Gabari Dışı Taşımalara Birde Öncülerin Gözünden Bakalım

Kategori: Logistical, Sayı 14 | 0

Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Erdoğanlar Nakliyat Genel Müdürü Sayın Tamer ERDOĞAN ile ağır nakliye ve gabari dışı yük taşıma konularında konuştuk. Bizlere fikir ve öngörülerini ileten Tamer Bey aynı zamanda AND ile ilgili de sorularımızı içtenlikle cevapladı. Kendisine bizi kırmadığı ve cevapları için çok teşekkür ederiz.

1- Gabari dışı yük taşımacılığını sektör ilgilileri ve öncüleri olarak tanımlayabilir misiniz?

Karayolu Taşıma Yönetmeliği 128.maddesi a, b, c, d maddelerinden herhangi birisinin ihlali sonucunda yol izin belgesi alınarak yapılan taşımalardır.

2- Tam olarak gabari dışı yük taşımalarını kapsayan yükler nelerdir detaylandırabilir misiniz?

Rafineri tesisleri, rüzgar, doğalgaz, termik enerji santralleri, ulaşım ve altyapı tesisleri,  inşası sırasında veya bakım ve yenileme için gereken tüm yükleri kapsamaktadır.

3- 26 Kasım 2016 tarihinde AND olarak kuruldunuz kuruluş amacınız neydi?

Sektörümüz ortak problemlerine çözüm geliştirmeye çalışmak olarak genelleyebiliriz. Tabi ki detaylandırdığımızda en önemli hedefimiz sektörümüzün yeni bir mevzuata ihtiyacı olmasıdır. Bu yeni mevzuatın bir an önce yürürlüğe girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu mevzuat ile yol belgesi fiyatları ve süreleri, gece sürüşleri, destek araçları gereklilik halleri, köprü geçişleri ile ilgili birçok problemi çözmüş olacağız.

Sektörde çalışan personellerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek için eğitimler organize etmek. Bunların yanında firmaların kullandığı sözleşme şartları arasında çok farklılıklar bulunmakta. Bunun için sözleşme standartları belirlemek için çalışmalar yapmak diğer bir amaçlarımızdan biridir.

4- İlk hedef olarak değiştirmeyi ve eklemeyi düşündüğünüz konular nelerdir?

En öncelikli gündemimiz derneğimiz tarafından hazırlanan ağır ve havaleli yüklerin taşınmasına ilişkin yönetmelik taslağının KGM tarafından yayınlanmasını sağlamak.

5- Çok dikkat ve önem gerektiren bu taşımaları çeşitli teknolojiler ile entegre edip kolaylaştırmak mümkün müdür?

Tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüz dede gelişen teknoloji bu taşımalar daha kolay hale gelmiştir. Örnek vermek gerekirse araçların bir dönüş yapması esnasında yolda kaldırılacak veya engel teşkil edecek yerlerin tespiti artık bilgisayar üzerindeki simülasyonlar ile gerçekleştirilebilmektedir. Bunun sayesinde yolda yapılacak iyileştirmeler ne eksik olup taşımaya engel oluşturmak nede fazla olup gereksiz maliyet oluşturmaktadır.

6- Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen tarihi Zeynel Bey Türbesi taşınmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Bu taşımalar sektörümüzün daha iyi tanıtımı açısından önem arz etmektedir. Ayrıca bu yöntem yurtdışında yıllardır kullanılmasına rağmen Türkiye’de ilk defa kullanılmıştır. İnanıyoruz ki bu gibi taşımalar ileriki yıllarda artarak devam edecektir.

7- Tarihi ve ağır yüklerin taşınmasındaki alternatifler çözümler nelerdir?

Tarihi yüklerin sökülerek ve yeni yerinde tekrar birleştirilerek taşınması mümkündür. Fakat bu yöntem yükün tümüyle taşınması yöntemine göre daha uzun ve maliyetli bir yöntemdir.

8- Vizyonunuzda yer alan daha verimli, hızlı, kaliteli yapabilmeleri için her türlü oluşuma öncülük etmek cümlesindeki noktaları biraz daha açabilir misiniz?

Ağır nakliye esnasında trafikteki diğer araçları uyarmak için kullanılan destek araçlarının renkleri, ekipmanları gibi vs. özellikleri için herhangi bir yazılı standart bulunmamaktadır. Bunun için bu araçların standartlarını oluşturmak istiyoruz.

9- Mevzuat ile ilgili engelleri bizlerle de paylaşabilir misiniz? Kaldırmak için nasıl süreçlerden geçilecektir söyleyebilir misiniz?

Mevcut mevzuatımızda tek tip yol belgesi bulunmakta. Bu belgenin fiyatı da tektir ve süreside sadece 15 günlüktür.

10- Rüzgar gülü, ,uçak motoru, tarihi eser gibi gabari dışı taşımalarda kullanılan araçların geliştirilmesi mümkün müdür?

Tabi ki bu sektörde imalatçılar yüklerin ölçülerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda artması nedeni ile daha uzun, daha yüksek ve daha ağır yüklerin taşınabilmesi için araçlar geliştirmektedir.

Rüzgar gülü kanatları mesela 34m boylardan başlamış şu anda ise 61m’ye kadar çıkmıştır. Üreticiler bu uzunluktaki kanatların taşınabilmesi için daha fazla uzayabilen araçlar imal etmişlerdir.

Yine rüzgar santrallerinde kule çaplarının artması nedeni ile taşıma yükseklikleri artmıştır. Yollardaki gabari kısıtlamaları nedeni ile öncelikle bu kuleleri taşıyan araçları daha az yüksekliğe sahip olarak imal edilmiştir. Bu tip araçların yetersiz kaldığı durumlar için ise kuleyi tamamen yerden yüksekliği 1-2 cm olacak şekilde taşıyabilecek araçlar geliştirilmiştir. Bu taşıma sisteminde kule her iki ucundan adaptör ile bağlanmakta ve her iki uçtaki adaptör iki ayrı araç üzerine yüklenmektedir. Kule bu iki aracın arasında taşınmaktadır.

Yine bir gelişme ise çelik kalitesinde ve lastik teknolojilerindeki gelişmeler ile modüler hidrolik dorseler de aks başına kapasiteleri 36 ton’dan 45 ton’a çıkmıştır.

Bunun gibi daha birçok gelişme gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye devam etmektedir.

11- AND olarak gelecekte gabari dışı yük taşımacılığının nasıl değişimler göstereceğini düşünüyorsunuz?

Bu sektörde diğer tüm sektör gibi teknolojiye uygun olarak gelişecek ve yeni iş güvenliği standartları ile daha sıkı kontrol edilen bir sektör olacağını düşünmekteyiz. Tabi ki ülkemizdeki yatırımların artması ile sektöründe büyümeye devam edeceğini öngörmekteyiz.