Uygulamalı Danışmanlık

Kategori: Logistical, Sayı 4 | 0

Today & Tomorrow

Danışmanlık zor iş!

Bazılarına göre danışmanlar bilinen gerçekleri ortaya koyarlar. Onların önerdiklerini çalışanlar zaten yapmışlardır ya da onlar zaten düşünmüşlerdir.

Danışmanlık kolay iş!

Çünkü öneri sunan danışman işinin bittiğini sanabilir. Danışman, profesyonel bir yardım edicidir aslında, ama sunulan önerilerin uygulanmasında liderlik etmek, yol göstermek gerekir. İşte kritik nokta budur. Yönetime, analiz etme, sorun çözme, iyileştirme, değişimi yönetme konularında yardımcı olmak, bunu yaparken diğer şirketlerdeki uygulama örneklerini o şirkete aktarmak ve tüm bunların uygulanmasını sağlamak danışmanlığın püf noktalarıdır.

Bilgi çağının yöneticisi hızlı olmak, rakiplerden farklı hizmet sunmak, kilit çalışanlarını elde tutmak, kaybetmemek, doğru kararlar alıp, hemen harekete geçmek zorundadır. Bu yoğun tempo içinde şirketlerini ileriye taşımaya çalışan yöneticilerin, konusunda uzman olan kişilerden danışmanlık hizmeti alması birçok yönetim aracından biridir. Öyle ki, yöneticinin başka konulara eğilmesi için de zaman kazandıracak bir araçtır.

Konumuz bir de, tedarik zinciri yönetimi ise, önem daha da artmaktadır. Bir yandan toplam maliyetlerin minimum düzeye indirilmesi diğer taraftan müşteri hizmet düzeyinin maksimum seviyeye getirilmesi. Bunlar tedarik zincirinde sinerjiyi yakalamak ve başarıya ulaşmak için çok önemli noktalardır. Ürünün doğru zamanda, doğru yerde sunulması en can alıcı nokta, satın almak istediğiniz bir ürünü marketin rafında bulamamak ise tüm sistemin çökmesidir.

Globalleşen ekonomi içerisinde artık önemli olan, şirketler arası rekabet değil, şirketlerin içinde bulundukları tedarik zincirleri arasındaki rekabette başarılı olmak, tedarik zinciri yönetimindeki üstünlüğü rekabet üstünlüğüne dönüştürmektir.

Bu kapsamda danışmanlık dışarıdan tavsiyede bulunmak değil; içeriden uygulamada bulunmak, homojen biçimde yapının içine dağılıp birlikte nefes almak, sonuna kadar ipin ucunu bırakmamaktır. Elini taşın altına koymak, tüm birikimini karşısındakine aktarmaktır. Yemeğin tarifini vermekle yetinmeyip ilk denemesini ekiple birlikte yapmaktır. Öğretirken zevk almak, öğrenileni pratiğe geçirmede rol almaktır.

İşte, ancak bu tip bir anahtar teslim hizmete “Uygulamalı Danışmanlık” denir.

Emel GELİNCİK

Today&Tomorrow Uygulamalı Danışmalık