İlk Mezunlarımızı Uğurlarken

Kategori: Logistical, Sayı 2 | 0

Sevgili Öğrenciler, Türkiye’nin en dinamik sektörlerinden biri olan Ulaştırma ve Lojistik sektörünün eğitilmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla, Üniversitemiz bünyesinde kurulan “Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu”muz bu yıl beşinci eğitim-öğretim yılını kutlamakta olup ilk mezunlarını da bu yıl vermektedir. Ulaştırma ve Lojistik yönetiminin temel disiplinlerinin, dünyada ve ülkemizde hızlı gelişimi, araç ve donanımın yanı sıra entelektüel sermayeye olan ihtiyacı da son derece hızlı bir şekilde arttırmıştır. Sektörün bilimsel birikime sahip insan gücü ihtiyacını karşılayacak, güncel uygulamaların ağırlıklı olarak ele alındığı bir eğitimin gereksinimi, akademik yapıyı, bir meslek yüksekokulu niteliğinde tutmayı kaçınılmaz kılmıştır. ABD ve Avrupa’daki benzer kurumlarda da görülen bu yaklaşımla, gençlerin meslekte daha başarılı yöneticiler olarak yetiştirildiğini açıkça göstermektedir. Eğitimimiz ilk yıl verilen İngilizce hazırlık eğitimi ile birlikte beş yıldan oluşmaktadır.

Prof.Dr.Hayri Ülgen
Prof.Dr.Hayri Ülgen

Yüksekokulumuzda teorik derslerin yan ısıra uygulama ile ilgili konuları da içeren bir eğitim programı benimsenmiş, sektörde yetişmiş yöneticiler öğretim görevlisi olarak öğretim kadromuza dahil edilmiştir. Yüksekokulumuz, İşletme ve Mühendislik Fakülteleri Öğretim Üyelerinin ek görevleri yanı sıra, 5’i sektörün içinden 4’ü ise fakültemizden gelen 9 öğretim görevlisi ile 6 Araştırma Görevlisini kadrosuna almış, 260 öğrencisi ve 5 personeli ile geleceğin saygın ve uluslararası platformda kabul görecek bir kurumun çekirdeğini oluşturma başarısını göstermiştir.

Yüksekokulumuz, 2003-2004 eğitim öğretim döneminden itibaren yapılan bir yönetmelik değişikliği ile kombine taşımacılığın her türünde eğitim veren, öğrencilere 7. ve 8. yarıyıllarda seçimlik derslerle uzmanlık olanağı yaratan, tek bölümlü bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Öte yandan UND, UATOD ve UTİKAD’ın işbirliği ile öğrencilerimize 2’nci ve 3’ncü sınıfların sonunda staj olanağı yaratılmış ve Yüksekokulumuzda teorik derslerin yanı sıra uygulama ile ilgili konulan da içeren bir eğitim programı benimsenmiş, sektörde yetişmiş yöneticiler öğretim görevlisi olarak öğretim kadromuza dahil edilmiştir.

Amacımız, yabancı dil bilen, teorik bilgilerin yanı sıra sektörde fiilen çalışarak deneyim kazanan nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.

Okulumuzun, çağdaş eğitim sisteminin gereği olan bir eğitim kompleksine sahip olması koyduğu yüksek hedeflere ulaşmasında anahtar rolü oynayacaktır. Bu konuda Yüksekokulumuzun kuruluşundan bu yana UND yönetiminin, özellikle Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Nuhoğlu’nun bizlere gösterdiği ilgi ve desteğe teşekkür ediyoruz. Binanın inşası için gerekli olan arazi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tahsis edilmiş, Yüksekokulun mimari projesi UND tarafından AE Mimarlık bürosuna hazırlatılmış ve 19 Temmuz 2003 tarihinde Sayın Ulaştırma Bakanımız tarafından temeli atılmıştır. Sektörümüzün ileri gelen mesleki kuruluşlarından “UND” Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin sponsorluğunda yapılmakta olan Yüksekokulumuzun inşasına katkıda bulunan sponsor kuruluşların, gerek akademik, gerekse de is çevrelerinde tanıtımı yüksekokul yönetimi ve UND tarafından titizlikle gerçekleştirilecektir. Amacımız 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında eğitime yeni binamızda başlamaktır. Bu konuda sektörün diğer meslek kuruluşları ile değerli firmalarını bizlere destek olmaya ve sponsor olmaya davet ediyorum.

Yüksekokul binamız, iki kat olarak inşa edilmektedir. Toplam 5.600 m2 kapalı alana sahip olan Yüksek Okulumuzun kaba inşaatı tamamlanmış olup 2 adet 120’şer kişilik, 2 adet 80 kişilik, 2 adet 60’ar kişilik amfi; 2 adet 30’ar kişilik çok amaçlı sınıf, 1 adet bilgi işlem sınıfı, 1 adet branş sınıfı, 3 adet öğrenci grup çalışma sınıfı, ayrıca öğrenci işleri merkezi, kütüphane ve yöneticiler ile öğretim üyeleri bürolarından oluşmaktadır. Binamızın doğu ve batı yönlerinde öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde kullanabileceği bir konferans salonu ile kafeterya da yer almaktadır. Arazinin büyüklüğü çok geniş bir otopark ve açık hava dinlenme alanlarının da yerleşimine olanak sağlamaktadır.

Sevgili öğrenciler, vizyonumuz, Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü ve bir lojistik üs konumunda olan Türkiye’nin “çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulmasına ve ulaştırma ve lojistikle ilgili hizmet sektörlerinin ihtiyacı olan “eğitilmiş insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalarla “ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir eğitim kurumu” olmaktır. Bu vizyonun gerçekleştirilmesinde sız öğrencilerimize ve ilk yıl mezunlarımıza önemli görevler düşmektedir. Sizlerin sektördeki başarısı Yüksekokulumuzun başarısı, bizlerin başarısı olacaktır

Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla kurulan “Lojistik Kulübü’nde görev yapan öğrenci arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Lojistik Kulübü, öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri konusunda her türlü imkânı araştırmakta, projelendirmekte, iş hayatı ile ilişki kurmakta, kaynak yaratmakta ve yine öğrencilerimizin ortak kullanımına sunmaktadır. Nitekim bu yıl başarıyla gerçekleştirdiğimiz 2.Loıistik Zirvesi yanı sıra elinizdeki bu dergi de onların eseridir. Kendilerini kutluyorum ve ıs hayatındaki başarılarının en az okuldaki başarıları kadar olmasını diliyorum.

Sevgilerimle,

Prof. Dr. Hayri Ülgen
İ.Ü.Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu Müdürü