İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nda Müfredat ve Uygulamalar

Kategori: Logistical, Sayı 1 | 0

Öğrencilerin mesleki eğitimine ağırlık veren bu sistemde, uygulanan teorik müfredatın ilgili endüstrilerde gerçekleştirilen pratik çalışmalarla desteklenmesi ve gelişmesi öngörülmüştür. Mesleki müfredatın uygulandığı ders dönemlerinde veya sonrasında yapılan staj çalışmalarında amaç, potansiyel profesyonelin iş hayatına ivedilikle hazırlanmasıdır.

Üniversite – Endüstri ilişkilerinin planlı ve etkin bir şekilde yürütüldüğü gelişmiş ülkelerde ‘mesleki yüksekokul’ uygulamaları, “SKOLASTiK” amaçlı kurulan “fakülteler” kadar yaygındır.
Ülkemizde sayılan birkaç tane olan benzen eğitim kurumuna oranla, sahip olduğu müfredatın içeriği ve düzeyi ile ilgili endüstriler tarafından aldığı büyük destek nedeniyle Yüksekokulumuz, örneklerine sadece gelişmiş ülkelerde rastlanan diğer yüksekokullar ile uluslararası platformda rekabet etmeye aday güçlü bir eğitim kurumu olma yolundadır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinin değerli yönetici ve bilim adamlarının olağanüstü çaba ve desteği ile kurulan yüksekokulumuzun ilk programı “hava” ve ”kara” bölümleri olmak üzere açılmıştır.
Programın devreye alındığı ilk yıldan itibaren müfredatın sürekli gelişim ilkesi doğrultusunda değerlendirmeye tabı tutulması ve akademik kadroların, sektör temsilcilerinin ve öğrencilerimizin katkıları ile yapılan çeşitli gözden geçirme çalışmaları sonucunda Akademik Kurulumuz 2003 – 2004 öğrenim yılından itibaren “kara” ve “hava” ayırımının kaldırılması yönünde kararmış ve bu kararı Üniversitemize bildirmiştir.

TRANSPORT VE LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİNDE MÜFREDAT

 • Taşıma ve lojistik yönetimine giriş
 • Taşıma sistemleri
 • Taşımacılık yönetimi
 • İş lojistiğinin ilkeleri
 • İş lojistiğinin sistem analizi
 • Taşıyıcı araçların operasyonu (tüm türler)
 • Depo yönetimi
 • Küresel lojistik yönetimi
 • Yük yönetimi- yük tazmin etme yönetimi
 • Özel yük tiplerinin taşıma – depolama ve dağıtım kuralları
 • Yanıcı ve patlayıcı yükler (ADR)
 • Bozulabilir nitelikte yükler (ATP)
 • iletişim ve haberleşme
 • Bilgi teknolojileri
 • Network sistemleri
 • Ekonomi
 • Ulaştırma Ekonomisi
 • Finans ve muhasebe
 • Pazarlama ve müşteri ilişkileri Yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve Organizasyon
 • insan Kaynaklan Planlaması
 • Hukuk (Genel Ticaret ve iş Hukuku)
 • Hukuk (Özelde ulaştırma hukuku)

Görüldüğü gibi taşımacılık ve lojistik yönetimi müfredatı, eğitim alanların öncelikle birer çağdaş yönetici olmak üzere eğitilmelerini öngörür ve bu nedenle de bir işletme programında yer alan disiplinlere müfredatta yer verir .
Farklılık, lojistik yönetiminin fonksiyonları olan; taşımacılık, network oluşturma , enformasyon akışı ve iletişim, stok, kontrol, depolama, elleçleme, paketleme ve dağıtım konuları ile, bu konuların gerek ulusal gerekse de uluslararası yasal çerçevelerinin gerek teorik gerekse de pratik uygulamalarındadır. Yüksekokul öğrencilerinin tümü, IV. yarıyıldan sonra her yıl yaz döneminde 4 – 6 hafta süre ile yaz stajı yapmaktadırlar.
Yaz stajı programları gerek sektörün gerekse de öğrencilerimizin bu alandaki deneyimsizlikleri nedeniyle henüz isteneni verememektedir. Ancak, sektör temsilcilikleri sektörde, akademik kadrolar ve öğrenciler de yüksekokulda yaz stajlarının kurumsallaşması konusunda çalışmalar yapmaktadırlar.
Bilindiği üzere Yüksekokulumuzda öğrenim, işletme Fakültesi bünyesinde ve işletme Fakültesi’nin akademik kadrolarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının çaba ve destekleri ile kuruluşundan bu yana aksamadan sürdürülmektedir.
2003 – 2004 öğrenim yılının başlaması ile, Yüksekokulumuzun öğrenci kadrosu daha da artacak, tüm öğrencileri aynı çatı altında sınırlı kaynaklarla öğrenim yapmaları daha da zor olacaktı.
Bu amaçla; Mütevelli heyeti, Üniversite Bilim Adamları ve Sektör Temsilcileri ile Ülkemizin Saygın mesleki Kuruluşlarının Temsilcilerinden oluşan bir Vakıf Kurulması çalışmaları başlatılmıştır.
Yüksekokulumuz, çağdaş eğitimin gereklerini yerine getirecek tüm modern eğitim uygulamalarına olanak tanıyan bir eğitim tesisine kavuşturulacaktır.
Yaz stajları kurumsal bir yapıya kavuşturulacak, hedeflenen faydanın sağlanması güvence altına alınacaktır.
Gelişmiş ülkelerde, uzun yıllardır benzeri eğitim programlarını hayata geçirmiş olan eğitim kurumları ile işbirliği anlaşmaları gerçekleştirilecek, eğitim programımızın kalite düzeyi uluslararası standartlara yükseltilecektir.
Sektörel işbirliği çalışmalarına hız verilecek, öğrencilerimiz için büyük önem taşıyan pratik çalışma alanları zenginleştirilecektir.
Uluslararası sektörel kuruluşlara gerçekleştirilecek çalışmalar aracılığı ile, öğrencilerimizin gerek staj, gerekse de mezuniyet öncesi seçmeli pratik çalışmalarını yurt dışında gerçekleştirmeleri için zemin hazırlanacaktı.
2004 yılından başlamak üzere, ülkemiz lojistik sektörü için her biri birer altın değerinde olan mezunlarımız eğitilmiş birer yönetici olarak Yüksekokulumuz ile sektörler arasında istenen bağı istenen düzeyde kuracak olan elçilerimizdir.
Mezunlarımız; Staj çalışmalarının daha da etkin konuma getirilmesi , Sektörel eğitimin daha da kurumsal bir yapıya kavuşturulması, sektördeki kariyer planlama çalışmalarının başlatılması alanlarında yüksekokulumuz ile işbirliği içinde olacaklardır. Amacımız, Yüksekokulumuzun lojistik sektörüne, ilgili sektörlere ve kamuya yönelik bir “bilgi merkezi ” haline getirilmesidir.

“Yüksekokulumuz, hangi kurum tarafından başlatılırsa başlatılsın, ülkemiz ulaştırma ve lojistik sektörlerinin rekabetçi gelişimine yönelik her türlü proje çalışmasında yer alacak ve katkıda bulunacaktır . Yüksekokulumuz, bu çerçevede mutlaka kurulması gereken bir ulusal enstitünün de yapı taşlarından biri olma kararlığındadır.
Yaz staj programları gerek sektörün gerekse öğrencilerimizin bu alandaki deneyimsizlikleri nedeniyle henüz isteneni verememektedir; ancak sektör temsilcilikleri sektörde, akademik kadrolar ve öğrenciler de yüksekokulda yaz stajının kurumsallaşması konusunda çalışmalar yapmaktadırlar.”

Serdar AYDINTUĞ

Tırsan Yön. Kur. Üyesi