Karayolu Taşımacılığında Rekabet

Kategori: Sayı 16 | 0

Eskiden günümüze , tekerleğin icadıyla başlayıp bugüne kadar ulaştırma hayatımızın hep bir parçası olmuştur ve olmaya devam etmektedir.En başta karada süren bu ulaştırma eylemi gelişen teknoloji ile daha sonralarda denize, havaya, toprak altına ve içsuyollarına da taşınmıştır.
Karayolu taşıma modları arasında en eskiye dayanan taşıma modudur.Günümüzde de en çok tercih edilen karayolu taşımacılığıdır. Tercih edilme nedenleri ise kapıdan kapıya teslimat,kısa sevk süresi, yükleme-boşaltma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi, tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi şeklinde sıralanabilir. Kötü hava koşullarından direkt etkilenmesi, trafik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi karayolunun diğer taşıma modları karşısında rekabet edebilirliğini olumsuz olarak etkiler.Karayolu taşıması küçük ve kıymetli yüklerde havayoluyla, daha büyük yüklerde ise denizyolu ve demiryolu ile rekabet etmektedir. Ancak karayolu taşımasının esnek ve çok yönlü kullanıma açık olması rekabet edilebilirliğini artırır. Başka taşıma modlarına ihtiyaç duyulmaksızın kapıdan-kapıya teslimat sağlayan tek taşıma modu karayoludur.Karayolu hariç diğer taşıma modları tek başlarına bu hizmeti sağlayamazlar örneğin havayolu ile taşıması yapılan yükün depoya,fabrikaya ya da nihai müşteriye ulaştırılabilmesi için karayoluna ihtiyaç vardır.
Karayolunun rekabet edilebilirliğini etkileyen diğer bir durum da Karayolu taşıma araçlarının diğer taşıma modları ile entegre olabilmesidir.Ro-La ile karayolu demiryolu Ro-Ro ile de karayolu denizyolu entegre halindedir.
Karayolu taşımacılığı düşük miktarlı yüklerde kısa ve orta mesafede esnek ve hızlı taşımayı sağlar.Firmaların günümüzde depolama maliyetlerinden kurtulmak için kullandıkları sipariş bazlı üretim olan Just in Time teslimatların ulaştırılmasında en uygun taşıma modudur.
Karayolunun diğer taşıma modları ile rekabet edebilmesi için rekabet edebilirliğini artırması gerekir.Ro-La ve Ro-Ro gibi entegre sistemler geliştirmesi artırabilir.Karayolunda taşıma yapmak amacıyla sektöre girmek isteyenlerin donanımlı olması ve bunu ölçebilmek adına yapılan vergi uygulamalarının aslında sektörü olumsuz etkilediği düşünülse de lojistiğin karayolu ayağının da diğer taşıma modları gibi kalitesinin artmasını sağlayacağından rekabet edebilirliğini olumlu yönde etkileyecektir. Bu noktada karayolu taşıma sektörünü yabancı sermayeye kurban gitmesinin de önüne geçecek uygulamalar yapılmalıdır.

 

Gökçen GÖKÇEOĞLU