Bir Dönemi Daha Noktalarken

Kategori: Logistical, Sayı 9 | 0

İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü, 9 yıldır kulüp bünyesinde non profit olarak dergi çıkarma çalış¬ malarında bulunmaktadır. Bir dönemi daha geride bırakırken, dönem boyunca en iddialı ve en özveride bulunduğumuz çalışmalarımızdan birini, dergi çalışmamızın oluşturduğunu söylemeliyim. İsim babalığını merhum Hocamız Serdar Aydıntuğ’un yaphğı ve onun bize miras olarak bırakmış olduğu Logistical Derginuzi, bu yıl bir konsept çerçevesinde “YEŞİL ÇEVRE – YEŞİL LOJİSTİK ve SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME – ECOLOGISTICAL” olarak belirledik ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürmeyi planladık. İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak temel çıkış noktalarımızdan birini dünya kaynaklarının tüm insanlığa ait olduğu gerçeğinin ihmal edildiği düşüncesi oluşturmaktaydı. Kaldı ki, halen de dünyanın vardığı son noktada ekosistemlerin çöküşü gibi çok önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Özellikle de son dönemde bu gerçek ile yüzyüze gelmiş bulunmaktayız. 2010 – 2011 Dönemi İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü, bu gerçeğin dışındaki ahlacak her adımın bir sonuç getirmeyeceğinin farkında olarak, dikkatleri bu önemli konu üzerine çekerek ortak bir bilinç grubu oluşturmayı amaçlamışhr. Gerek ulaşhrma ve lojistik sektörünün gerek diğer sektörlerdeki oyuncuların dikkatlerini bu önemli konu üzerine bir kez daha çekmeyi arzulamışhr. Radikal bir değişim için sistematik bir plan dahilinde harekete geçmek gerekliliğini ve bu önemli konu üzerinde “çizgimizi koruyarak ve idealist davranarak” ilgili çevrelerin birlikte topyekün olarak harekete geçebilmeleri adına böyle bir konsepti seçtik ve dergi içeriklerimizi hazırladık.

Yeşil çevre, yeşil lojistik, yeşil tedarik zincirleri ve hatta yeşil üretim .. Bu kavramların ortaya çıkmasının asıl sebepleri arasında, özellikle de tüketici bilinci ve tüketici hareketlerinin geldiğini biliyoruz. Tüketilen malzemelerin, her geçen gün daha çevreci olmasını isteyen “bilinçli tüketici(!)” bu konuda özellikle de dünya markası olan firmalara, büyük oranda baskı uygulamaktadır. Dünyamızdaki ürün ve hlzmet düzeyi, kalite, fiyat ve diğer unsurlar açısından hemen hemen eşit düzeye gelmiştir. Alıcılar, çevreci olan ürünleri tercih ederek, ürünlerin seçimi ile ilgili kriterlerin yanına yeni bir kriter daha eklemiş oldular. Bu sevindirici gelişmenin doğal sonucu olarak da markalaşmak isteyen firmalar da ilk adımda ürün girdilerini çevreye en az etki veren kaynaklardan seçmeye başladılar. Arhk sadece üretimin değil, aynı zamanda aynı üretim sürecinin de ne kadar çevreci olduğunun sorgulandığı ve çevreye olan duyarlılığın ciddi bir sahş politikası haline gelmeye başladığı bir dönemin içerisinde bulunmaktayız. Sonuç olarak, çokuluslu markalaşmış işletmeler, büyük kurumsal müşterilerinden ve kanun koyuculardan gelen baskıların sonucunda, çevresel koşullara en uygun üretim metotlarını ve lojistik uygulamalarını kendi bünyelerinde ve tedarik zinciri partnerlerinde mutlak surette hayata geçireceklerdir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, ulaşhrma ve lojistik sektörünün alanındaki ilk ve en köklü öğrenci topluluğu olarak bizler, sektörümüzün de gereken değeri yaratması ve gereken yaklaşımı göstermesinin bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. Ulaşhrma ve lojistik sektörü geçmiş ülkemizde “underdog” olarak görülen bir sektör durumundayken, bugün yarahlan müşteri değeri ve uygulana gelen modern yönetim teknikleri ve ulaşhğı kar marjları ile çok değişik bir boyuta ulaşmıştır ve bu bağlamda sorumlulukları da artmışhr. Dergi çalışmaları serüvenimizde karşılaştığımız kimi işletme “yeşil” ve bunun türevi olan kavramlara pazarlama ve rekabette bir “enstrüman” olarak yaklaşmakta; kimi işletme de bunu kalite, çevre ve KSS odaklı bir yaklaşım içerisinde ele alarak bunu bir yönetim felsefesi çerçevesinde bir süreç yönetimi olarak ele almaktaydı. Dergimizde yer alan kurumsal lojistik işletmelerinin her birinin bu alanda belli bir düzeye gelmiş olmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bunu yeterli görmemek gerektiği görüşünü taşıyorum.

Dergi çalışmamızın da paralelinde gerçekleştireceğimiz 8. LOJİSTİK ZİRVEMİZ’ e ve bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı olacak isimlere teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum.

İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü olarak, 09 -10 Mayıs 2011 tarihlerinde KALDER, UNO, UTİKAD, DTD, PETDER, TBCSD gibi sektöre! kuruluşların; GREENPEACE AKDENİZ, WWF TÜRKİYE gibi aktivist kuruluşların desteği ile bu dönem 8. kez dü- zenleyeceğimiz Lojistik Zirvemizi çevre konseptiyle çıkaracağımız “ECOLOGISTICAL” adlı dergi çalışmamızın da paralelinde yine “YEŞİL ÇEVRE – YEŞİL LOJİSTİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME” konusunda ve KSS odaklı bir çalışma ile gerçekleştireceğiz. Gerçekleşecek olan etkinliğimizde dünyanın önde gelen devlerini en iyi şekilde ağırlamanın haklı gururunu bir kez daha yaşayacağız. Dergimizin yanı sıra, dönem içerisinde olduğu gibi böylesine anlamlı bir organizasyonda da bizleri yalnız bırakmayacak olan İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ SN. PROF. DR. HAYRİ ÜLGEN’ e, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU MÜDÜR YARDIMCILARI SN. YRD. DOÇ. DR. A. ÖZGÜR KARAGÜLLE ve YRD. DOÇ. DR. ONUR DİKMENLİ’ ye ve tüm İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU AKADEMİSYENLERİ’ne, UNO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. RUHİ ENGİN ÖZMEN, UNO İCRA KURULU BAŞKANI SN. MİNE KAYA ve tüm UNO ÜYELERİ’ne; UTİKAD BAŞKANI SN. TURGUT ERKESKİN, UTİKAD GENEL MÜDÜRÜ SN. CAVİT UGUR ve tüm UTİKAD ÜYELERİ’ne; DTD YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. İBRAHİM ÖZ, DTD GENEL MÜDÜRÜ SN. YAŞAR ROTA ve tüm DTD ÜYELERİ’ne; KALDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. A. HAMDİ DOGAN, KALDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖNDER KIRATLILAR, KALDER ULUSAL KALİTE HAREKETİ SORUMLUSU SN. SABRİ BÜLBÜL ve tüm KALDER ÜYELERİ’ne; GREENPEACE AKDENİZ GENEL DİREKTÖRÜ SN. DR. UYGAR ÖZESMİ ve GREENPEACE MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ SN. NEŞET KUTLUG’a ve tüm GREENPEACE ÜYELERİ’ ne; PETDER GENEL SEKRETERİ EROL METİN’e, TBCSD GENEL SEKRETERİ SN. ENGİN GÜVENÇ’e ve IRU TÜRKİYE DAİMİ TEMSİLCİSİ SN. HAYDAR ÖZKAN’a şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca firma bazında etkinliğimizde yer alacak olan ECZACIBAŞI, BAYER, COCA COLA, THY, BOR USAN LOJİSTİK, DHL SUPPLY CHAIN, MAERSK LINE, OMSAN LOJİSTİK, EKOL LOJİSTİK, TÜRKON, KALE GRUBU, MARS LOGISTICS, TIRSAN, DB SCHENKER ARKAS ve CONMAR LOJİSTİK’e ve onun değerli yöneticilerine de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Dönem boyunca ayrıca bizlerden desteklerini esirgemeyen BALNAK YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ SN. KOSTA SANDALCI ve BALNAK DEMİRYOLU GRUP MÜDÜRÜ SN. AYDIN GÜVENLER’e, CONMAR LOJİSTİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI & AKADEMİSYEN SN. DR. HAKAN ÇINAR’a, FRIGONETWORK COLD CHAIN & SUPPLY CHAIN EXPERTISE SN. TANER ATLATIRLAR’a, eski dönem mezunlarımız SN. DUYGU AGCA BAGIRÖZ, SN. BEGÜM ÇELİK AY’a ve diğer tüm mezurılarırnıza,

LOGISTICAL DERGİSİ EDİTÖRÜ ELİF SÜVARİ ve onun değerli ekibine, son olarak İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LOJİSTİK KULÜBÜ’ nün tüm “emektarlarına” sağlamış oldukları katkılardan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.