Halkalı Wels RO-LA Projesi

Kategori: Logistical, Sayı 4 | 0

Halkalı Wels ROLA

Ülkemiz her alanda olduğu gibi uluslararası taşımacılıkta da dinamik bir yapıya sahiptir. Bundan dolayıdır ki, taşımacılık anlaşması olan 55 ülke ile yapılan hemen hemen her toplantının en önemli gündem maddesi geçiş izin belge kotalarının arttırılması olmuştur.

Macaristan, Avusturya, Slovenya ve İtalya gibi ülkeler Türk plakalı araçlar için transit ülke konumunda olup, belge sorunu yaşadığımız ülkelerin başında gelirler. Bahse konu ülkeler, kotaları arttırmayarak ülkelerinde bulunan demiryolu şirketlerinin kullanılması yönünde strateji izlemektedirler.

Sektörde, her geçen gün sertleşen rekabet koşulları “hız ve maliyet” unsurlarını düne göre daha da öne çıkarmış durumdadır. Kar oranlarının düşmesi ve kaybedilen zamanın telafisi için alternatif taşıma modu ve güzergahların hayata geçirilmesinin önemi yadsınamaz.

Geçiş izin belgelerinin kota yetersizliğinin yanında ülkelerin çevreyi koruma adı altında, demiryollarının finanse edilmesi ve tükenen doğal kaynaklar gibi sebepler alternatif taşıma modlarını zorunlu kılmaktadır.

Sırbistan’daki iç savaş Ro-Ro (Gemi), Avusturya kota sorunu da karayolu taşımacısını Ro-La (Tren) ile tanıştırdı.

Tüm bu gelişmeler ışığında, UND olarak yakın gelecekte kaçınılmaz olan Ro-La taşımacılığının Halkalı’dan (İstanbul ) Wels’e (Avusturya)” zorunlu adımı, ön görüşmeleri saymazsak, 16 -17 Ağustos 2005 tarihinde dernek merkezinde Ökombi’yi satın alan firma RAIL CARGO ve TURKON ile bir dizi toplantı gerçekleştirildi.

Kronoloji

  • 16-17 Ağustos 2005 tarihlerinde Dernek Merkezinde UNO-RAIL CARGO ve TURKON ile bir araya gelindi.
  • 26 Ağustos 2005 tarihinde Ankara’da UND-TURKON ve TCDD ile hazırlık toplantısı yapıldı.
  • 29 Ağustos 2005 tarihinde TCDD-UND-TURKON ve RAIL CARGO yetkilileri ile birlikte Sirkeci-Sofya arası tren yolu, ardından da söz konusu proje ile ilgili üst düzey bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
  • 16 Kasım 2005 tarihinde TURKON ve RAIL CARGO yetkilileri Viyana’da bir araya geldiler. Toplantıda, Bulgaristan-Romanya ve Macaristan parkuru yerine, Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya parkurunun daha işler ve uzlaşı aktörlerin olduğu kanaati hasıl olmuştur.
  • 25 Kasım 2005 tarihinde TURKON-RAIL CARGO ve BDZ arasında Sofya’da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, lokomotif hizmet bedelinde indirim talep edilmiş, ancak Bulgar tarafı, talebin yazılı olarak iletildiği takdirde olumlu bir değerlendirme yapmaya çalışacaklarını ifade etmiştir.
  • 29 Kasım 2005 tarihinde Dernek merkezinde bir durum değerlendirmesi yapılmış ve alınan son rakamlar ve maliyet çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
  • Sırbistan ve Hırvatistan demir yolları ile 2006 Mart sonuna kadar görüşme gerçekleştirerek nihai fiyat ortaya çıkarılacaktır.

Söz konusu projenin hayata geçirilmesi durumunda başlangıçta haftada 3 sefer (20 araç kapasiteli) daha sonra hafta içi her gün olmak üzere sefer yapılması planlanmaktadır. Varış süresi yaklaşık 60 saat olacaktır.

Mine KAYA

UND İcra Kurulu Başkan Yardımcısı