Gelişen Dijital Lojistik

Kategori: Sayı 18 | 0

GELİŞEN DİJİTAL LOJİSTİK

Dijitalleşme, özellikle son dönemlerde adını sık sık duyduğumuz bir ifade haline gelmeye başladı. Peki, pek çok alanda etkilerini gördüğümüz bu “Dijitalleşme” nedir?  Pandemi döneminde dijital lojistiğin hayatımıza ne gibi katkıları oldu? Bu yazımızda, sizlere lojistik sektöründe dijitalleşmeden, giyilebilir teknolojiden ve hayatımıza girerek bizlere kolaylık sağlayan pek çok şeyden bahsedeceğiz.

Dijitalleşmeyi, dijital teknolojileri ve dijitalleştirilmiş verileri kullanarak iş süreçlerini etkinleştirme, iyileştirme ve dönüştürme olarak değerlendirebiliriz. Teknolojinin git gide gelişmesiyle birlikte, tüm sektörlerde bu dijitalleşme hareketlerini görmekteyiz. Dijitalleşmenin gittikçe hızlanması, dijital ortamlarda yapılabilecek hizmetlerin de sayısını arttırmış, artırmaya devam etmektedir.

Özellikle Covid-19 salgınının hayatımızdaki faaliyetleri büyük oranda aksattığı şu dönemde, dijitalleşme, faaliyetlerimizi online olarak gerçekleştirmemize ve ihtiyaçlarımızı dışarı çıkmamıza gerek bile kalmadan giderebilmemize olanak sağladı. Dolayısıyla dijitalleşme; özellikle de içinde bulunduğumuz süreçte, hayatımızda saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok kolaylığı da beraberinde getirmiş oldu.

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda pek çok proje hayata geçirildi. Şüphesiz bu önemli projelerden bir tanesi de yapay zekâ destekli “Kolay İhracat Platformu”. İhracatçıların e-devlet şifreleri ile rahatlıkla giriş yapabildikleri Kolay İhracat Platformu’nda amaç; eldeki verilerin işlenerek, ihracatçının kolayca ve güvenle bilgilere tek bir kanalda erişmesini sağlamak. Platform, yalnızca ihracatçılara değil ihracat yapmayı düşünenlere de danışmanlık hizmeti sunuyor.

Platformda hedef pazar tavsiyesi vermeye yarayan ve “Akıllı İhracat Robotu” olarak adlandırılan sistem sayesinde ihracatçıların daha sağlam adımlarla ilerlemesi sağlanıyor. Kolay İhracat Platformu’nda önemli göreve sahip olan bu robot, çeşitli algoritmaları kullanarak firmalara ilgilendikleri ürünler doğrultusunda hangi pazara açılmaları gerektiği hakkında objektif ve veriye dayalı sonuçlar sunuyor. Yapay zekâ teknolojisini etkin bir şekilde kullanan bu robot, ihracatçılara faaliyetlerinde büyük kolaylıklar sağlamayı hedefliyor.

Hemen her sektör bu dijitalleşme akımına ayak uydururken, hiç şüphesiz hayatımıza en büyük kolaylığı sağlayan Lojistik sektöründe de dijitalleşme ile büyük bir gelişme yaşanmıştır. Lojistik sektöründe dijitalleşmeyi ise, ürün ve hizmet sağlayıcılarının müşterilerle arasındaki mesafeyi kısaltması, sadeleştirmesi, faaliyetlerini daha hızlı ve ekonomik hale getirmesi için yapılan uygulamalar olarak tanımlayabiliriz.

Hiç şüphesiz, Covid-19 salgınının en büyük etkilerinden bir tanesi de dijitalleşme akımını hayatımızda daha yoğun hissetmemize sebep olmasıydı. Aynı zamanda bu süreçte, dijitalleşme ve lojistik kavramlarının bir araya gelerek hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlayabileceğini gördük. Dijital alt yapısı sağlam lojistik şirketlerinin hızlı büyüyüşlerine, pandemi öncesi değerlerinin kat ve kat üzerine çıkışlarına tanıklık ettik.

Tüm bunların sonucunda, Covid-19 salgını, birçok sektörde olduğu gibi lojistikte de dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere öğretmiştir. Bu süreçte uzmanlar, sektörde daralma olduğu halde dijitalleşme alt yapısını tamamlamış şirketlerin öne geçtiğine vurgu yaparken, geride kalmış firmaların teknoloji yatırımlarının hızlanması gerektiğini de belirtmişlerdir.

Elbette mesele yalnızca dijital alt yapıya sahip olmakla bitmiyor. Bunun yanında dijital ortamda yer alan bilgileri değerlendirmek ve kullanmak da büyük önem taşıyor.

Her gün binlerce sipariş alan kargo firmaları, ürünleri müşterilerine doğru bir şekilde ulaştırmak için kilometrelerce yol kat ediyor. Ürünün yola çıktığı andan müşteriye ulaştığı ana kadar geçen sürede milyonlarca veri kayıt altına alınıyor. Dijital verilerin gittikçe çoğalması ise büyük verinin analiz edilmesini, doğru şekillerde değerlendirilmesini ve kullanılmasını daha da önemli hale getiriyor.

Bu verilerin doğru şekilde analiz edilmesi ise, lojistikçilere müşteri deneyimlerini geliştirmek, faaliyetlerdeki riskleri azaltmak, yeni iş modelleri oluşturmak gibi önemli imkanlar sağlıyor. Bu açıdan dijital ortamda yer alan bu bilgilerin doğru kullanımı, lojistik sektörü için büyük önem arz ediyor. Bu noktada ise yazılım sektörü, bahsettiğimiz bilgilerin güvenli bir şekilde kayıt edilmesine imkân sağlıyor. Yazılımlar, lojistik sektöründe tüm bu siparişlerin kayıt altına alınmasını, siparişlere ait bilgilerin doğru şekilde kullanılması, finansal işlemlerin kısa süreler içerisinde gerçekleşmesini sağlıyor. Tüm bu imkanlar sayesinde organizasyonlar kontrollü bir şekilde ilerliyor.

Verinin doğru ve hızlı biçimde toplanması, dağıtımı, müşteri ile paylaşımı ise, firmaların rakiplerinin bir adım önüne geçmesini sağlıyor.

Veri yönetiminden bahsetmişken, lojistik sektöründe iyi bir performansın elde edilmesinde büyük rol oynayan, veri yönetimine sağladığı kolaylıklarla bilinen “giyilebilir teknoloji” konusuna değinmeden olmaz.

Pek çok sektörde kullanılmaya başlayan bu teknoloji hem verimliliği arttırıyor hem de zamandan tasarruf sağlıyor. Bu cihaz sayesinde çalışanlar, işlerini yaparken onlara zaman kaybettiren binlerce detayla ilgilenmek zorunda kalmıyor. Giyilebilir teknolojiler hareket halindeki personelin çok kısa sürede, birçok işi daha verimli şekilde halledebilmesine imkân veriyor. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde, çalışanlar ürünün yerini kolaylıkla tespit ediyor, verileri rahatlıkla kaydedebiliyor ve ürünü istediği yere istediği şekilde yerleştirebiliyor.

Ülkemizde henüz çok yaygın olmasa bile, özellikle pandemi döneminde pek çok firma giyilebilir teknolojinin verimliliği büyük ölçüde arttırdığını gördükçe, bu yeni teknolojiyi faaliyetlerine dahil etmeye devam ediyor.

Her gün hayatımıza giren yeni teknolojilerden bahsediyoruz. Gün geçtikçe de bugünün teknolojileri yetersiz kalıyor, yeni teknolojileri bulmak, bu teknolojileri sistemlerimize entegre etmemiz gerekiyor. Yarının teknolojilerini bulmak dileğiyle…                                                                                                                                                            BETÜL ÖZKAY