Ekol’de Kalite

Kategori: Logistical, Sayı 6 | 0

Ekol Lojistik’in Kalite Yöneticisi Enise Ademoğlu, lojistik sektöründe artan rekabet koşulları ve müşteri talepleri doğrultusunda bir dünya markası olmak istediklerini söyledi.

Ekol Lojistik
Ekol için kalitenin anlamı nedir?

Ekol’de kalite; sürekli değişen müşteri beklentilerini ve rekabeti referans almak kaydıyla ; paydaşlara değer katan sürekli gelişme anlayışını ve süreç mükemmelliğini benimsemek ve bunları tüm süreçlerde uygulanabilir kılacak yönetim sistemlerini devreye almak ve geliştirmektir.

Ekol’de kalitenin tarihi ve gelişiminden bahseder misiniz?

Ekol’de; 1990 yılında kurulduktan sonra gelen başarı ve hızlı büyümenin gerek sürekliliği, gerekse etkinliği için; uluslararası geçerliliği olan birtakım yönetim sistemlerinin devreye alınması kaçınılmaz olmuştur.

Bu doğrultuda , önce birtakım standartlar benimsenmiş ve yaygın olarak devreye alınmıştır. Öncelikle 16 tesisimizden, kurulumu tamamlanmış 12’sinde; 2004 yılında “ISO 9001 :2000”, 2005’teyse “OHSAS 18001 :1999” standartlarının uygulanmasına geçilmiş ve eş zamanlı olarak 2004 yılında TKY felsefesi benimsenmiştir. Bu amaçla gerekli kalite yönetim organizasyonu oluşturulmuştur.

2007 yılına gelindiğindeyse; lojistik sektöründe artan rekabet koşulları ve müşteri talepleri doğrultusunda ve “Bir dünya markası olmak” hedefimize katkıda bulunmasının yanısıra ; vizyonumuza hız kazandırmak , süreçlerdeki standardizasyonu sağlamak, verimliliği arttırmak ve müşteri tarafında memnuniyetin en üst seviyede tutulmasını sağlamak amacıyla , Toplam Kalite Yönetimi departmanı oluşturulmuştur.

Hangi belgeleriniz bulunuyor?

2004 yılında; “ISO 9001 :2000” belgesi alınmıştır ve 2007 yılında Ekol tekrar belgelendirilmiştir. 2005 yılındaysa ; “OHSAS 18001 : 1999” standardı belgelendirilmiştir.
Kendinizi geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Ekol ‘de kalitenin gelişimi için bilinçlendirme eğitimleri verilmekte; yayılımın sağlanması içinse tüm çalışanların katılımıyla birlikte projeler sürdürülmektedir. Yönetim ve hizmet kalitesi, çalışan sağlığı ve güvenliği, çevreye duyarlılık ve sosyal sorumluluk için standartlar uygulanmaktadır.

Bir lojistik firması için toplam kalite departmanı ne kadar önemlidir?

Ekol LojistikGünümüz koşullarında, rekabette fark yaratan unsurlar; öncü, yaratıcı , hatasız , hızlı ve çevik olmak şeklinde sıralanabilir. Maliyet, verimlilik ve memnuniyetteki iyileşmelerse bu unsurların sonucudur. Tüm bunları bir lojistik firmasında gerçekleştirebilmek ; Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin benimsenmesiyle mümkündür. Ekol’ün TKY anlayışı da; bu farkı yaratmak ve sürekli kılabilmektir.

Kalite departmanlarının faaliyetleri nelerdir?

TKY departmanımızın faaliyetlerini kısaca; “Kalite yönetim sistemleri için gerekli süreçlerin oluşturulması , uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması”, “Toplam kalite yönetim sistemlerinin performansı ve iyileştirilmesi” ve “Şirketimizde müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanması. ” şeklinde sıralayabiliriz .

Bu alanla ilgili ne gibi sorunlarla karşılaşılıyor? Bu gibi durumlarda ne gibi önlemler alıyorsunuz?

Aslına bakarsanız TKY ile temelde Değ işim Yönetimi” gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte, çalışan katılımının tam olarak sağlanmasında birtakım güçlükler elbette yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda; bilinç artırımı çalışmaları hız kazanmakta ve çalışanı değil , çalışanlarla yönetimin önemi vurgulanmaktadır.

Hangi konularda eğitim veriliyor? Çalışanlarınıza uyguladığınız eğitim programları nelerdir?

Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin yaygınlaştırılması adına ; “TKY Bilinçlendirme Eğitimleri “, İç Denetçi OHSAS standardı kapsamında; “ISG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Bilinçlendirme Eğitimleri ” ve Çevre Yönetim sistemi kapsamında; “Çevre Bilinçlendirme Eğitimleri ” verilmektedir. Öte yandan Ekol’de; “Ekol Akademi” adı altında ayrı bir Eğitim ” departmanı da kurulmuştur ve çalışanlar teknik eğitimlerle geliştirilmektedir.

ULYO öğrencilerine sunacağınız tavsiyeleriniz var mı?

Küreselleşen dünya şartlarında en hızlı gelişen sektörlerden birisi olan lojistik sektöründe faaliyet gösterecek olan ULYO öğrencilerine ; rekabette fark yaratan unsurların ; öncü, yaratıcı , hatasız , hızlı ve çevik olmaktan geçtiğini , bunun da kalite yönetim standartlarıyla başarılabileceği belirtmek ve kendilerini kalite konusunda seminerlere ve konferanslara katılarak ve yayınları takip ederek geliştirmelerinin faydalı olacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.