektörel Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Halen sürdürdüğü diğer idari görevler:

 • TOBB Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclisi Başkanlığı
 • TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Üyeliği
 • Okan Üniversitesi Danışma Kurulu Üyeliği
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı Kurucu Üyeliği
 • Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Başkan Yardımcılığı
 • Nuhoğlu ve Aile Yakınları Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği

Kariyer başarı öyküsü

 • Mezunu olduğu İstanbul Üniversitesi bünyesinde Türkiye’deki ilk Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun kurulması çalışmalarına katkı sağlamış; Üniversite rektörlüğü nezdinde bu amaçla yapılan girişimlere liderlik etmiş ; Başkanlığını yürüttüğü UND koordinasyonunda 44 üye firmasının oluşturduğu konsorsiyumla 2003 yılında Yüksekokula modern bir binanın inşa ettirilerek üniversiteye armağan edilmesi sürecini yönetmiştir.
 • 1000’in üzerinde çalışanı bulunan Tırsan Grubu’nun toplam kalite yönetimine ilişkin tüm çalışmaları içerisinde bizzat yer almış , aynı zamanda uluslararası taşımacılık sektörünün bu alanda yapılan çalışmalarına da öncülük etmiştir.
 • Aynı çerçevede, Uluslararası Nakliyeciler Derneği ne(UND) 2004 yılında “Sivil Toplum Kuruluşları “kategorisinde Ulusal Kalite Büyük Ödülü’nü kazandıran sürecin liderliğini yürütmüştür.
 • Bu sürecin bir sonraki aşaması olarak, 2006 yılında daha önce başkan yardımcılığını yürüttüğüm Türkiye Kalite Derneği Kalder’in Başkanlığına seçilmiştir.
 • KalDer Yönetim Kurulu Başkanı olarak organizasyon sürecine bizzat ve aktif katılım sağladığı, 13-14 Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul ‘da “Küresel Rekabet ve Dünya Vatandaşlığı ” temasıyla gerçekleştirilen
 • 16. Kalite Kongresi’ne Türkiye’den ve dünyadan toplam 2800 kişi katılmış; kongreye Birleşmiş Milletler Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanı Kemal Derviş , İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Topluluğunun aktif bir katılımcısı olan TNT Express’in CEO’su Peter Bakker gibi dünya çapında etkili konuşmacıların katılımı ve Kongreye katılan kuruluş temsilcilerinin “Küresel İlkeler Sözleşmesine imza atması sağlanmıştır .
 • Kasım 2009-Kasım 2010 döneminde SEDEFED Rekabet Forumu REF işbirliğiyle yürütülen “Rekabet Gücü Ödülleri” sürecinin liderliğini yapmıştır. İlgili ödüller İLK KEZ 4 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen 6. Rekabet Kongresi’nde sahiplerini bulmuştur. Söz konusu ödül Firmaların, rekabet gücü artışı için geleceğine dair stratejik yaklaşımlar geliştirebilmesi, bağımsız uzman organizasyonlar tarafından üretilmiş, bilimsel altyapısı olan, evrensel düzeyde kabul görmüş analizlere bağlıdır. Rekabetçilik konusunda yüksek kapasiteye sahip firmaların ödüllendirilmesi, uyguladıkları örnek yaklaşımların yaygınlaştırılması yoluyla, firmaların rekabet yetkinliğinin artırılması ve ülke çapında rekabet gücü kazandıran temel kıstasların bilinirliğinin artırılmaya devam edilmesini amaçlamaktadır.

2003 yılında dergimize verdiginiz röportajda “Üst Düzey Yöneticilik ve orta Düzey Yöneticilik üzerine,egitim düzeyinin yükseltilmesi ve alt yapılarının kuvvetlendirilmesi adına düşüncelerim var.” demiştiniz. Bu hedefinizi gerçekleştirdiniz mi?

2003 yılında ilk Karayolu Taşıma Kanunu ve ardından Yönetmeliği yürürlüğe girdi biliyorsunuz. O dönemde, yönetim kurulu başkanı olduğum Uluslararası Nakliyeciler Derneği olarak, sektöre girişlerde AB’nin ilgili direktiflerinde öngörüldüğü gibi, “mesleki yeterlilik” şartının da olması gerektiğini savunduk. Ulaştırma Bakanlığımıza yaptığımız önerilerde bunu yetkililere izah ettik. Yeni Kanunda bu zorunluluk yürürlüğe girdi ve ilk kez bu uygulama taşımacılık sektöründe faaliyet gösterenlerin belirli bir eğitim düzeyine sahip olmaları gerektiğini ortaya koydu. UND’nin 2001 yılında kurduğu Eğitim Merkezi ise, bu uygulamayı 1 adım daha ileri götürerek, karayolu taşımacılığının küresel temsilcisi IRU’nun (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) global eğitim merkezleri ağına akredite olmuştu . Bu sayede, UND’nin sunduğu mesleki yeterlilik eğitimleri, IRU’nun global ağının sürekli iyileştirilen ve zenginleştirilen niteliklerinden de katkılar almakta. Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi bünyesinde kurduğumuz Eğitim ” Alt Komitesi çerçevesinde, ÜDY ve ODY eğitimlerinin, yükseköğretimle birlikte iyileştirilmesi amaçlı çalışmaları sektör temsilcileri ile beraber yürütüyoruz. Hedefimiz, bu eğitimlerde Türkiye çapında ortak, çağdaş bir standardı oluşturmak ve bunların yaygınlaştırılmasını sağlamak. Son olarak, bu alandaki somut önerilerimizi, 21 Aralık 2011 tarihinde Meclisimiz-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı’na katılan Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sn. Talat Aydın ile paylaştık . Sadece karayolu taşımacılığı alanında değil, gelişen intermodal taşımacılık çerçevesinde, demiryolu -denizyolu ve intermodal taşımacılık alanındaki mesleki eğitim-öğretimin de geliştirilmesini desteklemekteyiz.

Lojistik sektörü açısından 2012’nin nasıl geçmesini bekliyorsunuz?

Ocak ayında Dünya Bankası 2012 için gelişmiş ülkelerdeki büyüme beklentisini % 2.7’den % 1.4’e düşürdü. Gelişmekte olan ülkeler içinse tahmini % 6.2’den % 5.4’e indi. Dünya ticaretinin ise bu yıl % 5.2 artacağı tahmin ediliyor ki; 2011 ‘de artış% 6.6 olmuştu. 2011 ‘in sonundan bu yana uluslararası ticarette yavaşlama görülüyor. Daha çok, Asya’nın desteklediği büyüme eğilimi doğrultusunda 2013’te ise küresel ekonomideki büyümenin %7’nin üzerine çıkacağına dair tahminler yapılıyor. Gelişmiş ekonomilerde ise talep hala çok çok zayıf . Dünya ticaretinin % 50’sinin gerçekleştirileceği öngörülen bir bölgenin kilit noktalarından biri olan Türkiye için, uluslararası ticaretle paralel performans sergileyen lojistik hizmetler alanında beklentiler halen olumlu. Yeni ve Hızlı Gelişen Pazarlar arasında lojistik yatırımlar açısından cazip ilk 5 Pazar arasında kabul edilen ülkemizde sektörel yatırımlar hızla sürmekte, filo genişlemekte. Yeni açıklanan Teşvik Paketi doğrultusunda yatırımlarda da hareketlenme bekliyoruz. Ancak yanı başımızdaki İran, Suriye gibi komşularımızda devam eden siyasi karmaşanın yakın gelecekte bir savaş ortamına dönüşmesi, lojistik sektörünü de olumsuz etkileyecektir. Sadece Ortadoğu pazarına yönelik ticaret ve taşımalarımız değil, Orta Asya’ya taşımalarımız dahi aksayabilecektir. Bu nedenle belirsizliğin sürdüğünü söyleyebiliriz.

Yeni mezun olacak adaylara kariyer hedefleri hakkında ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?

Ülkemizin bölgesel, hatta küresel çapta bir lojistik merkezi haline gelmesi hedefimizin gerçekleşmesinde yeni yetişecek eğitimli, donanımlı genç insan kaynağının katkıları büyük olacaktır. Sektörün geleceği için yeni mezunlarımızdan beklentilerimiz şöyledir:

 • Bu karmaşık ve küresel sektörde hayati roller oynamaya hazır olmalı, sadece taşımacılık ve dağıtım değil, tedarik zincirinin bütününün yönetimi ve lojistikçinin bu zincirdeki rolünü ve teknolojinin bu zincirin yönetimindeki etkisini kavramaları,
 • Uluslararası konjonktür hakkında; dünyanın belli başlı pazarları; AB, ASEAN, Avrasya Ekonomik Topluluğu gibi büyük ticaret blokları hakkında; bloklardaki sosyal, kültürel koşullar, üretim ve tüketim koşulları hakkında bilgi ve anlayışa sahip olmaları,
 • Uluslararası konvansiyonlar ve küresel ticarette uygulanan yasal ve ticari düzenlemeleri bilmeleri, değişiklikleri yakından izlemeleri,
 • Ülkeler, kıtalar arasında kültürel, zamana dayalı ve coğrafi engelleri aşabilmeleri, bunun için gereken dil becerilerine sahip olmaları,
 • Kendilerini çok yönlü olarak sürekli geliştirmeleri, aynı zamanda belli konularda uzmanlıklar geliştirmeleri,
 • Uluslararası pazarlara açılan ihracatçılarımız ve ithalatçılarımız, iletişim becerilerine giderek daha fazla önem vermekte olduğundan; görev alacakları işletmelerde süreç modellerini formüle etmek ve fikir alışverişi yapmak için interneti ve diğer bilgi ve iletişim teknolojilerini iyi kullanabilmeleri,
 • Proje yönetimi ve takım oluşturma konularında kendilerini geliştirmeleri ( çünkü lojistik bir takım oyunudur),
 • Tedarik zincirlerinde uluslararası ortaklık ilişkilerini idare etmek için liderlik becerilerinizi geliştirmeleri,
 • Hedeflerini net ve iyi belirlemeleri ve bu hedefleri gerçekleştirmeye odaklanmaları,
 • Hızla gelişen ve değişen bir dünyada rekabet ortamına ayak uydurabilmek için dünyada ve ülkedeki sektörel ve genel konjonktürdeki gelişmeleri, eğilimleri yakından takip etmeleri; risk ve tehditleri önceden görüp önlem almaları ve geniş bir vizyona sahip olmalarıdır.

Türkiye, bir lojistik üssü olma hedefine yaklaştıkça lojistik sektörünün yetenekli insan gücüne olan ihtiyacını karşılamak için bizlerin görevi de lojistik şirketleri olarak yeni nesil lojistikçileri gerçek iş dünyası ile tanıştırmak, teorinin pratiğe dönüşmesini sağlamak, onların bu heveslerini yitirmemeleri için elimizden geleni yapmak ve onları geleceğin de ötesine bakmaya teşvik etmektir. Bu konuda bizler de gereken desteği vermeye gayret ediyoruz.

Çetin NUHOĞLU

TOBB Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Başkanı