Borusan İle Çevre Bilinci

Kategori: Logistical, Sayı 9 | 0
Kaan Gürgenç
Kaan Gürgenç | Borusan Genel Müdürü

Yalın 6 sigma metodolojisi hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Bu metodolojinin çevre yönetim sistemlerine etkisi nedir?

Borusan 2002 yılından itibaren 6 Sigma felsefesini Grup şirketlerinde yaygınlaştırmaktadır. 2006 yılında ayrıca “yalın” yaklaşım araçları da bu metodolojinin içine entegre edildi. Bizde Borusan Lojistik olarak bu çalışmalarla mevcut iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeni iş süreçlerinin tasarlanması, yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi alanlarda önemli adımlar atıyor ve değişimi yönetiyoruz. İş yapma felsefemizi sürekli geliştiriyor ve modernleştiriyoruz. Yalın 6 Sigma, sürekli iyileştirme politikası çerçevesinde kullanılan çok güçlü bir araçtır. Bu metodolojide DMAIC ve DMEDI olarak iki proje tipi vardır. Mevcut süreçlerin iyileştirmesi için kullanılan DMAIC; “Define” (Tanımlama), “Measure” (Ölçüm), Analyse (Analiz), Improve (İyileştirme) ve Control (Kontrol) adımlarından oluşmaktadır. DMEDI ise; yeni bir sürecin oluşturulması aşamasında kullanılmaktadır. Bu proje tipi “Define” (Tanımlama), “Measure” (Ölçüm), “Explore” (Araştırma), “Develop” (Geliştirme) ve “Implement” (Uygulama) aşamalarından oluşmaktadır.. Her iki proje tipinin bütün adımlarında risk analizi yapılmaktadır. Çevre bu risk analizlerinin önemli bir kriterini oluşturur. Eğer risk yüksek çıkarsa konu Kurumsal Risk Yönetimi çerçevesinde değerlendirilir hatta risk oranına bağlı olarak gerektiği takdirde projeden vazgeçilir. Borusan Lojistik bünyesinde bugüne dek Çevre Yönetim Sistemini iyileştirmek amaçlı Yalın 6 Sigma projeleri de yaptık. Örneğin; “Gemilerden Atık Alımı” isimli Yalın 6 Sigma projemiz somasında Gemilerden Atık Alım Lisansı alınarak atık alım alanları düzenlendi ve çevre ile ilgili bilincin artırılması amaçlı bilinçlendirme kampanyası yapıldı.

Gemlik’teki Borusan Lojistik Limanı atık kabul tesisini hangi amaçlarla faaliyete soktunuz. Oluşan gelişmelerden bahseder misiniz?

Bu tesisi devreye sokarak çevre kirliliğinin önlenmesine, denizlerimizin korunmasına, Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine katkıda bulunmayı hedefledik. Bu projemizin çözümleri, Borusan Lojistik’ in çevreyi koruma ve yasalara tam uyum gösterme politikaları çerçevesinde uygulanmaktadır. Liman’ da atık kabul tesisimiz vasıtası ile gemilerden sintine, slaç ve katı atıklar uygun ekipmanlar ile alınarak, tesis içerisinde uygun alanlarda biriktirilmekte ve yetkili kurumlara teslim edilmektedir. Liman faaliyetlerimiz ve atık alım sırasında oluşabilecek acil durumlar için her yıl bir gemi ile birlikte tatbikat gerçekleştirilmektedir. Katı, sıvı atıkların bertaraf ı konusunda yaptığınız çalışmalarınız nelerdir? Çevre Yönetim sistemi prensipleri gereği atıkları bertaraf etmek Borusan Lojistik için en son aşamadır. Borusan Lojistiğin faaliyetlerinden ve tesislerinden çıkan tehlikeli atıkların yaklaşık 90’ı anlaşmalı olunan lisanslı geri kazanım firmasına verilmektedir. Geri kazanılmayan atıklar ise İzaydaş’ a gönderilmektedir. Borusan Limanı’nın çevre, acil durumlar, iş güvenliği ve liman güvenliği konularında örnek gösterilen bir limandır. Çevreyle ilgili yüksek standartları olan Borusan Lojistik, devlet kuruluşlarıyla yakın çalışılarak gördüğü herhangi bir riskli durumunu onlarla paylaşmaktadır. Hem kendi içinde hem de Gemlik Bölgesi’ndeki diğer limanlarla bir araya gelerek atıklar bertaraf edilmekte ve acil durum konularını da kapsayan periyodik tatbikatlar gerçekleştirmektedir. Artan iş hacmiyle birlikte oluşan karbondioksit ve türevlerinin salınımının azaltılması yönünde izlenen ofis ve depo içindeki çalışma politikalarınız veya standartlarınız var mı? İş hacmimizin artmasına paralel olarak gerek ekipman, gerek kullanılan yakıt ve gerekse doğal kaynakların kullanımı açısından verimlilik projeleri yapmaktayız. Örneğin; 2009 yılında yapılan bir proje ile Liman’ daki iş makinelerinde euro dizel yakıt kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan projelerle karbondioksit salınımının azaltılması sağlanmaktadır. 2010 yılında ise bu çalışmaları daha fazla desteklemesi amacıyla 14064-Sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanmasına ve rapor edilmesi standardı çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar hala devam etmektedir.

Borusan lojistiğin satın almalarda ve tedarikçi seçmede çevresel anlamda izlediği bir politika var mı?

Tedarikçilerimizle ilişkilerimizde ve yaptığımız satın almalarda çevre üzerindeki olası etkiler konusu ana seçim kriterlerimiz arasında yer almaktadır. Örneğin; Borusan Lojistikte klimalar R410 gazlı alınmaktadır. Aldığımız bir ürün çevreyi olumsuz etkileme potansiyeline sahipse sözleşmelere çevre yönetimine ve Borusan Lojistik prensiplerine uyum ile ilgili maddeler eklenmekte, tedarikçi ve satın alımlar yakından takip edilmektedir.

Çevresel yatırımlar sizce uzun vade de bir fırsat maliyeti yaratır mı?

Çevreye yapılan yatırımın geri dönüşü önemlidir. Bu yatırımlar kurumların faaliyetlerini ve büyümelerini sürdürülebilir bir zemin üzerinde gerçekleştirmesini sağlamakta, bu bakımdan uzun vadede rekabet gücüne ve maliyetlere olumlu etki etmektedir. Ancak bunun yanı sıra bir fırsat maliyeti yaratmasa bile çevresel yatırımlar yapılmalıdır. Elbette, ülkemizin ve dünyanın kaynaklarının yok edilmemesi, tüketilmeden gelecek kuşaklara aktarılması gelecek açısından da hayati bir öneme sahiptir.

Atık yönetimi ve doğal kaynak yönetimi konusundaki çalışmalarınız nelerdir?

Atıklarımızı kaynağında ayrıştırıp, tesislerdeki tanımlı alanlarda geçici depoluyor ve lisanslı firmalara gönderiyoruz. Gönderilen atıklar takip edilmekte ve atık yönetimi ile ilgili iyileştirme projeleri yapılmaktadır. Atık yönetimi ile ilgili bir örnek olarak Liman’ daki operasyonlardan çıkan tahtaların değerlendirmesini verebiliriz. İkinci el tahtaların yeniden kullanılmasını sağlayarak 2010 yılında 13206 adet ağacın kesilmesi önlemiş bulunuyoruz. Elektrik kullanımı ise günlük olarak kayıt altına alınmaktadır. Daha sonra kayıtlar incelenerek analiz edilmekte ve nedenleri araştırılarak verimlilik çalışmaları yapılmaktadır. Örneğin; bir depomuzda bu şekilde tespit edilen gece mesailerindeki elektrik tüketimi ile ilgili bir proje yapıldı. Proje sonrasında elektrik tüketiminde %10 tasarruf sağlandı. Ayrıca 2011 yılında da Borusan Lojistik depolarındaki elektrik tüketimlerinin azaltılması için yeni teknolojilerin kullanılması amaçlı projelerin planlandığını söyleyebiliriz.

Euro 3 ve Euro 5 çevre normlarına uygun araçlar mı kullanıyorsunuz? Etkin filo yönetimi, enerji verimliliği ve düşük enerji tüketimi konusunda yapılan uygulamalar var mı? Nelerdir?

Filomuzun hepsi Euro norm standartlarına uymaktadır. Şu anda filomuzun yaklaşık %50′ si Euro 3 ve Euro 4 çevre normlarındadır. 2011 yılında ise yeni araçlarımızın Euro 5 normlarında alınması planlandı. Etkin filo yönetimi ve enerji verimliliği sağlamak amacıyla araçlarımızı uydudan takip etmekteyiz. Bu sayede tüm filomuz izleniyor ve yük planlaması yapılmakta hız ihlalleri günlük olarak raporlanmaktadır. Yakış oranlarımızın düşürülmesiyle ilgili bir proje sonucunda araçlarımıza uygun spoylerler montajları yapılmıştır. Araçlarımızın günlük ve haftalık önleyici bakımları, şoförler ve baş şoförler; lastik takibi ve bakımları ise tamamen profesyonel firma tarafından yapılmaktadır. Lastiklerin genel koşullarının ve basınçlarının her zaman uygun değerlerde olması sağlanmaktadır. Bu da yakıt tüketimini azaltan önemli faktörler arasında yer almaktadır.

Çevre ile ilgili sosyal sorumluluk ve gönüllülük projeleriniz var mı?

Hem çevreye hem de topluma katkı sağlamak amaçlı sosyal sorumluluk projelerimizi ‘Okyanus’ adlı ‘Gönüllü Borusanlılar Platformu’ muz kapsamında yürütüyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ataşehir Belediyesi’nin Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi’yle birlikte düzenlediği engellilere yardım projesine biz ilim lokasyonlarımızla dahil olduk Plastik kapakların toplanmasıyla ihtiyacı olan bir engelliye tekerlekli sandalye hediye edilebilen proje için tüm lokasyonlarımıza kutular yerleştirdik. Çalışanları, meşrubat, pet şişe, damacana kapakları gibi plastik kapakları bu kutularda toplamaya teşvik ettik. 30 Aralık’ a kadar kapak toplayarak hem bu plastik atıkların doğaya karışmasını engellemiş olduk hem de ihtiyacı olan engelli arkadaşlarımıza tekerlekli sandalye sağladık. Yine 2010’da Deniz Temiz Turmepa’nın ‘Uluslararası Kıyı ve Deniz Temizliği’ gününde Şile Ayazma plajında düzenlediği etkinliğe destek verdik. Milli Eğitim Bakanlığı, Cartoon Network ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) tarafından yürütülen ‘Paylaşmayı Seven Parmak Kaldırsın’ projesi kapsamında ise ilköğretim çocuklarına yönelik hikaye, roman ve masal kitapları topladık. 2011 yılında da sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürüyoruz. 2010’da İstanbul ve Gemlik’te başlattığımız, ‘Çevreci Penguenler’ ve ‘Meraklı Kitaplar’ projelerini bu yıl Ankara’ da da uygulamaya başlıyoruz. ‘Meraklı Kitaplar Projesi’ ile ilköğretim 3, 4 ve 5’inci sınıf öğrencilerin hayal güçlerini geliştirmeyi, onları kitap okumaya yöneltmeyi hedefliyoruz. ‘Çevreci Penguenler’ projemiz kapsamında ise ilköğretim 4 ve 5′ inci sınıf öğrencilerinde interaktif etkinlikler ve deneyler ile küresel ısınma ve çevrenin korunması hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Yine bu yıl Mart ayında Scotch-Brite ‘ın ‘Giysiler Bez Olmasın Umutlar Yok Olmasın’ projesini şirketimizde, tüm lokasyonlarımızda hayata geçireceğiz. Bu proje kapsamında tekrar kullanıma uygun giysileri çalışanlarımızdan bağış olarak toplayacağız ve bu giysiler gerekli temizlik işlemlerinden geçirildikten sonra ihtiyacı olanlara ulaştırılacak. Toplanan kıyafetler karşılığında Scotch Brite’ın bize vereceği temizlik bezleri ise ihtiyacı olan okullarımıza bağışlanacak. Bunların dışında bu yıl, Borusan Grubu küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı 2012 sonrası için yasal olarak bağlayıcı ve kapsayıcı bir uluslararası anlaşmanın oluşturulmasını talep eden Cancun Bildirisi’ne imza attı. MeksikaCancun’ da gerçekleştirilen COP16′ da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı) hükümet temsilcilerine sunulan bildiriyi imzalayan dünya çapında farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler arasında yer aldık. İklim değişikliğiyle mücadeleyi destekleyen ve özel sektörü temsil eden bir şirket olarak hükümetlerden düşük karbon ekonomisine geçiş için taleplerde bulunduk. Tüm iş süreçlerimizi doğaya, çevreye ve doğal yaşama saygılı olmak ilkemiz doğrultusunda sürdürüyoruz ve bu süreçleri iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz.