Bir Başarı Hikayesi: İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Kategori: Logistical, Sayı 12 | 0
İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Eyüp Çetin

Lojistik, bir ülkenin ekonomik yapısı içerisinde üstlenmiş olduğu rolle, gerek birey gerek işletme düzeyinde, bir başka deyişle gerek mikro gerekse makro boyutta birçok yönden değer yaratmakta ve ülkeye katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede lojistik olgusu, bir yandan dünyada hızla gelişen bir endüstri halini alırken, diğer yandan bilimsel açıdan incelenen ve yükseköğretime kadar her düzeyde eğitimi verilen bir konu haline dönüş- müştür. Lojistik, bir endüstri olarak ele alındığında, gerek hizmet alanların gerekse hizmet verenlerin birbirleriyle olan ilişkileri, soyut tecrübeye dayansa da, bu arz talep ilişkisinin sonuçları (ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel, stratejik, askeri ve politik vb.) gibi alanlarda somut bir hal alır. Dolayısıyla, günümüzde lojistik denilince, her bir noktaya ve o noktadaki politik, ekonomik, coğrafi, çevresel ve gerek özel gerekse kamusal idari şartlara göre değişen, lojistik endüstrisi ile ilgili doğrudan ve dolaylı ilişkileri, oluşumları ve süreçleri inceleyen çok disiplinli bir bilim dalı akla gelmektedir.

Lojistiğin küresel gelişimi ve uluslararası ilişkiler ile kültürel alışverişlerin bütünleşme süreçlerinde artan rolüne bağlı olarak ortaya çıkan bir sorun, bilimsel bilginin ve disiplinler arası araştırmaların nesnesi olan modern lojistik kavramının bilimsel açıdan gelişiminin devam ettirilebilmesi için bilim insanlarının soruna daha geniş açıdan bakabilmelerine yönelik gereksinimdir. Ülkemizde de günümüz lojistik olgusunun ortaya çıkardığı oluşum ve süreçleri inceleyebilecek, lojistik bilimi konusunda yetkin bilim insanlarının yetiştirilmesi ve bilimin evrensel yöntemlerini kullanarak bilgi üretmeye yönelik çalışmalar yapabilecek yeni akademik değerler yaratacak aktivitelere ve yapılanmalara ihtiyaç duyulduğu açıktır.

Türkiye’nin ilk ulaştırma ve lojistik okulu olarak 1999 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulumuz Ekim 2014’ten itibaren son 1,5 yıldır, yeni bir sinerjiyle değişim ve dönüşüm hareketi başlatmış bulunuyor. Bu sürecin getirdikleriyle önemli başarılara imza atılıyor. Öne çıkan bazı kazanımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum.

Nitelikli Uluslararası İşbirlikleri

Dünyanın önde gelen üniversiteleri Massachusetts Institute of Technology (MIT), Oxford University, Cambridge University ve Tennessee University ile nitelikli işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Bazılarıyla çift diploma lisans, yüksek lisans ve doktora programları için görüşmelerimiz devam ederken bazılarıyla da bilimsel proje geliştirme düzleminde çalışmalar yürütülüyor. Almanya’da bulunan Kühne Logistics University ile özel bir değişim anlaşmamız ve çift diploma lisans/yüksek lisans programı görüşmeleri yapılıyor. Erasmus+ anlaşmaları mevcut değildi. İlk olarak Erasmus+ anlaşmaları hızla geliştirildi. Kühne Logistics University başta olmak üzere Rotterdam University of Applied Sciences, University Institute of Lisbon ve Warsaw University of Techology gibi yedi üniversite ile Erasmus+ anlaşmaları imzalandı. Geçtiğimiz yıl 12 öğrencimiz Erasmus+ kapsamında anlaşmalı okullarımızda eğitim alırken bu yıl 10 civarında öğrencimizi uğurluyor olacağız.

Erasmus+ kapsamında gelen öğrencilerimizi de okulumuzda ağırlamaya devam ediyoruz.

Uluslararası Akreditasyon

Ekim 2013’ten itibaren başlattığımız değişim ve dönüşüm hareketi meyvelerini çabuk vermeye başladı. Birleşmiş Milletler menşeili IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği) akreditasyon sürecini tamamlayarak 16 Haziran 2014 tarihinde uluslararası akreditasyon aldık. Böylece Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Türkiye’de lisans ve yüksek lisans seviyesinde IRU tarafından akredite edilen ilk okul olma özelliğinin yanında, İstanbul Üniversitesi bünyesinde İşletme Fakültesi’nden sonra uluslararası akreditasyon alan ikinci okul olma özelliğine sahip oldu.
IRU bünyesinde yer alan IRU Academy, lojistik ve ulaştırma sektöründe çalışacak olan yetkin işgücünün geliştirilmesi amacıyla eğitim faaliyetleri organize ediyor ve eğitimin ardından Mesleki Yeterlilik Diploması veriyor. IRU’nun akredite ettiği okul ve kurumlar, gerekli akreditasyon kriterlerini sağlayarak bu diplomayı vermeye hak kazanıyorlar. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi vizyon ve misyonu ile örtüşen Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifika (CPC, Certificate of Professional Competence) programına akredite olmuştur.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğrencilerine kendi diplomalarının yanında verilecek olan IRU Academy CPC Diploması, onlara uluslararası geçerli bir Mesleki Yeterlilik Diploması kazandıracak, aralarında AB ülkeleri, ABD, Kanada ve Çin’in de bulunduğu IRU üyesi 75 ülkede akredite olarak çalışmalarına imkan sağlayacaktır.
İsveç’te 23-25 Nisan 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen IRU’nun yıllık akreditasyon toplantısında düzenlenen törenle akreditasyon belgemiz bizlere verilmiştir.
Bir akreditasyonla yetinmeyen okulumuz, orta vadede üç uluslararası akreditasyon almayı hedefleyerek “triple corona-üçlü taç” ı tamamlamak üzere çalışmaktadır. Nitekim, American Society of Transportation and Logistics’ten ikinci akreditasyonumuzu almak üzere çabalarımızı sürdürüyoruz.

Çağdaş Gereklere Göre Güncellenen Eğitim Programları

Dünyadaki ulaştırma ve lojistik eğitimiyle eş zamanlı olarak lisans ve yüksek lisans programlarımızı çağdaş gereksinimlere yanıt verecek şekilde güncelliyoruz. Bu kapsamda örneğin, Çince I, Çince II, Ruşça I, Ruşça II, Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Enerji Lojistiği, Sağlık Lojistiği, Sosyal Medya Pazarlama ve İnsani Yardım Lojistiği gibi bir çok popüler derslerimizi lisans ve yüksek lisans programlarımızda konuşlandırıyoruz.

Geliştirilen Sektörel İlişkiler

Değişim ve dönüşüm hareketimiz kapsamında hem sektör temsilcileri hem de Bakanlıklar ve devlet kurumları ile olan ilişkilerimizi iyileştirdik. Sektörün çatı kuruluşları olan UND ve UTİKAD ile ortak projeler geliştirmekonusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Nisan 2014’te okulumuzun kuruluşunun 15. ve UND üyeleri sponsorluğunda yaptırılan modern binamızın 10. Yılını UND ile düzenlediğimiz ortak etkinlikle oditoryumumuzda kutladık. Emeği geçen sektör temsilcilerine teşekkür plaketlerini takdim ettik. Aynı törende, okulumuzun yapımında büyük emekleri geçen Serdar Aydıntuğ’un anısına kütüphanemizin adını Serdar Aydıntuğ Kütüphanesi olarak değiştirdik.

İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı

Okulumuz inovatif ve girişimci öğrenci yetiştirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak ve girişimci potansiyeli yüksek öğrencileri “melek yatırımcılar” ve sektör temsicileriyle biraraya getirmek amacıyla İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı adını verdiği bir platform oluşturmuştur. Bu projede stratejik ortaklarımızdan birisi olan UND ile eşgüdüm halinde çalışmaktayız. Harvard Üniversitesi modeliyle 2014 yılında hayata geçirilen İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarı sosyal bir laboratuvar olarak Fakültemizin 2. katında yer almaktadır. Laboratuvarımız bir sosyal laboratuvar olarak, tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerine ve öğretim elemanlarına açık olmakla birlikte tedarik zinciri yönetimi ile ulaştırma ve lojistik inovasyonunu öncelemektedir. Fakülte, üniversite ve yükseköğretim yönetimi konusunda inovasyon ve girişimci fikirlerin tartışılıp geliştirilmesi ve önerilmesi İnovasyon ve Girişimcilik Laboratuvarının diğer bir misyonudur.

Türkiye’nin ilk ve tek lojistik fakültesi: Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Türkiye’de ulaştırma ve lojistik eğitiminin öncüsü ve lokomotifi olan, şu ana kadar ülkemizde 150’ye yakın ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına model olan Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi’ne dönüştürülmesi için titizlikle başlattığımız çalışmalarımız meyvelerini verdi. Fakülteye dönüşmemiz için gerekçelerimizi ve yeterliliklerimizi başarılı bir şekilde ifade ettiğimiz önerimiz Senatomuz, YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından olumlu karşılandı. Nitekim, 25 Haziran 2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Resmi Gazetede yayımlandığı 5 Temmuz 2015’ten itibaren Türkiye’nin ilk ve tek lojistik fakültesine dönüştük. İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Ülkemize, Üniversitemize, sektöre, öğrencilerimize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.

Dünyada 25 civarında ulaştırma/lojistik üniversitesi ve yüzlerce ulaştırma/lojistik fakültesinin var olduğu bilinciyle, ülkemizin ilk üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin ilk ve öncü ulaştırma ve lojistik eğitim programını yürüten yüksekokulumuzun fakülteye dönüşmesi son derece yararlı oldu. Bir çok yeterliliğe sahip okulumuzda örnek indikatörler olarak sadece ikisine değinmek gerekirse; İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi öğretim üyelerinin SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan öğretim üyesi başına düşen makale oranı 0,8 ile Ekim 2014 verilerine göre Türkiye ortalaması olan 0.6’nın üzerindedir. Fakültemizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, İÜ 2013 verilerine göre 29’dur. Bu oran İÜ İşletme Fakültesi’nde 22,4, İktisat Fakültesi’nde 29,4, İletişim Fakültesi’nde 54,5 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 73,5’tir.

Yakaladığımız bu sinerjinin oluşmasında, değerli katkıları bulunan öğretim üyelerimize, öğrencilerimize, idari personelimize, sektör temsilcilerimize ve varlıklarıyla bizleri cesaretlendiren tüm paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür eder, tüm kazanımlarımızın hepimize yararlı olmasını dilerim.

Sevgi ve saygılarımla

.IRU