İşveren Bir Yöneticiden Lojistiğe Bir Bakış…

Kategori: Logistical, Sayı 3 | 0
Hakan Keleş
Hakan Keleş

Verilere bakıldığında lojistik sektörünün çok büyük bir pazar olduğunu görüyoruz. Dünyadaki uygulamalara bakıldığında bu daha da net anlaşılıyor. Fakat Türkiye için aynı durumdan bahsetmek ne yazık ki henüz zor. Çünkü ülkemizde lojistiği içeren taşıma modellerinin tam kapasite ile kullanımı mümkün olmuyor. Lojistik konusunda yeterli talep henüz tam olarak oluşmadığı için pazar olması gereken hızda genişlemiyor.

Lojistik geniş bir kavram, birçok alt başlığı içinde barındırıyor oysa bizdeki uygulamalara bakıldığında henüz bu kavramın içeriğini tam olarak dolduramadığımızı görüyoruz. Lojistik kavramının tam olarak işleyebilmesi, depolama, tedarik zinciri yönetimi vb. yanında kara, hava, deniz ve demiryolu taşıma modellerinin de en verimli şekilde kullanılabiliyor olmasını gerektirir.

Biz hizmet sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle verdiğimiz serviste kalite yaratabilmemiz; yatırımlarımızı devamlı hale getirmemize bağlı olarak gelişiyor. İhracat, ithalat ve üretim yapan firmaların yoğun rekabet yaşadıkları kendi sektörlerinde bir adım daha öne geçebilmeleri için en iyi bildikleri işe odaklanmaları şart. Firmaların genel uygulamalarına baktığımızda ise depolama, stok tutma vb. işlemlerini ailelerinden, güvendikleri kişilere teslim ettiklerini görüyoruz. Oysa bazı çalışmaları firmaların kendilerinin yapması, her şeyi en ucuza yaptıkları anlamına gelmiyor. Ama birçok kişi ve firma bunun farkında değil. Maliyetlerini önemli bir şekilde azaltacak olan lojistik ihtiyaçlarını, outsource etmeleri, sektörün gelişimine ve kendilerinin de daha kaliteli hizmet almasına yardımcı olacak. Dışarıdaki uygulamalara bakıldığında bu süreci dış kaynak kullanımı ile çözen firma sayısının fazla olduğunu görüyoruz.

Hizmet verdiğimiz sektörlerin sorunlarına çözüm üretmek zorundayız. Bugünün üreticisi ve tüketicisi en doğru ürünü en kısa sürede ve en ucuz maliyetle talep ediyor. Bu nedenle üreticilerin kendilerine en büyük zararı veren kaynak israfını azaltmak gerekmektedir. Kaynak israfını azaltmanın veya önüne geçmenin tek yolu da doğru lojistik çözümler üretmektir.

Hem bizim hem de bizden hizmet alan sektörlerin karşı karşıya kaldıkları küresel rekabet aynı zamanda bilişim teknolojileri alt yapınızın da gelişmesine bağlı. Son yıllar da internetin ve buna bağlı olarak elektronik ticaretin gelişimi; gelecek yıllarda hareket kalemlerimizde daha fazla yer tutacaktır. Özellikle yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle ülkemizdeki şirketleşmelerinin artacağı beklentisi içerisindeyiz. Kendilerini geliştirmeye çalışan birkaç firmanın bir araya gelerek güçlerini birleştirmeleri ortak bir sinerji yaratmaları hizmet alan firmalara katkı sağlayacaktır.

Asıl gerçek ise sektördeki firmaların kendi iç dinamiklerini gözden geçirerek bir analiz yapmalarıdır. Çünkü makro anlamda sektörün ve ülkemizin, mikro anlamda da hizmet alan ve veren firmaların karşılıklı sağladıkları katkı ve gelişimleri buna bağlı. Hizmet alırken beklentilerin karşılanması; alınan servisin garantili, kaliteli, güvenilir, alt yapısı sağlam olan; insan kaynağına sürekli yatırım yapan ve geliştiren firmalardan gelmesi önemli. Tarafların gelişim göstermeleri ve fark yaratabilmeleri için fiyat odaklı tutumun artık terk edilmesi gerekiyor. Ve kalite, önem kazanmalıdır.