Enerji Lojistiğinin Stratejik Önemi Paneli

Kategori: Kulüp Temsilleri | 0

Enerji Lojistiğinin Stratejik Önemi

21 Aralık’ta MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu tarafından düzenlenen “Enerji Lojistiğinin Stratejik Önemi” konulu panele MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu Başkanı Emin Taha moderatörlüğünde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu panelist olarak katıldı.

Kulübümüzün de dinleyici olarak davet edildiği panelde Açılış ve Selamlama konuşması yapan Emin Taha, enerjide söz sahibi olmayan ülkelerin hiçbir konuda söz sahibi olamayacağını bildirdiği konuşmasını “Enerjisinin üretildiği ülkeler doğumuzda tüketildiği ülkeler batımızda. Bu da bize bağlantı yapan ülke durumuna getiriyor. Türkiye’nin 15 yılda her dalda attığı adımlar, yaptığı köklü değişimler dünyanın takdirini topladı.” sözleri ile sürdürdü.

Emin Taha’nın konuşmasının ardından panele geçilmeden önce Taha Kargo Uzmanlarından İzzet Tokur Global Enerji Tüketimini konu alan sunumunda Global enerji tüketiminin 2015’te sadece %1 büyüme kaybettiğini 10 yılın ortalaması %1,9 global enerji üretiminin %32,9’u petrolle geldiğini aktardı. Enerji taşımacılığında her yıl %10 büyüme oranı beklendiğini aktaran Tokur, özellikle ülkemizin doğu noktamızda üreticilerin batıda ise tüketicilerin olmasının boru hatlarında ülkemizi stratejik öneme kavuşturduğunu bildirdi.

Panelistlerden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil İbrahim Bozkuş, ülkemizin toplam ticaretinin %60’nın İstanbul’da gerçekleştiğini vurgulayarak İstanbul Bölge Müdürlüğü faaliyetlerinden bahsettikten sonra sözlerini ”Dış ticarette enerjinin rolü nedir? Enerji ticaretinde; elektrik, ham petrol, işlenmiş petrol, petrol gazları, kömür, yenilenebilir enerji üretim teçhizatları yapılıyor. Ham petrol hem ithalatta hem transitte önemli yer tutuyor. Karayoluyla tankerler kanalıyla yapılan ham petrol transiti de ciddi oranda yapılıyor. İşlenmiş petrol ürünleri de miktar olarak önemli ithalat ve transit işlem yapılıyor. 2015’de 15 milyar dolar doğal gaza para ödedik. Türkiye 2015 yılında 3 milyar dolar taş kömürü ithalatı yapmışız. 2016 yılının ilk yarısında 901 milyon dolar rüzgâr enerjisi türbin ithalatı yapılmış. Güneş enerjisi paneli ithalatı da 2015’de 300 milyon dolar iken 2016’nın ilk 6 ayında 600 milyon dolara yükseldi. Akaryakıt Transiti Irak’ın içinde bulunduğu durum nedeniyle uzun süredir gündemde. Buradaki transiti kontrol altına almak için 2011’de bakanlar kurulu kararı çıktı. Transitine izin verilen ancak serbest dolaşımına izin verilmeyen ürünlerin transitinde uyulacak kararlar düzenlendi yetki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verildi. 2012’de tebliği çıkararak kapsamını açıklığa kavuşturdu.” ifadeleri ile sürdürdü.

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu konuşmasında “Birinci ikinci ve üçüncü sanayi devriminde petrole ulaşma ve onun gücünü kullanmak için ortaya çıkarken 4. Sanayi devriminde petrol çöktü. 400 metre boyunda tankerler yapılıyor. Lojistikte şanslıyız. Önümüzdeki dönemde 2025’de Amerika’da çalışanlar robotlara karşı yüzde 47 kaybedecek. Ama biz ışınlama keşfedilene kadar bu mallar taşınacak. Dünyadaki tüketim gittikçe daha hızlı büyüyecek. 2050’lerde köylerde yaşayanların oranı yüzde 20’ye düşecek. Bütün bunlar sonucunda enerji her dönemde bizim ihtiyacımız olacak” ifadelerine yer verdi.

Kulüp üyelerimizin yanı sıra fakültemiz öğretim üyelerinin, MÜSİAD üyelerinin de katılım gösterdiği panelin ardından panelistlere, kendilerinin adına MÜSİAD Hatıra Ormanına dikilen fidanların sertifikaları takdim edildi. Takdimin ardından panele katılım gösteren İstanbul Üniversitesi Uluslararası Lojistik Fakültesi öğrencilerinin arasından kurayla belirlenen 7 öğrenciye MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu uçak bileti hediye edildi.