Evinizin Her Şeyi

Kategori: Logistical, Sayı 7 | 0

Ikea

Çalıştığınız lojistik firmalarında aradığınız kriterler nelerdir?

Ikea mağazasının en önemli görevi müşteri memnuniyetidir. Bütün planlarımızı ve çalışmalarımızı bu yönde yaparız. Lojistik organizasyonu da aynı kapsamda müşteri memnuniyetini sağlamak anlamında siparişleri aylar öncesinden verilmiş olan ürünlerin zamanında, tam ve eksiksiz olarak ve en düşük maliyetle mağazalara ulaşmasını sağlarlar. IKEA ülke lojistik organizasyonu bu görevlerine yerine getirmek üzere 3. parti hizmet sağlayıcılar ile çalışır. Alınan hizmetleri iki ana grupta toplayabiliriz; depolama ve nakliye ve gümrük müşavirliği.

Çalıştığımız 3. parti hizmet sağlayıcıları aynı zamanda bir çözüm ortağı olarak görür ve rutin operasyonel aktiviteler bir kenara, maliyetlerimizin azaltılabilmesi yönünde tarafımızı stratejik karar alma safhasında ve planlama yapabilme anlamında desteklemesini bekleriz. Bu tür hizmetleri veren firmaları birbirlerinden ayıran en önemli özellik bugün ve gelecekte de çalıştıkları firmalara sunabilecekleri katma değerlerdir. Biz de şirket olarak buna son derece önem veririz.

Tedarikçileriniz ile sevkiyatlarda doluluğu nasıl sağlıyorsunuz?

Tedarikçilerimiz IKEA tedarik organizasyonunun çalışmayı öngördüğü ve dünyanın dört bir yanında yer alan çoğu özel yüzlerce işletmeden oluşur. Yapılan hizmet anlaşmaları ile tarafımıza gönderilen konteynerlerin minimum doluluk oranları güvence altına alınmıştır. Sık aralıklarla yapılan ölçümlemeler ile performansı takip ederek aksayan yönlerin giderilmesi üzerinde çalışırız.

Ülke içi sevkiyatlarda ise doluluk, benzer bir metodla ve bunu takip eden yazılım vasıtası ile sağlanmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılardan sevkiyat doluluğu anlamında tarafımızın verdiği önceliklere ve yükleme kurallarına uymalarını bekleriz. Bu ve benzeri kurallar, ölçümleme ve performans beklentileri; kontratlarımız ve dolayısıyla KPI belgelerinde belirtilmiş ve takip edilmektedir.

Ikea2

Tedarikçileriniz ile uzun vadeli anlaşmalar yapmanız Just in Time felsefesine göre iş ortaklığı oluşturmak mı? Bunun size sağladığı faydalar nelerdir?

IKEA’nın tedarikçileri ile uzun süreli anlaşmalar yapmasının ana sebebi öncelikle fiyat ve hacim avantajlarını maksimize etmektir. Ürünlerin mağazalara ulaşmaları, satmayı hedefledikleri hacme göre belirlenen tedarik metotları ile yapılır ( yüksek hacimle satılan / satılması hedeflenen ürünler direkt tedarikçiden, daha az olanlar ise ara depolardan sevk edilir).

Tedarik sürelerinin son derece uzun olması (8 ile 24 hafta aralığında) sebebiyle just in time mekaniği lojistik süreçlerinde kısıtlı olarak uygulanabilmektedir. Sistem belirli noktalarda buffer (Üretim akışını düzenlemek amacıyla iş merkezleri arasında stok tutmak)’lanarak ürünlerin mağazalara sağlıklı olarak ulaşması sağlanır.

Tedarikçileriniz çok sayıda ve farklı ülkelerden. Biliyoruz ki kaliteli bir ürün elde edebilmek adına tedarik ettiğimiz ürünlerin de aynı kalitede olması gerekmektedir. Tedarikçilerinizle birlikte kalitede standartlaşma adına ne gibi çalışmalar yaptınız?

Bu tür çalışmalar IKEA tedarik organizasyonun sorumluluğunda dünyada ürünlerin satıldığı bütün ülkelerde geçerli olan standartlara uygun olarak üretilmektedir. Ürünlerin hem bu standartlara hem de IKEA kalite standartlarına %100 uyum sağlaması ön koşuldur. Tedarikçiler, ilgili birimler tarafından hem üretim aşamasında hem de ürünlerin mağazalara ulaştığı zaman ve hatta müşterilerden gelecek geri bildirimler göz önüne alınarak denetlenir ve gerekli aksiyonlar alınır. Daha fazla bilgi için http://www.ikea-group.ikea.com/ ziyaret edilebilir.

IKEA’ nın müşterilerine en uygun fiyatlı ürünler sağlayabilmek adına tedarik, satın alma, nakliye, dağıtım ve mağazada müşteriye sunum aşamalarına kaçındığı maliyet arttırıcı unsurlar nelerdir?

IKEA’ nın müşterilerine en uygun fiyatla ürün sunabilmesinin sırrı, maliyeti artırıcı kalemlerin elimine edilmesinde yatmaktadır. Bu süreç ürünlerin tasarım aşamasından, üretim, sevkiyat, depolama, mağaza sunumu, müşterinin satın alma süreci ve evinde kurulumuna kadar yansımalarını devam ettirir. Ürünler uzun anlaşmalar ile işbirliğine gidilmiş olan tedarikçiler tarafından çok yüksek hacimlerde ve optimum fiyat avantajı ile üretilir. Bu ürünler, teknik olarak en az yer kaplayacak şekilde, gitmesi gereken yerlere ulaştırılırlar. Her aşamada “taşınan hava/boşluk” en minimum düzeyde tutulmalıdır. Ürün tasarlayan, geliştiren ve üreten her birim bu mantıkta sürece katılır. Müşteriler de mağazalarda sürece dahil olarak istedikleri ürünleri kendileri alıp, evlerine götürüp monte ederler. Toplam süreçte edinilen bütün kazanım en üst düzeyde müşteriye yansıtılır. IKEA’ nın başarısının sırrı burada yatar.

IKEA her yıl %13 oranında büyümekte. Müşterilere daha iyi fiyatlar sunabilmek amacıyla bu büyüme sürecinde yeni depolar kurmamayı hedefliyor. Depolardaki ürün sayısını arttığını düşünecek olursak ne gibi depolama yöntemleri uygulayacaksınız?

Artan hacimleri yönetebilmek adına IKEA depolama alanlarında yatırımlar yapmaktadır. Metrekare başına depolanan alanların optimize edilmesi anlamında kullanılan metodlar arasında, silolar, yüksek seviye toplama bölgeleri, dikine asansörlü depolama/dağıtım mekanizmaları sayılabilecek örneklerden bazılarıdır.

Hobil Yılmaz | Mağaza Lojistik Müdürü

İlker Fırat | Ülke Lojistik Müdürü

Röportaj

Gazi Gelmez