Kariyerinize 1-0 Önde Başlayın

Kategori: Logistical, Sayı 4 | 0

Setrans

Setrans Grup’u hangi sahalarda hizmet vermektedir?

Setrans 1983 yılından beri hava, deniz, kara ve proje taşımacılığında müşteri memnuniyetinİ ön planda tutan, hizmet kalitesinin artmasında nitelikli insan gücü ve çalışan memnuniyetinin çok önemli bir faktör olduğu düşüncesi ile hizmet veren, uluslararası taşımacılık sektöründe örnek şirketlerden biridir.

Setrans İnsan Kaynakları uygulamaları hakkında bilgi verir misiniz?

Sürekli öğrenmeye ve değişime açık, en yeni teknolojileri ve uygulamaları kullanan, inisiyatif sahibi, katma değer yaratan, yenilikçi, ekip çalışmasına uygun ve çalışırken eğlenen bir işgücüyle çalışmak Setrans kurum kültürünün temelidir. Yönetim tarzımız ve de zaten olması gereken başarıyı ödüllendiren, takdir eden, bireysel değil takım halinde kazanmayı öne çıkaran bir yaklaşımdır.

Çalışma tarzı, sürekli daha iyisini arayan, sürekli geliştiren, “Nasıl daha iyi yapabiliriz?” sorusunu sorgulayan, çalışırken eğlenmenin yollarını arayan, geribildirim almaya ve vermeye öğrenmeye açık bir yaklaşım olmalıdır. Daha iyiyi bulmak adına yapıcı eleştirilere sıcak bakılmalıdır.

Seçme ve yerleştirme faaliyetinin temeli pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış yeterliliğine sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere hiçbir ayrım gözetmeden standart işe alım süreci içerisinde ilerleme olanağı sağlamalıdır. Bu amaçla Setrans bünyesindeki açık pozisyonlar, çalıştığımız kariyer siteleri, gazeteler ve okulların kariyer klüplerine ilanlar ile duyurulur.

Gelen başvurular arasında yapılan ön eleme sonucunda uygun görülen adaylar pozisyonun niteliğine göre birebir ya da grup mülakatına çağrılır. Örneğin bizde tüm görüşmelerde adayların davranışsal yeterliliğini gözlemlemeye yönelik kişilik analiz testleri yapılır. Aranılan pozisyonun niteliğine göre deneyimli adaylara teknik bilgi değerlendirme testleri uygulanır.

Görüşmelerde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve yeterliliklerin yanı sıra Setrans kurum kültürüne uygun beklenilen yetkinliklerin değerlendirilmesi amacıyla yetkinlik bazlı görüşme yapılır. ilk değerlendirmenin ardından uygun görülen adaylar pozisyonun yöneticisi ile yapılacak ikinci bir görüşmeye çağırılırlar. Bu görüşme sonrası değerlendirme uygun bulunmuş ise adaylara iş teklifi yapılır

Setrans Grup bünyesinde uygulanmakta olan Performans Sistemi ile şirketin kurumsal stratejik hedefleri ve yeterlilikleri, çalışanların bireysel hedefleri ile doğrudan bağlanarak çalışanların bireysel gelişimleri için sahip olması gereken yetkinlikler, eğitim ve kariyer planları Performans Sistemi kapsamında değerlendirilmektedir. Performans değerlendirmesi yılda 2 kez hedef ve yetkinlikler bazında yapılır ve her çalışanın gelişmesine yönelik ihtiyaçlar belirlenerek, çalışanla mutabakat sağlanır. Ayrıca, yıl sonunda gerçekleştirilen ücret düzenlemeleri de performans değerlendirmesi sonuçlarına dayandırılır.

Uygulanmakta olan ücret ve kariyer yönetimi sistemi sayesinde tüm çalışanlarımıza şirket veya bölümler arasında rotasyon ve terfi imkanları şeffaf ve tanımlı bir şekilde yaratılabilmektedir. Terfi sistemimizin temelinde çalışanlarımıza verilen yıllık hedeflerin ve bunun yanında kendisi için seçilmiş yetkinliklerin performans değerlendirmesi sonucunda başarılı ve üstü performans ile gerçekleştirilmiş olması esastır.

Firmamızın grup bünyesine yeni katılacak takım arkadaşlarımız görevlerine başlamadan önce kurum kültürü gereğince oryantasyon programına katılırlar. Pozisyona göre belirlenen zaman diliminde yeni arkadaşlar şirketin genel işleyişi, kurum kültürü, işyeri kuralları, operasyonel standartlar ile ilgili temel noktalarda bilgi edinmektedirler.

Firmamız bünyesindeki tüm çalışanların görevleri ile ilgili pratik ve teorik bilgilerini arttırmak, görevlerine ilişkin becerileri kazandırmak,bireysel gelişimlerini, ilerlemeye yönelik sorumluluk ve girişimlerini arttırarak verimliliği sürekli olarak yükseltmek amacıyla Setrans’da yıllık olarak planlanan eğitim ve gelişim programlarının yanı sıra aylık gelişim programları ile çalışanların farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

2005 senesinde yapılan eğitim ihtiyaç analizleriyle birlikte belirlenen eğitim başlıkları doğrultusunda, yıllık eğitim planına göre, kişisel gelişime yönelik ve mesleki anlamda 22 farklı konu başlığında eğitim verilerek, 2005 yılında çalışanlarımızın %75’ine eğitim verdirmiş olduk.

Burada alınan eğitimlerin etkinliğinin değerlendirilmesinde, eğitim öncesi ve sonrası yaptığımız ön ve son test uygulamaları ile katılımcıları ölçebiliyoruz.

Ücret sistemine gelecek olursak; firmamızın bünyesindeki tüm pozisyonların faktör puan yöntemi kullanarak yapılmış olan iş değerleme çalışması ile belirlenmiş dereceleri ve bu derecelerin ücret aralığı vardır. Tüm pozisyonların görev tanımları, dereceleri ve bir üst derecede değerlendirilmek için gerekli olan koşullar kurumsal alanda tüm çalışanlar ile paylaşılmış durumdadır. Ücret artışları 2006 yılından itibaren yılda bir kez yapılan ücret araştırmaları ile belirlenmektedir.

Ücretlendirme, yetkinlik gelişimini destekleyecek şekilde düzenlendiği için kişilerin yetkinlikleri geliştikçe bunu ücretle destekliyoruz. Ücret seviyelerini iş grupları oluşturarak belirlediğimiz için, yetkinliklerini geliştiren kişiler daha üst gruplarda farklı ücret seviyelerine ulaşabiliyorlar. İK olarak öncelik verdiğimiz konulardan biriside çalışanların çalışırken eğlenmelerini sağlayacak İK uygulamalarına öncü olabilmek. Bu amaçla kullandığımız “Hızlı Koşanlar”, “Ayın En’leri”, “Çanlar kimin için Çalıyor? “gibi şirket içi uygulamaların yanında iş dışında da bir araya gelmelerini sağlayacak sosyal aktiviteler, barbekü partileri ve piknikler ile çalışanların motivasyonlarını yükseltmeye çalışıyoruz.

Şirket içi iletişim kanallarımız olan Setrans News, Setrans Board ve aylık iletişim toplantıları ile şirket içi iletişim kanallarımızı açık tutarak çalışanlarımızın iş hakkındaki farkındalığını yükseltmeye çalışıyoruz.

Sizin şirketinizde kariyer yapmak isteyen adaylar size hangi yollardan ulaşabilir?

lnternet kanalıyla tqm@setrans.com adresinden, web sitemizdeki iş başvuru formunu doldurarak ve yıllık işgücü planlama doğrultusunda almayı planladığımız pozisyonlar için ilan verdiğimiz ve çalıştığımız siteler yolu ile ulaşmaları mümkün olacaktır. Firmanızda yapılacak iş başvurularında en çok aranan özellikler ve aranan pozisyonlar hakkında bilgi verir misiniz?

Nitelikli insan kaynağının şirkete kazandırılmasında mevcut işe alımlarımız, en önemli aşama olan iş analizleri ve pozisyon yetkinliklerinin tanımlanması ile gerçekleşmektedir. Bu çalışmaların tamamlanması sonucunda işe alım sürecine geçilerek, objektif kriterlerle değerlendirilen nitelikli ve işe uygun insan kaynağının bünyeye katılmasını amaçlamaktayız.

Yöneticiler için aradığımız ortak yetkinlikler;

 • Vizyon ve değerler ile Liderlik
 • Performansı başarıya yönlendirmek
 • Stratejik karar verme
 • Planlama ve Organizasyon
 • Değişim liderliği
 • Girişimcilik ruhu ve iş anlayışı

Çalışanlar için ortak yetkinlikler;

 • Sürekli Öğrenme
 • İnisiyatif kullanabilme
 • Başarı ve kalite odaklılık
 • Olumlu iş ilişkileri oluşturmak
 • Problem çözme ve karar verme
 • Planlama ve Organizasyon
 • Yazılı ve sözlü iletişim yetenekleri güçlü olmak

Tüm çalışanlarımızda olmasını beklediğimiz asgari nitelikler;

 • Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık, İşletme, İktisat, istatistik, Ekonometri, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden olmak üzere 4 yıllık üniversite mezunu olmak veya mühendislik eğitimi üzerine finans konusunda yüksek lisans çalışması yapmış/yapıyor olmak.
 • İyi düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak,
 • MS Office programlarını kullanabiliyor olmak

2005 yılında en çok aranan pozisyonlar; Satış Temsilcisi, Kargo operasyon sorumlusu pozisyonları oldu.

Lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere başarılı bir kariyer için önerileriniz nelerdir?

Lojistik sektörü sürekli gelişen ve büyüyen bir sektör. Ekonomi ve ticaret hacminin büyümesi ile birlikte yeni yüzyılın gelişmeye en açık sektörlerinden biri olması sebebiyle sektörde lojistik firmalarına ve yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç da artacaktır. Sektörde çalışmak isteyen gençlerin sektöre yönelik okullardan mezun olmalarının şanslarını arttıracağı düşüncesindeyim. Bununla birlikte sektöre yönelik eğitim veren kurumların düzenlediği sertifika programları da bu sektörde kariyer yapmak isteyen kişiler için oldukça uygun.

Bu sektörde çalışmak isteyen genç arkadaşlar için en önemli tavsiyem ise; okul hayatı boyunca mutlaka sektöre yönelik şirketlerde stajlar yapıp, işin pratiğini gözlemlemeleri olacaktır. Setrans olarak her yıl belirli bir plan dahilinde okulların Kariyer Yönlendirme Merkezleri ile ortak staj programlarını desteklemekte ve kurumumuz bünyesinde gençlere staj yapma olanağı vermekteyiz. Bununla birlikte 2006 yılında başlatacağımız bir program dahilinde, yeni mezun öğrenciler arasından belirlenen 20 kişi için, 2 haftalık süren bir eğitim programı sonrasında sektöre nitelikli çalışanlar kazandırmak amaçlanmaktadır.