Dijital Takografa Geçiş Süreci

Kategori: Logistical, Sayı 8 | 0
Meriç Katman
Meriç Katman | UND Uzman Yardımcısı

AETR Anlaşmasına göre 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren AB Üyesi olmayan AETR’ye taraf ülkelerde yeni tescil edilmiş taşıtlara dijital takograf zorunluluğu getirilmektedir. Dijital takograf uygulaması Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Mayıs 2001 tarihinden bu yana tescil edilmiş taşıtlarda bir zorunluluktur.

2 Aralık 2008 ve 27 Şubat 2009 tarihlerinde Cenevre’de yapılan gayri resmi uzmanlar toplantılarında AETR taraf AB üyesi olmayan ülkelerin dijital takografa geçiş tarihinde herhangi bir değişikliğin kesinlikle olmayacağı, bu sebeple uygulamaya geçiş sürecinde zorlukların en aza indirgenebilmesi için bir aksiyon planı yaratılmıştır. Taraf ülkelerin ilgili otoritelerini belirlemeleri ile birlikte takvime uyum sağlayarak atılması gereken adımlarla ilgili gerekli girişimleri yapmaları ön görülmüştür.

Bu çerçevede, AB ülkelerinde 2006 yılında başlamış olan uygulamanın en önemli adımı, uygulamanın asıl sorumlusu olarak adlandırılacak olan bir ulusal otoritenin belirlenmesi ve bu ulusal otoritenin uygulamanın diğer ayaklarını gerçekleştirebilmek için sorumlu olacak olan ilgili yetkililerin kararlaştırılmasını sağlamaktır.

Bilindiği üzere AETR Anlaşmasına göre 16 Haziran 2010 tarihinden itibaren AB Üyesi olmayan AETR’ye taraf ülkelerde yeni tescil edilmiş taşıtlara dijital takograf zorunluluğu getirilmektedir. Dijital takograf uygulaması Avrupa Birliği ülkelerinde 1 Mayıs 2001 tarihinden bu yana tescil edilmiş taşıtlarda bir zorunluluktur.

Son olarak, 26 Şubat 2010 tarihinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından gerçekleştirilen son gayri resmi uzmanlar toplantısında, birçok ülke tarafından, söz konusu yeni uygulamanın ülkelerde uygulamaya geçilebilmesi için bir ek süreye ihtiyaç olduğu konusunda fikir beyan ettiler. Bütün ülkeler uygulamanın geçekleşmesi için var güçleri ile çalıştıklarını, her türlü adımı attıklarını ve çok çalıştıklarını fakat sure yetersizliğinden ötürü bir sorun ile karşılaşmak istemediklerini belirttiler. AB Komisyonu temsilcisi ile birlikte bir uzlaşmaya varıldı ve AB komisyonu ülkelerine sunulmak üzere bir tolerans planı üzerine çalışıldı. Çalışmalarına devam eden fakat kare basım sürecini son tarihe yetiştiremeyecek ülkelerdeki sürücülerin yapacakları seferlerdeki kontrollerde sorun yaşamalarını engellemeyi hedefleyen bir tolerans planı AB komisyonuna onaya sunulacaktır. Söz konusu plan Nisan ayında yapılması planlanan SC.1 toplantısında karara bağlanacaktır. Ülkemizde konuya ilişkin çalışmalar ulusal otorite olarak görevlendirilen Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ulusal güvenlik politikasını tamamlayıp onaya gönderen Ulaştırma Bakanlığı kartların basımından kontrollere kadar birçok başlıkta görevlendirdiği yetkili merciler ile gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Ulusal ve uluslararası platformlarda her türlü gelişmeyi yakından takip edip, sektörümüzü bilgilendiren Derneğimiz dijital takograf konusunda birçok çalışma gerçekleştirmektedir. Bunlardan ilki ise, UND Eğitim Merkezi’nin Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Eğitim Kuruluşu IRU Academy’nin Takograf Programı Eğitimine akreditasyonunun sağlanması olmuştur.

Sayısal takograf ve AETR sürüş ve dinlenme saatlerini kapsamakta olan eğitimimiz UND Eğitim Merkezi’nde verildiği gibi Türkiye’nin diğer şehirlerinde bulunan 11 UND temsilciliğinde de gerçekleştirilmektedir.