Enerji Tasarrufunun Sağlanması ve Yeşil Lojistik

Kategori: Logistical, Sayı 9 | 0
Osman Küçükertan
Osman Küçükertan | Omsan Lojistik Genel Müdürü

Sadece üretimin değil üretim sürecinin de ne kadar çevreci olduğunun sorgulandığı bir dünya da yaşıyoruz. Kimi işletme bunu bir trend olarak algılayıp bir pazarlama enstrümanı olarak kullanmakta; kimi işletme de bunu “Kalite Ve Çevre” odaklı bir anlayış çerçevesinde bir yönetim felsefesi olarak algılayıp, bu uğurda çalışmalarda bulunmaktadır. Bu bağlamda Omsan lojistik olarak siz bu gelişmeleri nasıl algılıyorsunuz?

Dünya üzerinde yeşil etiketli ürünler adı altında üretimi ve satışı başlayan yeni bir akım söz konusudur. Bir ürünün üretimi dışında kalan tüm süreçlerin hareketi lojistiğin sorumluluğu altındadır. Dolayısıyla çevre kirlenmesinin kontrolü için lojistik hizmetlerin de çevre kirliliği açısından denetlenmesi gerekmektedir. “Yeşil Lojistik” şimdiden önemli bir rekabet unsuru olmuş durumdadır. Rekabet gücünü korumak isteyen lojistik şirketler yeşil etiketli ürünlerin taşınmasında, depolanmasında, yeşil zincirin bozulmamasına dikkat etmek durumundadır. Bugün dünyada önemli firmalar, hizmet alacakları lojistik şirketini seçerken maliyet ve kalitenin yanı sıra fosil yakıt kullanımını, gaz emisyonunu ve su kullanımım da ölçerek bu alanlarda hangi oranda azaltma yapmayı taahhüt ettiklerini de öğrenmek istemekteler. Global rekabeti hedefleyen Türk lojistik firmalarının yavaş yavaş “Yeşil Lojistik” kavramıyla tanışıp, tüm süreçlerine bu gözlükle bakmalarında fayda olacağı açıktır.

Omsan Lojistik Enerji Tasarrufu sağlamak amacıyla ne gibi çalışmalar yapmaktadır?

OMSAN Lojistik çatısı altında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla genel olarak;

Doğal kaynakların tasarruflu kullanılması için personel duyuruları yapılmış ve personelin dikkatini çekecek yerlere duyurular asılmış,

Tesislerde görülen tüm elektrik ve su arızalarının vakit kaybedilmeden müdahale yapılabilmesi için teknik ekibe personel takviyesi yapılmış,

Genel kullanım alanlarına (WC, koridor v.s.) fotoselli armatür ve hareket detektörleri takılmış,

Tüm depo alanlarına hareket detektörleri takılmış,

Açık alan ve ofislerde aydınlatma kısıntısı yapılmış,

Tüm açık alan ve çevre aydınlatmalar tasarruflu armatüre dönüştürülmüş,

Tüm tesisler gereksiz kullanımın önlenmesi amacıyla havalandırma ve klima sistemlerine timer bağlanmış,

Tüm WC ve duşlara fotoselli musluk, fotoselli musluk ağızları ve pulvarizör çıkış nozulları takılmış,

Tüm tesislerin kalorifer yakılı doğalgaza çevrilmiş,

İzolasyon sorunları olan pencereler değiştirilmiş,

Isıtma giderlerinin kontrolü için tesis içinde termometre montajları yapılmış ve ideal sıcaklık üzerinde bir ısınma engellenmiş,

Fotokopi makineleri çift taraflı çekim yapacak şekilde düzenlenmiştir.

Çevre sorunlarının başlangıç noktası “YANMA” ile başlamakta ve bunu birçok tepkimenin izlediği bilinmektedir. Bunların başında karbondioksit, azot ve kükürt gelmektedir. Özellikle artan iş hacmiyle birlikte oluşan

Karbondioksit ve türevlerinin salınımının azaltılması yönünde izlenen çalışma politikaları nelerdir?

OMSAN Lojistik’ in vermekte olduğu intermodal blok tren taşımacılığı hizmeti kapsamında şu ana kadar gerçekleştirmiş olduğu 1948 adet blok tren operasyonu sonucunda, 1,206 Ton Karbon Monoksit (Kana oksijen taşınmasına engel olur), 379 Ton Hidro Karbon (Kanserojendir. Ozon tabakasına olumsuz katkı yapar), 2,873 Ton Nox-Azot Oksit (Solunum yollarına zarar verir, enfeksiyona sebep olur) ve 57 Ton Partikul Soot – (Akciğer hastalıklarına neden olur) olmak üzere toplam 4,515 ton zararlı gazın çevreye olumsuz etkilerini önlemiş bulunmaktadır.

Taşınması ve depolanması farklı olan ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında dikkat ettiğiniz hususları açıklayabilir misiniz?

OMSAN, öncelikle ürünlerin MSDS- Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını müşterilerinden talep etmektedir. Bu bilgi formları ilgili çalışanların ulaşacağı alanlara (araç içinde ise araçlara, depoda ise ürünlere en yakın bölümlerdeki raflara) konulmaktadır. Bu ürün ile temas eden çalışanlara kullanması zorunlu olan Kişisel Koruyucu Ekipmanları verilmektedir. Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarına ilişkin eğitimlerle bu maddelere maruz kaldıklarında ne gibi önlemler alacakları konusunda bilgiler verilmektedir. Ayrıca yapılan saha kontrolleri, denetimler ve habersiz yapılan spot kontrollerle kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve kurallara uygun davranılması güvence allına alınmaktadır. Bu kontrol ve düzenlemelere karşın herhangi bir kaza meydana gelirse, bu olay “Kök Neden Analizleri” çalışmaları yolu ile araştırılmakta, konu ile ilgili aksiyonlar alınmakta ve sonuçları eğitimler ile çalışanlara aktarılmaktadır.

Çevre konusunda sosyal sorumluluk projeleriniz oldu mu? Yakın bir gelecekte ya da yakın bir geçmişte başlayıp halen devam eden projeleriniz var mı?

Tersine Lojistik kapsamında OMSAN, yılda 18 bin ton ahk yağın toplanarak lisanslı imha tesislerine teslim edilmesini gerçekleştirmektedir. Bu rakam, yılda 13 milyon m3 suyu kirletebilecek ahk motor yağının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi demektir. Tümü ilgili taşıma mevzuatına uygun OMSAN tankerleri, atık yağların üreticilerden toplanıp imha edilmek üzere taşınmasını gerçekleştirmektedir. OMSAN, tüm taşıma türlerinde yapılan araç yatırımlarında ise araçların yasal mevzuatlara uygun ve çevre dostu olmalarına azami dikkat göstermektedir.

İşletme içinde çalışanlarınızla çevre duyarlılığını artırmayı amaçladığınız herhangi bir aktivite düzenlediniz mi ve Çalışanlarınızın benimsemesini istediğiniz bir çevre politikası var mı?

Doğal kaynakların tasarruflu kullanılması için personel duyuruları yapılmış ve personelin dikkatini çekecek yerlere duyurular asılmış, Tüm tesisler gereksiz kullanımın önlenmesi amacıyla havalandırma ve klima sistemlerine timer bağlanmış, Fotokopi makineleri çift taraflı çekim yapacak şekilde düzenlenmiştir.

Doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya ve havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamındaki denetimleri başarıyla sonuçlandıran OMSAN,

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesini aldı. Bu konuda gelen başarıyı nelere bağlıyorsunuz?

Çevre Yönetim Sistemini tüm karar ve uygulamalarında bir yaşam felsefesi olarak benimsemiş olan OMSAN, sektöründe çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmayı, küresel kaynakları korumayı ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefliyor. Bu düşünceden hareketle; Çevre yönetimini işinin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerinde çevre dostu malzemeler kullanmayı, çalışanlarını “Yeşil Tüketiciler haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi, mevcut ve yeni yatırımları ile uygulamalarını iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi, faaliyetlerini ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal-uluslararası mevzuatlara uymayı ilkeleri olarak benimsiyor.