Çetin Nuhoğlu ve Bizlerden Bu Sektör Ne Bekliyor?

Kategori: Logistical, Sayı 3 | 0

Çetin NuğoğluBu sektörde yer almanız nasıl oldu?

Lojistik benim aile mesleğim sayılır. 1969 yılında uluslararası nakliye önem kazanmaya başladı. Öncelikle bu sektöre ben ve iki kardeşim giriş yaptık. Daha sonra ayrıldık.

Dünyanın dev sektörlerinden olan lojistik sektörünün sizce neyyi ifade ettiğini söyleyebilir misiniz?

Bu sektörün ciddi anlamda gereksinimi ancak son 10 yılda hissedilebildi. Şirketler için lojistiği çözememiş, ölçülebilir hale getirmemiş hiçbir sektör, ülke, firma ayakta kalamaz. İnsanlığın eski tarihinden beri icatlarının 10 katı son 15yılda olmuştur. Artık yepyeni bir insanlık tarihiyle karşı karşıyayız. Ölçülemeyen hiçbir problem iyileştirilemez. Belirsizliği önce riske çevirmek gerekir. Riski çözebiliriz fakat belirsizliği çözemeyiz. Lojistik tüm ülkeler için belirsizliktir. Bu belirsizliği ancak ölçerek, outsource ederek lojistiği oluşturan depolama, elleçleme, taşıma ve en etkin kanalları bulma ile ortadan kaldırırız. Lojistik tarih boyunca askeriye de dahil olmak üzere birçok alanda hayatımızın içindedir.

Türkiye sizce dünyada Lojistik sektöründe nasıl bir konumda?

Bölgeleri üzerinden geçecek tüm mal hareketlerinden pay almak zorundadır. Bulgaristani, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, Gürcistan, Suriye gibi ülkelerden mutlaka firmalar bulmak ve depo dağıtım hizmeti de mutlaka bulunmalıdır. Ancak o zaman ölçeği yakalayıp daha çok büyütebiliriz.

Her şeyi kanunsuz, desteksiz yapmış olduğumuzu, kaynak israfı yapıldığını ve verimsizliğimizi fark ediyoruz. Örneğin; filmlerdeki vizon sürüleri gibi bu vizon sürüleri önüne kim gelirse ezip geçer ve öldürürler. Bu sürüyü durdurmakla ezilirsinz. Kovboylar onlarla aynı mesafede koşarlar ve bir süre sonra sağa ve solar doğru saparlar. Amaç vizon sürüsü içine girip onu yönlendirebilmektedir. Sektörde ani bir kararla yaşanabilecek uyumsuzluğu gidermek için 6 aylık bir erteleme söz konusu olmuştur. Amaç bu karayolu yasasının 3 yıl sonrasında bize nasıl artı olarak geri döneceğini görebilmektir. Karşılıklı bilgilendirme ile ciddi kazanımlar elde edileceği mesajı yeni yasaya geçiş sürecinde iyi verilmelidir.

KALDER ödülleri dağıtıldığında bayanların lojistik sektöründe az sayıda yer aldığı dikkat çekici unsurdu. Bu konuda söyleyebileceğiniz birkaç söz var mı?

Bayan sayısı Avrupa’da %1 seviyelerinde iken Türkiye’de %3 seviyelerinde idi. Kamyonculuk anlayışı eskilerden beri hakim olduğundan bayan yüzdesi düşük idi. Benim şirketimde çoğu önemli noktalarındaki yönetiminde  kadınlar bulunmaktadır. Bunun şirketin performansı için istiyorum. Örneği; TIRSAN’ın satış sonrası hem DAF çekicilerinin genel müdürleri bayanlardır. Bu genel müdürlerimiz 200 kişilik ekibi yönetmektedirler. Beklentilerimi daha iyi karşıladıkları için, daha mücadeleci oldukları için, çok iyi planlama yapabildikleri için, yüksek derecede analitik düşünebildikleri için ben bayanları tercih ediyorum.

İnsana yapılan yatırımın mı yoksa teknik yatırımın mı geri dönüşü daha hızlıdır?

Makineye %1, insana %3 yani 3 katı performans daha fazla vermek gereklidir. Şirkete böylelikle hizmet kalitesi konusunda katkı arttırılmaktadır. Bu yüzden insana katkı çok önemlidir.

Taşımacıların ticaret hayatındaki rolü nedir? Globalleşen dünyada taşımacılar nasıl bir misyon üstlenmektedirler?

Uzay filmlerinde olduğu gibi ışınlanma söz konusu olmayacağına göre, biz taşımacılar olarak yoksak gerçek anlamda ticaretten söz edilemez. İnsanlığın en eski tarihinden itibaren temel güç taşıma anlayışından gelmektedir. Doğal olarak dünyanın var oluşundan itibaren her noktada ‘LOJİSTİK’ var olmuştur ve olacaktır.

 Firmaların UND üyesi olabilmeleri için ne gibi gereklilikleri yerine getirmemeleri gerekir?

Bunun iki şartı vardır. Öncelikle Ulaştırma Bakanlığı’nca onaylanmış C2 belgesine sahip olmaları gerekmektedir. İkinci olarak ise ‘fahri üyelik’ durumu vardır. Bunlar asıl üyelerimizdir. Arsa sahibi olmamasına rağmen G belgesi, R2 belgesi, R1 belgelerine sahiplerse fahri olarak üye olabilirler. Bu firmalar dernek haklarından yararlanabilirler. Sadece oy kullanma hakları yoktur. Tüzüğü en kıza zamanda değiştirip, R2 ve C2 belgeleri ile aslı üyeliğe olmalarını sağlayacağız.

UND’ye üye olmak firmalara ne kazandırır?

Sektöre gelen firmaların tasarlanmasında,  bilgilerin paylaşılmasında ihtiyaç duyulanları size sunar. Vize alımı, yakıt gideri, sigorta maliyetleri konusunda ciddi avantajlar yaratır. Firmaya gelirleri konusunda birçok artısı bulunmaktadır.

Bize gerçekleştiremediğiniz hedeflerinizden bahseder misiniz?

Öncelikle Üst Düzey Yöneticilik ve Orta Düze Yöneticilik üzerine eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve alt yapılarının kuvvetlendirilmesi adına düşüncelerim var. Bu dönemde şoförlerimizin kalitesini yükseltmek gibi öncelikli amaçlarımız bulunmaktadır.

UND olarak Ulaştırma ve Lojistik Y.O. öğrencileri olan bizlere sayısız yardımlarınız olduğu için teşekkür ederiz. Bu verdiğiniz destekler karşılığında sizlerin bizlerden beklentileriniz nelerdir?

Doğal olarak yabancı bir çok şirket olarak rekabet içinde isem, benim de kişisel olarak bu şirketlerin patronlarıyla rekabet edebilir konumda olmam çok önemlidir. Benim kara taşımacılığı yapan şirketimin müdürü, depo yöneticisi, yabancı yöneticilerle rekabet edebilir durumda olmaları gerekir. Bizim için bu çok önemlidir.