Fuar ve Etkinlik Lojistiği

Kategori: Logistical, Sayı 3 | 0

Fuar ve etkinlik Lojistiği

TURKSPED kimdir? Ağırlıklı olarak hangi ülkelere çalışmaktadır?

Asli olarak 69’lu yıllarda yabancı bir firmanın Türkiye’de temsilciliğini yaparak işe başlamıştır. Sebze meyve taşımacılığını demiryoluyla yapan, karayolu taşımacılığında ilk parsiyel taşımacılığı yapan, ilk kendi öz malı filolarını ilk olarak kuran, istikrarlılığıyla tanınan köklü bir kuruluştur. Geniş bir tır parkı alanına sahip olamasa da bu anlamda kendini finanse eden, pazara hiçbir şekilde borcu olmayan ve işini kendi öz sermayesi ile yürüten temel kuruluşlardandır. Taşıma sektörüne demir ve karayolu taşıma ağıyla giren TURKSPED’ in araç ayısı 140′ a ulaşan bir filoya sahiptir.

Ağırlıklı olarak Avrupa hattında karayolu taşıması yapmaktadır. Havayolu taşımasında acentesiz çalışmak zorunda olduğundan bugün belli başlı liner’ların acentesi olarak Avrupa topluluğunda çalışmaktadır. Denizyolu taşıması bugün Türkiye’de bir iki armatör kontrolünde de olsa, TURKSPED de acente olarak denizyolu taşımasında vardır.

TURKSPED Milletlerarası Taşımacılık ile “Fuar ve Etkinlik Lojistiği”nin tanışması nasıl oldu?

70’li yıllardan itibaren verilen bu hizmet 10 yıldır Turksped içinde de ciddi bir gelişme göstermiştir. Günümüzde de “fuar lojistiği” adı altında bağımsız bir departman olarak son halini almıştır. Turksped bu sektöre ciddi yatırımlar yapmıştır ve yapmaya devam edecektir.

Sizce “Fuar ve Etkinlik Lojistiği”nin Türkiye’deki konumu nedir?

Bu konu hangi açıdan bakıldığına bağlıdır. Bu konuda hizmet alabileceğiniz çok sınırlı sayıda firma vardır. Ayrıca bu sektörün uluslararası pazardan bağımsız hareket edebilmesi, diğer taşımacılık türlerinden yalıtılması mümkün değildir. Öncelikle %100 müşteri odaklı hizmet olduğundan yaptığımız iş hizmet pazarlamasıdır. Turksped bu konuda çok uç noktalarda bulunmaktadır ve %90 başarılı hizmet sunmaktadır. En önemlisi müşteriyi memnun edebilmektir. Bu taşıma türünde daha çok hava ve kara kullanılmaktadır ve deniz aşırı ülkelerle çalışıldığında denizyolu kullanılmaktadır. Demiryolu zamanlama açısından mükemmel olmadığı için kullanılmamaktadır.

Türkiye son yıllarda fuar kongre ve etkinlik lojistiği alanında dikkat çekici bir konuma gelmiştir. Ülkemiz tıp kongrelerinin ve UEFA kupa maçlarının yapılabildiği noktadadır. Türkiye bu konuda pazara gerekli zemini hazırladı. Devlet ciddi anlamda bu sektöre destek verdi ve bu da olumlu şekilde geri döndü. Fuar lojistiği para sağlanamayan ülkelerde de var fakat buna ciddi anlamda kaynaklar ayrılıyor. Aslında önemli olan parasal yatırım değil de organizasyon düzeyinde geniş alanlar ayırmaktadır. Frankfurt’ da bu görülmektedir. Bu fuar anlayışıyla otomotiv sektöründe büyük etkilenmeler ve hareketlenmeler görülmektedir.

Bu hizmeti verirken zaman kısıtınız nedir?

Her türlü taşımada mutlaka tolerans vardır ama unutmayalım ki fuar lojistiği taşımacılığı dakikalık taşıma türüdür. Bu taşımada hiçbir yerde bir saatlik de olsa tolerans yoktur. Ulusal fuar organizasyonu buna izin vermemektedir. Her türlü lojistik tedarik hizmeti verilmek zorundadır. Bu anlamda TURKSPED ‘e birçok sorumluluk düşmektedir.

Bu lojistik hizmetini verirken ne tür evrak ve belgeler kullanılmaktadır?

Serbest dolaşıma sokmak için, yani bir ülkeye ithalat için geçişte en önemli unsur faturadır.

Fatura, firmalar düzeyinde hazırlanan ticari bir belgedir. Sadece faturayla olmadığı için, teminat ve menşei ile ilgili sertifikasyon gibi gereklilikler istenmektedir.

ATA Karne, 51 uluslar arası ülke çapında kabul görmüştür ve imza atan her ülke için bu belge geçerli olmaktadır. Bir ülke bu belgeyi imzalamış ise o ülkedeki hiçbir merci ATA Karneye itiraz edemez. ATA Karne ‘serbest dolaşım belgesi’ olmasıyla faturadan ayrılıp malı, mal değerini, o ülkeye gelme amacını belirlemektedir. Onlarca sayfası olan, her girdiği-çıktığı ülkenin gümrük noktasında sadece bir sayfası alınıp dosyaya konulan ve aslı menşeine tekrar gönderilen belgedir. Teminata gerek yoktur, çünkü başlı başına teminattır.

ATA Karnesi’nin süresi şuanda 1 yıldır. Bunun yanında istisnai durumlarda bu değişebilmektedir. Bir ülkede ne maksatla olursa olsun son maksat bittikten sonra malı bulunduğu ülkeden 30 gün içinde çıkarmak zorundasınız. ATA Karne, teminat varlığıyla beraber geçerlidir. Her ülkede ilgili ticaret odası makamı tanzim edip gümrüğe verir. Ticaret odası da sizden teminat alarak belgeyi vermeyi kabul eder. Mal bedeli altında olmamak şartıyla ATA Karne verir. Bazı ülkelerde ticaret odalarının güvenilir üyelerine teminat alınmaksızın ATA Karne verilebilmektedir. Gümrükçe onaylanma zorunluluğu vardır. Genel olarak fatura ve ATA Karne ile malın ülkeye girişi sağlanmaktadır, fakat fatura ile girişte teminat şarttır.

Avrupa ülkelerinden getirilen mallarda ise ATR belgesi gerekebilmektedir. Farklı ürünler için farklı sertifikalar da isteniyor ise bunlar bulundurulmalıdır.

TURKSPED firma olarak sektöre ve kendine ne gibi yatırımlar yapmaktadır?

Öncelikle hizmet standardı sağlamaktadır. Uluslar arası düzeyde profesyonel bir düzeyde memnuniyeti sağlayarak bir noktaya gelmektedir. Uluslar arası gereklilikleri, sertifikaları sağlayarak standarda uygun hizmet verilmektedir. %100 Türk sermayesiyle kurulmuş ve bu sektöre yön verebilme bazında çok önemli bir kuruluştur. En iyi muhabir ağına sahip kuruluştur.

Depo, araç-gereç, personel alımı, iyi derecede dil ve işi bilen elemanların işe alınması ve onların kendini daha da geliştirmesi amacıyla eğitim almaları sağlanmaktadır. Çalışanların işte özel gereklilik duydukları ekipmanlar temin edilmektedir. Terminaller yapılarak ve bunlar iyileştirilerek hizmet verilmektedir. Örneğin; Yenibosna’da, Atatürk Havalimanı’nda ve yurt dışında muhabir depolar edinilip bu amaçla kullanılmaktadır.

Ülke olarak harcamalar çok düşük düzeyde kalmakta ve bunu firmaların yardımıyla telafi etmek de çok zor olmaktadır. Devlet elinin de bu sektöre desteği şarttır.

Türkiye’de kongre turizmine çok yatırım yapılmaktadır. Ülkemizde bu konuda yatırım yapılmak istenirken ulaşım, turizm potansiyeli, ülke lojistiği gibi birçok kritere bakılması gerekmektedir. Eğer bu tür hizmetleri iyi karşılayabiliyorsak iyi bir hizmet verebiliyoruz demektir. İtalya bu tür ihtiyaçları çok iyi karşılayabilmekte ve iyi bir hizmet verebilmektedir.

Bu hizmeti sunarken ne gibi sorunlar sizi beklemektedir?

Her türlü mevzuatın sizi ilgilendirmekte olduğu bir sektördür. Ülke mevzuatı, taşıma mevzuatı. Belediye mevzuatı, valilik mevzuatı ve birçok mevzuat bizi ilgilendirmektedir. Uluslar arası standartta verilen hizmette kusursuzluk sağlamak çok zordur. Anında çözüm üretmek gerekmektedir. Katılımcı firma öncelikle çok bilinçli olmalıdır ve birçok sorumluluk üstlenmelidir. İhracat yapan bir firma olabilir fakat ihracat yaptığı ülkenin fuar anlayışını bilmeyebilir. İşte bu noktada firma olarak bize çok önemli bir görev düş­mektedir. İyi bir danışmanlık hizmeti vermeliyiz. Her ülkenin farklı bir fuar ve etkinlik lojistiği anlayışı vardır.

Fuar ve etkinlik lojistiğinin olmazsa olmazları nedir sizce?

‘ZAMANLAMA’ en önemli sihirli sözcük bu sektörde. Hava koşullarına rağmen ‘dakik’ olunmalıdır. Bir taşımanın aksaması durumunda kusur kabul edilemez. O anda o mal her ne koşulda olursa olsun o araçtan gümrük deposuna alınır ve gümrük beyannamesi açılır. Mal uçağa yüklenir. Uçurulacağı yere götürülür. Anında karar vermek çok önemlidir. Aksaklık durumunda maliyet unsurunun önemi olduğu gibi ortadan kalkı­yor ve amaç o malı istendiği zamanda istenilen noktaya ulaştırmak oluyor.

Fuar ve etkinlik lojistiğinde sigortalama nasıl yapılmakta?

Bu sektörde neye göre sigorta ama yapı­lacağı pek bilinmemektedir. Sigorta şirketleri kriterlerin ne olacağını bilmemekte. Bu alanda geliştirilmesi gereken bağımsız bir alan olmalıdır. Poliçe kriterleri de oluşturulurken bu hizmeti veren firmalara da sigortacıları bilgilendirme konusunda önemli bir sorumluluk düşmektedir. TURKSPED de bu konuda sigortacıyı bilinçlendirmelidir.

Fuar ve etkinlik LojistiğiHizmet sunumunuzu yaparken ne tür takip sistemleri kullanıyorsunuz?

Online takip sistemlerimizi oluşturduk. Mobil ofislerle ilgili şirketlerden desteklerle uydu sistemlerini kullanarak takip ve iletişimi katılımcı, gönderen ve mal ayağında dakik ürün bilgilerini almayı sağlamaktayız. Fuar alanında ise merkezi operasyon birimini fuar alanı içinde bulundurup böylelikle merkezdeki sistemle işi kalbinden yönetmekteyiz. Fuar alanında kalıcı ofisler pek Türkiye’ de bulundurulmamaktadır.

Sektöre hizmet verdiğiniz süre zarfında bizimle başınızdan geçen kısa bir anınızı paylaşır mısınız?

2003 yılında TÜYAP da yapılacak olan Endüstri Fuarı yapılacaktı. Fuarın müşterisini ve potansiyelini henüz çok iyi bilmiyorduk ve sadece ihtiyaçlara cevap verebiliyorduk. Fuarın açılmasına bir gün kalmıştı. Bu deneyim ve gösterilecek başarı bizim için çok önemliydi. Kesintisiz 60 saatten fazla çalıştık ve sabaha kadar tüm ekipmanı hazırladık. Sabah 8 de tamamıyla hazırdık ve fuarı açabilir konuma getirmiştik. Gece yarısı forklift bulmak dahil olmak üzere birçok uğraş sonucunda büyük bir başarı göstermiştik. Sektör malları da ancak gece trafiğinde gelebildiği için zamanlamayı ve tedariki sağlamak kısıtlı zamanlarda yapılabilmektedir. Bu başarı bizim için bu konuda ağır taşlardan biriydi.

Bize sektör ile ilgili söylemek istediğiniz sözler var mı?

Beş sene önce bu sektöre girdim. Bu sektörde zaman çok önemli bir stres faktörüdür.

Tüm taşıma türlerini, taşıma ve gümrük mevzuatını ve diğer mevzuatları bilmek gerekmektedir. İnsanı çok kısa sürede cezbeden bir sektördür.

Duygu Ağça

Esma Ayçiçek

Begüm Çelik