Lojistik Sektöründe Eğitim Programları

Kategori: Logistical, Sayı 3 | 0

çalışanlar hangi eğitim programlarına yönlendirilmektedir.

ÇALIŞANLAR HANGİ EĞİTİM PROGRAMLARINA YÖNLENDİRİLMEKTEDİR?

Sektörün öncü kuruluşlarından biri olan UND, uluslararası kara nakliye sektörünü Türk ekonomisinde Önder, dünya ekonomisinde ise rekabetçi konuma getirmek amacıyla insan kaynaklarının eğitim seviyesini ve verilen önemi sürekli arttırmak, benimsetmek yönünde programlar geliştirmektedir.

Bu programlar, eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyan firmalara mesleki eğitimin dışında kişisel gelişim ve iletişim güçlendirilmesine, bilgiye ulaşım ve bilginin kullanılmasıyla ilgili beceri kazandırmaya, takım çalışması ve katılımcılığın arttırılmasına yöneliktir.

UND’ nin lojistik alanında sunduğu bu eğitimler sayesinde sektördeki tüm çalışanlar uluslararası normlarda eğitim almış oluyorlar. Böylece de çalışan memnuniyeti sağlanıyor, bu da beraberinde müşteri memnuniyetini getiriyor. Günümüz rekabet koşullarında ayakta kalabilmenin yolunun fark yaratmaktan geçtiğinin farkında olan firmalar bu eğitim olanaklarını çalışanlarına sunmaktadırlar.

UND’nin lojistik alanında verdiği başlıca eğitimler;

 • Gümrük ve dış ticaret mevzuatının genel hükümleri ve gümrük rejimleri
 • Lojistik yönetimine giriş
 • Nakliye sözleşmeleri
 • Taşımacı sorumluluk sigortası
 • Uluslararası profesyonel sürücü yenileme eğitimi
 • ADR konvansiyonu sürücü eğitimi
 • ADR konvansiyonu bilgilendirme
 • Çağdaş pazarlama ve satış
 • Müşteri ilişkileri yönetimi
 • Yurtdışı iş geliştirme projesi hazırlama
 • Raporlama teknikleri ve iş planı hazırlama
 • Empatik iletişim
 • Sektörel iş İngilizcesi
 • Taşıma mevzuatına giriş belgeleri UBAK ve koridorlar
 • Taşıma ve lojistik sektörüne yönelik dış ticaret
 • Nakliyede hukuki sorumluluk
 • Lojistik yaklaşımla depo yönetimi

UND işbirliği ile İşletme İktisadı Enstitüsü Araştırma ve Yardım Vakfı tarafından Lojistik Yönetimi ve Ulaştırma İhtisas Programı açıldı. Bu programın amacı; küreselleşme sürecinin yaşandığı bir ortamda ülkemizde süratle gelişen lojistik ve yapısal değişimlerin yaşandığı ulaştırma sektörünün nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Bu programda yer alan konular şunlardır;

 • Örgütsel davranış yönetimi
 • Uluslararası pazarlama
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat
 • Stok ve depo yönetimi
 • Yönetim bilişim ve haberleşme sistemleri
 • Sevkiyat planlama ve kontrol
 • Lojistik ve kalite yönetimi
 • İşletme yönetimi
 • Taşımacılık tipleri
 • Planlama ve tedarik zinciri

Bu konular; işletme içi gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan vaka tartışmaları, bilgisayar uygulamaları ve konferans yöntemleri kullanılarak enstitü öğretim üyeleri ve sektörden gelen uzmanlar tarafından anlatılmaktadır.

SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE VERİLEN EĞİTİMLER

Hürkuş eğitim merkezi MEB’den onaylı yer hizmetleri kursu, IATA ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş tehlikeli maddeler okulu ile aynı anda 100’den fazla katılımcıya eğitim verebilecek şekilde teşkilatlanmıştır. Amaç; globalleşen havacılık sektöründe uluslararası normlara uygun kalifiye elemanların yetiştirilmesi ayrıca yenilenen prosedürlerle birlikte sektör elemanlarının bilgilerini güncelleyecek şekilde kurs, seminer ve tazeleme eğitimlerinin düzenlenmesidir. Böylece sektöre hizmete hazır donanımlı personel istihdamı sağlanmış olacaktır.

HÜRKUŞ’TA VERİLEN KURSLAR

 • Ramp
 • Kargo posta
 • Yolcu trafik hizmetleri
 • Uçucu kabin ekibi eğitimi
 • Dispeçer temel eğitimi
 • IATA tehlikeli maddeler temel kursu
 • IATA tehlikeli maddeler tazeleme kursu

Her zaman eğitimli olmak ile işe başlayalım. Biz ulaştırma ve lojistik öğrencileri olarak bunu yapıyoruz.

Kadriye Güney

Nilüfer Ay