Bulut Bilişim

Kategori: Logistical, Sayı 15 | 0

21.yüzyılda teknoloji hayatımızda olmazsa olmaz bir hal almıştır. Her geçen gün yenileşen ve gelişmelere yaşanan teknoloji dünyası sadece kendi alanında değil pek çok sektörü de etki alanına almıştır. Endüstri 4.0 ile sanayi alanında oluşan yenilikler lojistik sektörünü de gelişmeye, değişmeye itmiştir. Lojistik; envanter yönetimi, depo yönetimi, müşteri hizmetleri ve bilgi teknolojileri yönetimi süreçlerinin hatasız bir şekilde yapılmasını gerektirmiş,bunların kontrolleri sürekli hareket halinde olan bir sektör için çok zor olacağından lojistik şirketleri dijitalleşmeye ve alt yapılarını değiştirmeye gitmiştir.

Lojistikte kullanılan bazı teknolojik sistemler radyo frekanslı tanımlama sistemleri (RFID), barkod ve karekod sistemleridir. RFID teknolojileri radyo frekans dalgaları kullanarak nesneler üzerindeki etiketlerde yer alan bilgileri tanımayı sağlayan sistemdir. Barkod ve karekod sistemi ise değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan kodların optik olarak taranması ile verinin otomatik olarak bilgisayara aktarılması için kullanılır. Bunların yanı sıra lojistik süreçlerinin planlanması bunların verilere dökülmesi yöneticiler açısından çok önemlidir ve bunların herhangi bir hata sonucunda kaybedilmesi kayıplar, aksaklıklar yaşatır. Bunun için de lojistik açısından büyük önem taşıyan diğer bir teknoloji Bulut Bilişim’dir

Bulut Bilişim, teknolojinin gelişmesiyle büyük verilerin internet üzerinden depolanabilirliğini ve erişebilirliğini olanaklı hale getirmiştir. Bulut Bilişim, hard disklerimizde depoladığımız verilerin internet ortamında sanal sunucularda saklanması işlemidir. Yani kişisel ve profesyonel bilgilerinizi depolayan bilgisayarınız sadece internete bağlanmanızı sağlayan bir cihaz haline gelir. Tüm ofis programları, dosyalarınız, resimleriniz, ajandanız, kişisel bilgileriniz kısaca bilgisayarın belleği bulutta saklanmaya başlar. İnternete bağlanabileceğiniz her yerden ve cihazdan bu bilgi ve programlara ulaşarak işinizi halledebiliyorsunuz.

 Nakliye, depolama, dağıtım, araç takımı ve finans gibi birçok sürecin aynı anda yönetildiği lojistik sektöründe bulut bilişim sayesinde yarı yarıya bir maliyet avantajı  , maliyet avantajının yanı sıra da  birçok sürecin kontrolünün aynı anda gerçekleşmesi gerektiğinden bu kontrolleri kolaylaşmasını da sağlar

Bulut bilişim fikrinin temelleri 1950’li yıllarda atılmıştır. İnternet devlerinden biri olan Amazon, veri merkezlerini modernize ederek bulut bilişimin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. İlk gerçek bulut bilişim hizmeti olan Amazon S3’ün 2006 yılında hizmete girmesini sağlamıştır. 2008 yılına gelindiğinde ise Gartner (Danışmanlık ve Araştırma Şirketi) bulut bilişim bilgi teknoloji hizmetleri sektöründe hem kullanıcılar hem de tedarikçiler arasındaki ilişkiyi değiştirebilecek potansiyeli göstermiştir. 2008’den bu yana da dünyada yaygın bir biçimde kullanılmaya devam etmektedir.

Bulut Bilişim’in Geliştirme Modelleri

  • Public Cloud (Genel Bulut): İnternet üzerindeki sunucular ile kurulan bir bulut teknolojisi. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde kullanılır. Kullanılan kadar ödeme yapılan bu modele örnek olarak, elektronik postalar gösterilebilir.
  • Private Cloud (Özel Bulut): Bilgileri önemli olan büyük şirketlerin tercih ettiği bir bulut teknolojisidir. Tüm bilgiler kurucunun elinin altındadır, erişim güvenliği ve gizliliği yüksektir. Microsoft bu hizmeti Hyper-V ve System Center Ürün Ailesi yardımı ile sağlamaktadır.
  • Hybrid Cloud (Melez Bulut): Public ve Private Cloud’un birleşiminden ortaya çıkan bulut teknolojisidir. Şirketlerin hacmine göre birleşim oranlarında farklılıklar görülebiliyor.
  • Community Cloud(Topluluk Bulut):Birkaç şirket ile ortak kullanılan hizmetleri barındıran bulut teknolojisidir. Topluluk üyeleri uygulama ve verilere ulaşabilir.

 Bulut Teknolojisi’nin Getirdiği Avantajlar

►Bulut bilişim sistemleri API’ler ile hızlı kullanım kolaylığı sağlıyor.

►Daha fazla depolama alanı, hızlı veri transferi ve bu yedekleme üzerinde maliyet tasarrufu yapabilme gibi bir takım olanaklar sağlıyor.

►Sürekli olarak artan verilerin arşivlenmesi, kullanıcıların yetki ve takibi gibi konuların oluşturduğu alt yapı karmaşası ortadan kalkıyor.
►Bulut teknolojisi yazılımları web tarayıcıları üzerinden çalıştığından, bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve  Smart TV’lerde kullanılarak platform bağımlılığından koruyor.

►Bulut yazılım hizmetini veren şirketlerin  verilerinin tutulduğu serverları 7/24 yazılım ve donanımsal olarak güvenlik tedbirlerini aldıklarından dolayı ana bilgisayardan daha güvenlidir.

Kısaca; bulut bilişim çok daha ucuza, kurulum gerektirmeden, her yerden çalışmayı desteklen bir hizmettir.

 Bulut Teknolojisi’nin Dezavantajları

►Bulut teknolojisi servisi kullanarak veri saklanması, kullanıcının verilerini riske atması bilgi güvenliğini ve kullanıcı gizliliğini sağlayamamaktadır. Güvenlik açıkları oldukça fazladır.
►Ülkelerin ekonomik durumlarından dolayı dijital bölünmeyi arttıracak, bu da uluslararası, politik ve ekonomik sorunlar doğuracaktır.
►En önemli sorun ise depolanan verilere ulaşılabilmesi için internet bağlantısının olması gerekmektedir. Yani internet olmayan durumlarda bilgilerimize erişmek söz konusu değildir. İnternete bağlı olarak düşük hızlı internete sahipseniz veri alış-veriş hızınız da o derecede daha yavaş olacaktır.
►Hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte donanımsal ve yazılımsal bakım ve tamir maliyetlerinin azalacak olması ve buna bağlı olarak da bu işi yapan Bilgi Teknolojisi (BT) uzmanlarının iş sahalarının daralması durumu da dezavantajlardan birisidir.