Küçük Şirketlerle Büyük Şirketler Farklı Kulvarlarda

Kategori: Logistical, Sayı 5 | 0
Ertan Özgüzel
Ertan Özgüzel | Özgü Nakliyat Genel Müdürü

Küçük şirket olarak büyük şirketlerle nasıl rekabet ediyorsunuz?

Küçük şirket olarak, büyük şirketler ile rekabet etmemiz biraz zor. Büyük şirketlerin iş yaptıkları firmalar genelde büyük ölçekli firmalardır. Bunlara ihale yoluyla veya senelik anlaşma yoluyla, senelik bazda fiyatlar vermektedirler. Bizim gibi küçük ölçekli firmalar, bu gibi büyük firmalarla senelik anlaşmaya girecek durumda değildirler. Sebep olarak, araç sayımız itibariyle bir büyük ihracatçı veya ithalatçı firma ile anlaşma yaptığımız zaman ona bağlı çalışmak durumunda kalınacağından dolayı, diğer müşterilere hizmet vermek için araç sayımız yetersiz olacaktır. Bu gibi büyük firmalarla anlaşma yapılırsa, işin feshi durumunda, bu rekabet ortamında yeniden müşterileri elde etmek zor olduğu için küçük firma olarak çok zor duruma düşülecektir. Bu nedenle spot işlerle ve diğer küçük ölçekli birçok firmayla çalışarak işlerimizi devam ettirmekteyiz. Özetle, büyük nakliye şirketlerinin çalışma sahaları ile bizim çalışma sahalarımız farklı olduğu için büyük şirketler ile rekabet söz konusu değildir.

Mezun olan öğrencilerin genellikle büyük şirketlerde iş bulma çabalarını doğru buluyor musunuz?

Doğru buluyorum. Aldıkları eğitimi pratik hayatta detaylarıyla uygulamaları açısından büyük şirketlerin imkanları ve departman fazlalığı nedeni ile daha fazla kendilerini geliştirme imkanı bulabilirler ve işlerini iyi yaptıkları takdirde aşama kaydederek kendilerini daha iyi bir seviyeye veya mevkilere getirme imkanı bulabilirler. Daha sonra istekleri doğrultusunda küçük şirketlerde üst düzey yönetici olarak şirketi kolaylıkla idare edebilirler. Çünkü büyük şirketlerde almış oldukları geniş kapsamlı iş tecrübeleriyle küçük şirketlerde daha başarılı olma imkanları vardır.

Bu meslekten mezun öğrencilerin küçük şirketlerde işe başlamaları onları ne ölçüde geliştirebilir? Onlara neler katabilirsiniz?

Mezun olan öğrencilerin küçük şirketlerde işe başlamaları onların gelişmelerini yavaşlatacaktır ve genelde küçük şirketlerde idareciler şirket sahibi olduğundan dolayı kendilerini daha baskı altında hissedebilir, aldıkları eğitimi uygulamaya geçirmekte zorlanabilirler. Daha önce söylediğim gibi kurumsallaşmış veya kurumsallaşma yolunda olan büyük şirketlerde, bilgileri dahilinde kendilerini ispat etmeleri daha kolaydır.

Küçük şirket olarak teknolojiden ne ölçüde yararlanıyorsunuz? Şirketinize kattığınız yenilikler nelerdir?

Küçük şirket olarak teknolojiden imkanlarımız dahilinde faydalanmaya çalışıyoruz. Nakliye programı olarak Winnak programını kullanıyoruz. Araç şoförleriyle irtibatımızı cep telefonları ile sağlıyoruz. Araç takip sistemine ihtiyaç duymamamızın sebebi çalıştığımız Balkan ülkelerinin yakın mesafede olmasıdır.

Sizce Türkiye’de nakliye ve lojistik sektörünün geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?

Gelişmekte olan ülkemizde bazı ihtiyaçların giderilmesi için yapılan çalışmalar, ihtiyaç fazlasına neden olmaktadır. Bu durum uluslararası nakliye sektörümüzde de mevcuttur. İhtiyacın fazlası araç piyasada olduğundan dolayı daha fazla rekabet edilmesi karların çok düşük seviyelerde kalmasına neden olmaktadır. Bugünkü şartlarımızda düşük kur yüksek maliyet işlerimizi daha fazla zorlaştırmaktadır. Nakliye ve lojistik sektörünün geliştirilebilmesi için bu sorunların giderilmesi, sistemli bir şekilde ek maliyetlere neden olacak hataların en aza indirgenmesi, bu sektörde okumuş, eğitimli insanların daha fazla olması ve sektöre olumlu katkılarda bulunmaları gerekmektedir.

Nakliye sektöründe sizce küçük firma olmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Nakliye sektöründe küçük firma olmanın avantajı, kontrolü daha rahat sağlayabilme ve olaylara hakim olabilmektir. Araçların sorunları olduğu zaman ve şoförler ile ilgili konularda işleri daha kolay organize edebilme olanağı vardır. Şirket çalışanları az sayıda olduğu için daha sıcak ve samimi bir çalışma ortamı bulunmaktadır. Bu durum da şirket çalışanlarını idare ve kontrol etmeyi daha kolaylaştırır. Dezavantajları ise, küçük ölçekli firmaların sayılarının çok fazla olması nedeni ile içlerinde düzgün çalışmayan, doğru söylemeyen, ödemesini zamanında yapmayan, işi ciddiye almayan ve maliyet açısından işi iyi bilen ve düzgün personel çalıştırmayan şirketlerin piyasada kötü intiba edinmeleri nedeni ile küçük ölçekli diğer şirketlerin de aynı kategoride görünmesinin olumsuzluğunu silmek için ayrıca bir uğraş ve kendini ispat etme durumunda kalınması ve bazı müşterilerin bunları örnek göstererek daha fazla taviz istemeleri bizim açımızdan olumsuzluk yaratmaktadır.

Şirketler markalarını farklılaştırmaya çalışırken ne gibi hatalar yapıyorlar? Ertan Özgüzel

Lojistik, ülkemizde yeni tanınan bir sektördür. İçeriğini sektörde veya sektör dışında pek fazla kişi bilmemektedir. Küçük ölçekli bazı nakliye şirketleri araç sayıları az olmasına ve depolama sistemi hiç olmamasına rağmen şirket isimlerinin sonlarında “lojistik” kelimesini kullanmaktadırlar. Bence bu durum karşılığı olmayan bir durumdur’. Karşı tarafı kandırmaya yöneliktir. Kendilerini büyük bir lojistik şirketi gibi göstermeleri farklılaşmaya çalışırken yaptıkları büyük bir hatadır.

Rekabette öne geçmek için neler yapıyorsunuz?

Rekabette öne geçmek için fiyatlandırma şimdiki ortamda en önemli faktördür. Bunun haricinde araçların bakımlı olması, ihtiyaçlara göre hacimli araçlarımızın bulunması, personelin müşteriye veya diğer muhatap olduğu kişilere karşı daha olumlu ve anlaşılır, doğru ifadelerle yaklaşımları, şoför seçiminin titizlik ile yapılması ve araçların yerine zamanında ulaştırılması rekabette öne geçmek bizim için önemli faktörlerdir.
Markasını ulusal veya global çapta duyuramayan şirketler ne yapmalı? Bunları yapmak için nasıl bir altyapı gerekiyor? Şirketler daha yenilikçi olabilmek için neler yapabilirler?
Markasını ulusal veya global çapta duyuramayan şirketler; öncelikle kendi yapılarını yeniden kontrol ederek iç düzenlemeye gitmeleri, pazarlamaya önem vermeleri, internet ortamında kendilerini doğru ifade ederek tanıtmaları, gerekirse doğru yerlere reklam vermeleri gerekmektedir. Global çapta yabancı şirketlerle sürekli iletişim halinde olmalı ve pazar paylarını geliştirmek için uğraşmalıdırlar. Bunları yapabilmek için, işinde tecrübeli elemanlarla çalışmalı, hataları asgariye indirerek karşı tarafa güven sağlanmalıdır. İmkanlar dahilinde ofis, garaj, depo üçgenini aynı mekanda toplayıp kontrolü sağlayarak alt yapıyı sağlamlaştırmak gerekmektedir.

Şu anda küçük şirketleri hangi gelişmeler, trendler zorluyor? Gelecekte lojistik şirketleri ni neler zorlayacak?

Şu anda genel olarak küçük şirketleri en çok zorlayan Türkiye’de yaşanan ekonomik istikrarsızlık önünü göremediğin için yatırım cesaretinin zayıflaması, daha önce bahsettiğim gibi düşük kur yüksek maliyet faktörü ve yapacağın yatırımın karşılığının alınıp alınamayacağının belirsizliği küçük şirketleri olduğu gibi büyük şirketleri bile zorlamaktadır. Ülkemizdeki gelişmeler nedeni ile önümüzdeki günlerde nelerle karşılaşacağımız belli olmadığından dolayı gelecek için şu anda tahmin yapmak benim için biraz zor. Ayrıca, Avrupa Birliği ülkelerinin gelişerek sınır kapılarımıza kadar dayandığı bugünlerde önce Bulgaristan’dan kaynaklanan vize problemi ile başlamış bulunan sorunların ileriki günlerde ek sorunlar ile bizleri zorlayacağı bugünden tahmin edilmektedir. Bu gibi güçlüklere de hazırlıklı olmak durumundayız.

Röportaj

Nilda Özgüzel