Dış Ticaret Lojistiği

Kategori: Logistical, Sayı 6 | 0

Solmaz Gümrük Müşavirliği’nin Genel Müdür Yardımcı Bekir Odabaşı , “Solmaz, kendi geliştirdiği bilgisayar yazılımı olan Atlantis programıyla dış ticaretin lojistiğini tamamen elektronik ortamda gerçekleştirmeyi hedeflemiş ve programın uygulanmaya başlanmasıyla da hedeflenen başarıya ulaşmıştır.”

Bekir OdabaşıKısaca Solmaz hakkında bilgi alabilir miyiz?

Solmaz; dış ticaret sektöründeki faaliyetlerine 1977 yılında gümrük müşavirliği hizmeti ile başlamıştır. Bugün 14 şirketindeki 1. 250 kişilik uzman personeli ile dış ticaretin lojistiği ” dediğimiz siparişten teslime kadar süren hizmetlerin bütününü sunmaktadır.
Solmaz bünyesindeki projelendirme ve belgelendirme servisiyle yerli yabancı sermaye yatırımları, dahilde ve hariçte işleme izin belgeleri, ithal ve ihraç ön izin kontrol belgeleri, kota gibi belge ve müsaadelerin projelendirilmesi, belgelerin alınması, işlemler tamamlandığında belgelerin kapatılması ve raporlanması, yine bünyesinde oluşturulan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) servisi ile çalıştığı şirketlerin dış ticaret konusu tüm eşyaları incelenmekte ve GTİP leri tespit edilerek raporlanmaktadır.

Solmaz Grup bünyesinde bulunan uluslararası nakliye şirket i uzun yıllardır sürdürdüğü faaliyetini 1988 yılından bu yana resmi IATA acente unvanı ile uluslararası taşımacılık alanında freight forwarder olarak sürdürmekte, 1996 yılından beri de dış ticaret hizmetlerimizin bir servisi olarak görev yapmaktadır. Kısa sürede uluslararası acente ağını genişleterek ülkelerin en iyi gümrük müşaviri ve nakliyecilerini bünyesinde barındıran United Shipping Association’ın Türkiye temsilcisi olmuştur. Ülkemizin yoğun dış ticaret ilişkisi içinde olduğu ülkelerde hızlı ve güvenli hizmet vermek için oluşturduğu özel temsilcilikler özellikle AB ülkelerinde yoğunluk kazanmıştır. Kuruluşumuz dünya çapındaki ortaklık ağı ile 65 ülke ve 189 noktada her türlü taşımacılık, depolama, elleçleme ve gümrükleme hizmetleri ile Solmaz’ın kaliteli hizmet anlayışı ve uyguladığı Tedarik Zinciri Yönetimi ‘ni tamamlayan bir üyesidir.

Sigortacılık konusunda da uzun yıllardan beri faaliyet gösteren acenteliğimiz halen deneyimlerini AXA OYAK ve EUREKO Sigorta şirketlerinin gücüyle birleştirerek hizmet vermektedir. Solmaz’ı n sınırsız dış ticaret hizmeti” ilkesi gereği ithalat. ihracat ve transit işlemlerinde en uygun nakliyat sigortalarını sağlayan acenteliğimiz aynı zamanda danışmanlığını yaptığımız yatırımların inşaat ve montaj sigortalarından başlayarak tüm branşlarda hizmet vermektedir.

Solmaz, depolama hizmetleriyle ilgili olarak uzun araştırmalardan sonra havaalanlarında antrepo işletmesi çalışmalarına başlamış, bu kapsamda Lufthansa ile işbirliği gerçekleştirmiştir. Bu işbirliği içinde AHL gümrüğüne bağlı olarak Lufthansa’nın getirdiği ithalat yükleri İkitelli deki gümrüklü antrepoya konveyör bandı üzerinde barkod sistemi kullanılarak antrepoya alınmakta böylece eşyanın çıkışı esnasında gereksiz zaman kayıpları önlenmektedir. İşlemi biten eşyalar ya o anda ya da üst katta oluşturulan 5.000 metrekarelik lojistik depoda bekletilip istenildiği zaman göndermektedir. Ayrıca aynı yerdeki tır ve konteyner taşımacılığı antreposu, bir kısmı Halkalı Gümrüğüne bir kısmı da Halkalı Tekstil İhtisas Gümrüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

İstanbul da İkitelli de 18.600, Hadımköy de 21 .600 ve Büyükçekmece’de 5.200 metrekare, İzmir de 17.200 metrekare, Ankara’da 9.000 metrekare olmak üzere Adana Bölgesi ile birlikte toplam 66.950 metrekarelik alanda gümrüklü ve gümrüksüz antrepo ve depo hizmetleri sunmaktadır. İstanbul ve İzmir de üç farklı bölgede 105.000 metrekarelik alanda antrepo yatırımlarını sürdürmektedir.

Halen sektöründe Türkiye’nin en çok işlem yapan ve en yaygın kurumu durumunda bulunan Solmaz, gümrükleme işlemlerinde, 1996 yılından itibaren TSE ISO 9002 belgeli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Toplam kalite çalışmaları %0,03 hata paylı çalışma standardı sağlamıştır. Sahibi olduğumuz www.turkgumruksistemi.com sitesi, Türkiye Cumhuriyeti resmi gazetesi günlük takip edilerek, dış ticarete ait mevzuatla beslenmekte ve bu hız minimum maliyetle güven vermektedir. Müşteri temsilciliği esası üzerine kurulu bir dizayn içinde yapılan çalışmalar kendi içinde nakliyeye bağlı olarak kara, deniz, havayolu sevkiyatlarına göre ayrımlar içermekte, günlük takip ve netice esas olmaktadır.

Mevzuatı günlük takip ederek yaşamaktan kaynaklanan birikim ve konularında uzman teknik elemanlar ile Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı da yapılmakta ve bu konuda sektöre de öncülük edilmektedir. Sonuç olarak belirtmem gerekir ise; Bir dış ticaret lojistik kuruluşu olarak, sadece ülkemiz sınırları içerisinde değil, Avrupa Birliği ülkelerinde de gümrük müşavirliği dahil tüm dış ticaret hizmetlerini vermekte olan SOLMAZ, başlangıç ve bitiş ülkelerinde aynı standart ve güven içerisinde hizmet sunmayı amaç edinmiştir.

Solmaz Gümrük Müşavirliği olarak, Gümrükleme alanında kendini ispat etmiş bir firma olarak, başarınızı nelere bağlıyorsunuz?

Bu soruya verilecek en güzel yanıt şirketimizin otuz yıldır tavizsiz olarak uyguladığı çalışma prensipleridir.

Bu prensiplerden en önemlisi, yaptığımız işi önemsememiz ve değer katmamızdır. Bunun doğal sonucu olarak, öncelikle yaptığımız işe yatırım yaparak, işimizi en iyi, en sağlıklı ve de en süratli yapabilmek için gerekli bulunan teknik donanımı hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan sağlamakta ve güncellemekteyiz. Yapılan bu teknik yatırımların yanında, yürütülen işin “Hizmet” olduğunun bilinciyle, bu hizmeti üretecek olan personele de ciddi önem vermekteyiz. Tecrübeli ve işin n uzmanı elemanları bünyemizde bulundurmanın yanında bünyemizde bulunan tüm elemanlarımızı, düzenli olarak yapmış olduğumuz hizmet içi eğitim programlarıyla sürekli eğiterek, işin sağlıklı ve bilinçli yürütülmesini sağlıyoruz.

Diğer önemli bir prensip de içinde bulunduğumuz sektörü önemsememizdir. Bu doğrultuda, sektörümüzün, dayanışma bilinci içerisinde daha etkin olması, daha verimli çalışması ve kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütlenerek daha güçlü bir şekilde geleceğe taşınması amaçlarıyla çeşitli sivil toplum kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Konuyla ilgili olarak belirtmem gereken diğer bir prensibimiz de müşterilerimizi önemsememizdir. Yürütmüş olduğumuz müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, müşterilerimizin, sunduğumuz hizmetle ilgili olarak gereksinim duyacağı her alanda SOLMAZ ı yanı başlarında hissetmelerini sağlamak ve mevcut sorunların giderilmesinde çözüm ortağı olarak aktif destek sağlamaktır.

Kendinize mahsus 3. versiyon yazılımınız ile interaktif gümrükçülük hizmeti sunuyorsunuz bu programınızla ilgili bilgi alabilir miyiz?

Solmaz Gümrük Müşavirliği müşterilerine sağlıklı, güvenilir ve süratli hizmet sunabilme temel prensipleri ışığında, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, bu gelişmeleri müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Nitekim bu çerçevede, kendi geliştirdiği bilgisayar yazılımı olan Atlantis programıyla dış ticaretin lojistiğini tamamen elektronik ortamda gerçek eştirmeyi hedeflemiş ve programın uygulanmaya başlanmasıyla da hedeflenen başarıya ulaşmıştır. Bu program, beyanname yazılımının ötesinde raporlama yapabilen, stok takiplerini oluşturabilen, düşümlü evrakların düşüm takiplerini yapabilen ve gümrük-solmaz-müşteri arasında elektronik bağ kurabilen bir programdı.
Gümrük idarelerinin modernize olmasıyla birlikte Solmaz, “EDI” projesi için 1998 yılında Gümrük Müsteşarlığı tarafından pilot şirket seçilmiştir. O tarihten bu yana da tüm beyannamelerini “EDI” ile tescil etmektedir.

Bunun dışında, gümrükleme işlem takibinin kolaylaştırılması amacıyla firmalar açısından otomasyonu elektronik ortama taşımak ve bunun sonucunda gümrükleme işlemlerinin şeffaflaştırılmasını amaçlayan İnteraktif Projesi sayesinde 2000 Yılı İnterpro Bilişim Ödülüne layık görülmüştür.
Müşterilerimiz İnteraktif Gümrükçülük uygulaması ile sipariş iş-emri verebilmekte, düşüm gerektiren evraklarının takibini yapabilmekte, emirlerinin süreçlerini çok detaylı bir şekilde izleyebilmekte, 5 yıl süreyle saklanan elektronik arşivlerine ulaşabilmektedirler.

Aynı şekilde, E-Birlik Projesi kapsamında İhracatçılar Birliği ile otomasyon ağını kuran Solmaz, 31 .1 .2005 tarihinden beri uygulanan tekstil ürünlerinde kayıt belgesi uygulaması ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği ile xml ortamında ofisten kayıt alan ilk kurum olmuştur.

Atlantis programı sayesinde siparişten dağıtıma kadar dış ticaretin işlem aşamaları software ortamında gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle çok kalemli işlemlerde beyanname yazılımı uzun bir zaman almaktayken yurt dışından gelen sipariş bilgileri sayesinde beyanname oluşturmak , sadece dakikalarla sınırlı kalmaktadır. Ayrıca birçok düşümlü evrakın kullanımı ile oluşturulabilecek beyannamelerde, kullanılan evrakların tek tek düşümleri yapılarak düşüm raporu verebilmektedir.

Tamamen software ortamında daha önce ithali yapılmış ürünlerin el terminalleri yardımıyla barkodlarının okunması halinde, hangi beyannamelerle ithal edildiği bulunabilmekte ve yine çok kalemli beyannamelerin mahrece iade işlemlerinde büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.

Bu programın en önemli yanlarından biri de işleme başlanıldığı andan itibaren, yürütülen iş emlerin seyir ve sıhhatinin “online” olarak takip edilebilmesine olanak tanıyarak, işlemlerin tamamen kontrol altında yürütülmesini sağlıyor olmasıdır. Solmaz; Atlantis programının yanında, teknolojiye ve bilgiye verdiği önemin bir göstergesi olarak, dış ticaret işlemlerinde yol gösterici nitelikte bir partal hazırlama ihtiyacı duymuştur. Bu ihtiyaçtan hareketle, dış ticaret mevzuatını yakından takip eden, bilgi ve deneyimlerini çevresiyle sürekli paylaşan bir kurum olarak, bu bilgileri elektronik ortama taşımıştır.
Bu amaçla uygulamaya konulan Türk Gümrük Sistemi ile kelime bazında arama yaparak eşyanın tarifesine, vergi oranlarına ve yayımlanmış ilgili tüm mevzuata anında ulaşmanız mümkündür. Ayrıca GTİP i bilinen bir eşyanın da vergi oranı ve güncel mevzuatına bu şekilde ulaşılabilmektedir. Bu sayede e-İş kapsamında özel projeler gerçekleştirmekte; başta otomotiv, tekstil ve tütün sektörleri olmak üzere çeşitli sektörlere özel çözümler üretmektedir.

Sektörün gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz, ileriye dönük planlarınız nelerdir?

Gümrük müşavirliği mesleği, günümüzde dış ticaret sektörü ile ilgili olarak faaliyet gösteren Türkiye’nin en önemli hizmet sektörlerinden biri haline gelmiş olup, bugün itibariyle ülkemizde dış ticaret faaliyetinde bulunan yaklaşık olarak 50 bin ithalat şirketi ile 30 bin ihracat şirketinin çok büyük bir bölümünün gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip edip sonuçlandırarak, dış ticaret sektörüne hizmet veren gümrük müşavirleri, dış ticaret firmaları ile gümrükler arasında köprü niteliğinde aktif olarak faaliyette bulunmaktadırlar.

Türkiye genelinde yaklaşık rakamlarla 2.300 gümrük müşaviri ile 5.000 gümrük müşavir yardımcısı olmak üzere toplam 7.300 kişi karneli olarak, dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalar adına gümrük işlemlerini takip edip sonuçlandırmaktadır.

Mesleğin gereklerini yerine getirmeyen gümrük müşavirlerinin sektörden ayıklanarak gümrük müşavirliği hizmetlerinin daha sağlıklı, kaliteli ve mevzuata uygun gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, haksız rekabetin önlenmesi ve mesleğin belirli standartlara ulaşabilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerinin tam ve doğru olarak uygulanıp uygulanmadığı hususlarının denetiminin mutlak olarak yapılması gerekmektedir. Bu denetim, Gümrük Müsteşarlığı ‘nın görevlerinden birisi olmakla ve yerine getirilmeye çalışılmakla birlikte, bu konuda mesleği yürütenlerin de gereken çabayı göstermeleri ve kendi içlerinde dernekleri vasıtasıyla bir denetim sağlamaları mesleğin geleceği için gereklidir. SOLMAZ olarak, sektörümüzün mevcut sıkıntılarının bir an önce giderilebilmesi amacıyla , 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Geçici 6ncı maddesinde de hedef olarak önümüze konulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütlenmenin vakit geçirilmeksizin hayata geçirilmesinin önemine inanmaktayız.

Gümrüklerin gelişimini nasıl buluyorsunuz? Gelişimi konusunda önerileriniz nelerdir?

Türk gümrükleri, özellikle teknik altyapıda ciddi değişim yaşamıştır. Bu doğrultuda ülke bazında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin nerdeyse tamamına yakını bilgisayar ortamında gerçekleştirilmekte, gümrük beyannameleri bilgisayar ortamında, gümrük idarelerine gidilmeden, EDI marifetiyle tescil edilebilmektedir.

Bu arada, işlevlerini yitirmiş gümrük idareleri kapatılarak veya birleştirerek , kimyahane, tır parkı , ambarları , eğitim ve sosyal tesisleriyle donanımlı , işlevi yüksek yeni idari yapıların oluşturulması çalışmaları hızlanmış , gümrük idarelerinde yüksekokul mezunu uzman personel istihdam edilmeye başlanılmış ve gümrük mevzuatımızda da bu gelişmeler ışığında , ciddi değişiklikler hayata geçirilmiştir.
Beklentimiz bu olumlu gelişmelerin hız kesmeden devam etmesi ve içerisinde bulunduğumuz AB’ye entegrasyon sürecinde, bu sürecin biran önce tamamlanması yolundaki kararlılığın sürdürülerek, gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına devam olunmasıdır.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik öğrencilerine, sektör ve gümrüklemeyle ilgili önerileriniz nelerdir?

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi, gümrük müşavirliği sektöründe de yüksekokul mezunu, nitelikli ve kalifiye elemanlara ciddi ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle de üniversitelerin ilgili gerek dört yıllık gerekse iki yıllık bölümlerinden mezun arkadaşların, sektörün yarınlara taşınmasında hayati etkisi olacağını düşünmekteyim. Bu nedenle, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik öğrencisi tüm arkadaşlarıma, öncelikle tercihlerinin çok isabetli olduğunu belirtmek isterim. Belirtmek istediğim diğer bir konu da sadece okullarında kendilerine öğretilmeye çalışılan bilgiler ile yetinmeyip, konuyla ilgili ciddi araştırma ve inceleme yapmaları. Sektörde yürütülmekte olan işlemlerin, nasıl ve niçin yapıldığının dayanak ve gereklilikleriyle birlikte ele alınması ve mevcut uygulamanın nasıl daha iyileştirilebileceği konusunda da sürekli bir arayış içerisinde bulunması çok önemlidir. Tabi ki bu konuda olmaz ise olmaz olan bir an önce işin mutfağına girip, katkılarını, yorulmadan, yılmadan ve usanmadan ortaya koymalarıdır.