Balnak Logistics Group ve Cream Projesi

Kategori: Logistical, Sayı 6 | 0

Balnak Logistics Group Demiryolu DanışmanıUlaşım sektörü sürekli olarak kendini yenileyen, arayışlarını sürdüren ve gelişen teknolojiye ayak uyduran bir sistemdir. Küreselleşme , dünya ekonomisinin seyri ve iletişimin bugünkü boyutu, ulaşım sistemindeki gelişmeyi zorlamaktadır. Günümüzde ulaştırma sektörünün kıtalararası boyutu gittikçe arttığı ve bu ticari ilişkilere paralel olarak, Avrupa-Asya ülkeleri arasında ulaştırma sektöründeki gelişmelerin , diğer kıtalara nazaran daha fazla olacağı görülmektedir. Buna paralel olarak Batı ve Güneydoğu Avrupa, Almanya – Türkiye arasındaki ticaret Avrupa’nın en hızlı gelişen ticaretidir. Türkiye Dış Ticaretinin çok büyük bir kısmı karayolu ile yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak Türkiye, Avrupa’nın en büyük kara taşıma filosuna sahip olmuştur.

Bunun sonucu olarak da Türkiye’nin batısındaki gümrüklerden Avrupa ülkelerine 2006 yılında 750,000 tır geçiş yapmıştır. Ancak, Avrupa’ya yönelik taşımalarda talebin karayolu ile karşılanması uzun vadede sürdürülebilir bir politika olarak görülmemelidir. Özellikle uzun mesafelerdeki karayolu taşımasında yaşanan problemler nedeniyle demiryollarının bazı güzergahlarda ve önemli olduğunu düşündüğümüz kritik parkurlarda gelişmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple, oluşturulan proje CREAM olarak adlandırılmış olup, amacı : Batı ve Güneydoğu Avrupa’dan Türkiye’ye karşılıklı olarak demiryolu temelli “Tedarik zincirini” geliştirmektir. Avrupa birliğinin Teknolojik Kalkınma Çerçeve Programı kapsamında söz konusu koridordaki yük taşımacılığı hizmetlerinin geliştirilmesi , kalite standardının getirilmesi ile söz konusu projenin ”AB” destekli Tedarik Zinciri kapsamında ; terminal işletmeciliğini de öngörmektedir. Söz konusu terminalin AB standartlarında ve AB desteğinde “Tedarik Zincirinde ” yer alan tüm hizmetlerin yer alması hedeflenmiştir.

 Balnak Logistics GroupBu amaçla TCDD kurumunun da içinde bulunacağı blok tren ve terminal işletmeciliği konulu AB destekli projenin hayata geçirilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemlerin yol haritasının çizilmesidir. Balnak Logistics Group, Tedarik Zincirinde yer alan tüm Hizmetleri yerine getirmekle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirecek kara terminali ile Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan bu koridor üzerinde daha kaliteli bir yük tren işletmeciliğinin sağlanması , AB demiryolu mevzuatının uygulanması ile sınır geçişlerindeki yenilikler ve kalite standartı getirerek kombine taşımayı geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla Balnak Lojistik Group Avrupa Birliği Komisyonu destekli CREAM Projesi’ne TCDD ile birlikte katılmış bulunuyor. Bu projenin Avrupa taşımalarında Türkiye’ye çok şey kazandıracağını düşünüyor: “Bu proje sadece Batı Avrupa, değil Avrupa’nın her yerine taşımalara hız ve kaliteyi geçirecek. Blok tren işletmeleri daha da efektif hale gelecek. Projeyle kısa mesafe deniz taşımacılığı ve karayolu hizmetleriyle kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslimde aşama kaydedilecek.”

Aydın Güvenler

 Balnak Logistics Group