Dijitalleşen Dünyaya Dijitalleşen Lojistik

Kategori: Logistical, Sayı 14 | 0

Lojistik Sektörünün önemli isimlerinden, ‘Yılın Lojistik Profesyoneli’ ödülü sahibi Gök-Bora Lojistik Pazarlama, Satış, CMR ve Nakliye Satın Alma Müdürü Sefa EZGİN ile güzel bir söyleşi gerçekleştirdik . Bu röportajımızda günümüzün önemli trendlerinden 4.0 ve dijitalleşme konularında Sefa Beyden bilgiler edinirken bunlar dışında biz öğrenciler adına iş hayatı ve kişisel gelişimimiz için de güzel tavsiyeler aldık . Değerli bilgilerinden dolayı Sayın Sefa EZGİN’e teşekkür ederiz.

Lojistikte dijitalleşme nedir?

Dijitalleşme bütün lojistik süreçlerini hem hızlandırmayı, hem de daha verimli ve etkin bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Teknolojinin yardımıyla lojistik sektöründeki firmalar işe bakışı ve iş yapış şekillerini değiştirdiğini, lojistik kavramını nakliyattan, tedarik zinciri yönetimi boyutuna getirdiğini gözlemliyoruz. Diğer taraftan, tüm dünya “dijitalleşebilen her şey dijitalleşecek!” sloganıyla başlayan dönüşüm sürecinden geçiyor. Müşterilerimiz ve çalışanlarımız süratle dijitalleşirken, bize düşen en önemli görev, onlarla eş zamanlı olarak dijitalleşmeyi başarmaktır. Dijitalleşmeyi ürün ve hizmet sağlayıcıların nihai kullanıcılarla arasındaki mesafeyi kısaltması, sadeleştirmesi ve etkinleşmesi olarak değerlendirilebiliriz. Dijitalleşme iş yapış şekillerini tüm sektörlerde olduğu gibi lojistikte de ciddi olarak değiştirecektir.

Endüstri 4,0 ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Dönüşüm Neleri değiştirecek?

Endüstri 4,0 devriminin lokomotifi Almanya’dır. Almanya’da başlayan değişim süreci daha sonra tüm Dünya’ya yayılmaya başladı. Endüstri 4,0’ın temel amaçlarını üç açıdan değerlendirebiliriz. Birincisi, bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmektir. Böylelikle, üretim süreçlerinde fabrikaları mümkün olduğu kadar üretim veya insan hatalarından arındırmayı amaçlamaktadır. İkincisi, kendi kendini koordine eden, süreçlerini kendi içinde yöneten, akıllı üretim süreçlerini gerçekleştiren, birbirleriyle bağlı çalışan fabrikalar haline getirmektir. Üçüncüsü, Üretim miktarlarını ve kalitesini arttırarak, maliyetleri ve üretim için gereken enerji miktarlarını azaltmaktır. Bunun anlamı daha verimli, daha az enerji harcayan, daha ekonomik üretim ve tüketim döngüsü, gelişmiş geri dönüşüm sistemleri gibi birçok alanı doğrudan etkilemesi beklenmektedir.

Şirketlerin pek çoğu bu yeni döneme adım atmamış olsa da, Endüstri 4.0 sayesinde, yeni ürünleri pazara sunma süresi yüzde 25 ile 50 arasında azalabilecektir. Bununla birlikte, mühendislik giderlerinin ise yüzde 30’a kadar düşebilecek ve yüzde 70’e kadar enerji tasarrufu sağlanabileceği öngörülmektedir.

Dijitalleşmenin olumsuz yanları var mıdır? Varsa nelerdir?

Dijitalleşme ile birlikte bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehtitlerinden dolayı bu alanda yatırımlar artacaktır. Önümüzdeki dönemde, dijitalleşmeye paralel olarak güvenlik risklerinin minimize edilmesi önemli bir konu olmaya devam edecektir. Son yıllarda önemli oranda artış gösteren siber saldırıların etkisi ile bilgi güvenliği ve siber güvenlik sorunlarının önüne ancak bu şekilde geçilebilir. Bu yüzden, şirketlerin IT yapıları, süreç, yönetim, satış, pazarlama yazılımları, iş zekâsı uygulamaları ve donanım vb. teknoloji konusundaki yapılanmalarının tamamen gözden geçirilmesi, değişmesi, yenilenmesi gereken yıllar başlayacaktır.

Sektörde öncelik olarak dijitalleşme hangi konularda olmalıdır?

Hizmet sektörünün bir kolunu oluşturan lojistik sektöründe fark yaratmak her geçen gün zorlaşmaktadır. Lojistiğin ana unsuru müşteridir. Bu yüzden, şirketler için müşterilerine sundukları bilgi akışı hızlı ve kesintisiz olması büyük önem taşımaktadır. Firmalar arasında,  müşterilerin davranışlarını analiz edip, müşteri bazında ortalama harcamayı yükseltmek ve yeni müşteri potansiyelini artırmak ön plana çıkacaktır. Bu yüzden, firmalar müşteri alışkanlıklarını takip ederek, her türlü ihtiyacı en hızlı şekilde karşılayarak başarıya ulaşmaları gerekiyor.  Bunu yaparken de en son teknoloji neyse, onu alıp kullanmak büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan,  akıllı telefon, tablet vb. mobil akıllı cihaz penetrasyonunun anormal artması nedeniyle web siteleri, dijital platformlarını geliştirmeye odaklanılmalıdır. Sosyal medyada kuvvetli olmayan, online kanallarının entegrasyonunu, dijital pazarlamayı, #hashtag’li kampanya yönetimini vb. önemsemeyen firmaların ilerleyen zamanlarda işi çok zorlaşacaktır. Dolayısıyla, firmalar dijital kurgularını stratejik olarak konumlandırmalı ve Dijital Ajansını iyi seçmelidir.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya’da Facebook’un önemi nedir ?

Kuşkusuz hızlı ve sürekli internet alt yapısı, internetin her alanda yaygınlaşması ve ucuzlaması dijitalleşme süreçlerinin hızla gelişmesine olanak sağlıyor. İnternet ve özellikle akıllı telefonlar üzerinden hemen hemen tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, iletişim kurduğumuz ve hatta çalıştığımız bir dönemdeyiz. Bu nedenle sosyal medyanın en büyük mecrası olan Facebook’un önemli giderek yükselmektedir. Örneğin, Türkiye, Facebook kullanımında 33.9 milyonla 10. sıradadır. Facebook artık tartışmasız dünyanın en büyük medya şirketi, en kalabalık dijital nüfusu haline gelmiştir. 2016, üçüncü çeyrek sonuçlarına göre aktif Facebook kullanan insan sayısı 1,79 Milyara ulaşmıştır. Enteresan olan kullanıcıların yarısından fazlasının her gün Facebook kullandığı belirtilmektedir. Diğer taraftan, WhatsApp 500 milyon , Twitter 284 milyon ve Instagram 200 milyon kullanıcısı olduğu düşünürsek , Facebook 1,79 Milyar kullanıcıyla açık ara liderliğini sürdürmektedir. Özetle; rakamlar net olarak gösteriyor ki,  sosyal medya ve dijital pazarlamada her ne yapılıyorsa yapılsın Facebook’suz olmamalıdır.

Dijitalleşme endeksini yükselten şirketlerdeki en popüler görevler, unvanlar nelerdir?

Dijital Pazarlama Müdürü/Uzmanı/Koordinatörü, Analisti, SEO Müdürü/Uzmanı, WEB Tasarımcısı/Geliştiricisi, Sosyal Medya Yöneticisi, İçerik Pazarlama Müdürü, Kullanıcı Deneyim Müdürü, İçerik Stratejisti ön plana çıkan pozisyonlardır. Bu kişilerin hem yazılımdan hem dijital dünyanın algoritmasından hem de pazarlamadan ve stratejiden çok iyi anlaması gereken üstün yetkinlikteki, çoğunlukla da mühendislerden oluşacağı düşünülmektedir.

Mobil uygulamalarda en çok neye dikkat edilmesi gerekiyor?

Uygulamalarda her zaman önem verilmesi gereken konu basitlik ve sadelik olması gerekiyor. Gelişen teknoloji ile birçok uygulama daha karmaşık ve detaylı hale gelebiliyor. Özellikle, Uygulamaları planlarken 7’den 70’e tüm müşteriler tarafından kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olması için çalışılmalıdır. Menüler ve işlem süreçlerimizi basit tutarak ve sık yapılan işlemleri ön plana çıkararak müşterilere ihtiyaç duydukları işlemlere- en kısa yoldan- kolayca ulaşabilme ve tamamlayabilme imkânı sunulmalıdır. Örnek olarak, Lojistik takip sistemi uygulamasını müşterilerinizden biri açtığı anda ulaştıkları ekranda başka hiç bir menüye tıklama ihtiyacı hissetmeden tüm istedikleri bilgiyi tek sayfada görebilme imkânı verilmelidir.  Müşterilerin malzemeleri teslim edildiğinde ya da yüklendiğinde, ödeme vakti geldiğinde ya da hesaplarının bakiyesi verdikleri limitin altına düştüğünde veya üstüne çıktığında mobil uygulamamızdan bildirimler göndererek haberdar olmaları çok önemlidir. Bunun yanı sıra, mobil uygulamanın yalnızca lojistik işlemlerini yapabilecekleri bir uygulama değil aynı zamanda kişisel bir asistan gibi konumlanmasını büyük önem arz etmektedir.

Gök-Bora Lojistik, dijital alanda 2017 yılına yönelik hedefleri neler olacak?

İnternet ve özellikle akıllı telefonlar üzerinden hemen hemen tüm ihtiyaçlarımızı karşıladığımız, iletişim kurduğumuz ve hatta çalıştığımız bir dönemdeyiz. Bu nedenle biz de teknolojiye yaptığımız yatırımlarla, dijital kanallardan hizmet alan müşterilerimize kesintisiz, yer ve zaman tanımadan hizmet vermeye ve bu hizmet alanını genişletmeye çalışıyoruz. Dijital müşterilerin memnuniyetlerinin diğer konvansiyonel kanalları kullanan müşterilere oranla daha yüksek olacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde, dijitale yatırım yapan markalar arasında önemli bir yerde olmak en önemli konudur.

Bu doğrultuda, Gök-Bora olarak hizmetlerimizin online kanallarda görünürlüğünü arttırmak, doğru ve etkili içerikler üretmenin yanı sıra müşterilerimi dinlemek ve onların taleplerine doğru şekilde cevap vermek, önümüzdeki yıl için ana hedefimiz olacaktır. Yine önümüzdeki yıl, kullanmış olduğumuz Cargomax sistemini güncelleyip, mobilize etmek ve ülkemizdeki internete bağlı tüm müşterilerimiz ile birebir iletişimde olmak istiyoruz. RFID sistemindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. RFID sayesinde üretim sahasındaki yarı mamul ilerleyişini gerçek zamanlı olarak takip edilmektedir. Diğer odak noktamız, iç süreçlerin de dijital ortama taşınmasıdır. Bu süreçte gerek akıllı telefonlar gerek tabletler ile çalışanların dijital donanımı için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Saha satış ekipleri de bu süreçte artık müşteri edinimlerini tabletler üzerinden gerçekleştirmesi sisteme katkıda bulunacaktır.

Son olarak, Üniversite yaşamlarında öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Öğrenciler kendilerini bu 4–5 yıllık süreçte nasıl donatmalı?

  • Kendilerini yazılı, sözlü, görsel, işitsel olarak çok iyi ifade edebiliyor, anlatabiliyor olmalılar.
  • Çok meraklı olmalılar.
  • Olumlu ve neşeli tutum benimsemeyi alışkanlık haline getirmeliler.
  • Yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik kamplarının müdavimi olmalılar.
  • Yurt dışında deneyim ve bu doğrultuda İngilizceyi geliştirebilecekleri fırsatlara balıklama atlamalılar.