Lojistik Yönetimi ve Tedarik Lojistiği

Kategori: Sayı 17 | 0

Yaşadığımız dünyada hızlı bir şekilde teknolojik ve ekonomik gelişmeler yaşanmaktadır. Bununla beraber rekabet ortamı da global düzeyde yaşanmaktadır. Global düzeyde rekabet; firmaların ürünlerini daha iyi yapmaya, daha hızlı hazırlamaya ve daha çabuk teslim etmeye zorlamaktadır. Gelecekte rekabet avantajı sağlamanın yolu üründen çok tedarik zincirinin doğru ve etkin yönetiminden geçmektedir. Yalnız ülke sınırları içindeki işlemler ile tedarik zinciri sürecinin çarpışıklığı bütün bunların yapılmasını güçleştirmektedir. Bu değişiklik yeni pazarlar, yeni ürünler, yeni önemler, yeni tehditler ve olanaklara eşlik etmektedir. Firmalar için en önemli sorun, bu güç ortamlarda piyasa payını ve karlılığını nasıl arttırmayı başarabilecekleridir. Ayrıca uluslararası piyasalarda pazar payını muhafaza etme ve arttırmada, düşük maliyetle girdi teminini bununla birlikte üretilen malların yine uluslararası piyasalarda rekabet edebilir fiyatlarla gecikmeden zamanında arzını gerekli kılmaktadır. Günümüzde imal maliyetleri yaklaşık değerler arz etmektedir. İmal maliyetlerinin yaklaşık olduğu bir ortamda rekabet edebilir olabilmek için lojistik kullanılabilecek en iyi araçtır. Lojistik faaliyetleri ile rakiplerin bir adım önünde olmak mümkün olabilmektedir. Bu kavramlar çerçevesinde yer alan hizmetlerin yönetiminde de çok farklı sistemler geliştirdi. Ancak hala birçok işletme ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yönetim sistemlerini geliştirmedikleri için rekabet yarışında geri düşmektedirler. Bu nedenle işletmelerin kendi yaptıkları işleri faaliyetlerine göre inceleyerek mevcut durumlarını tespit etmeleri gerekmektedir. Bir firmanın maliyetlerinin arttırıcı en önemli alanın lojistik faaliyetler olduğu görülmektedir. Lojistik faaliyetlerin oluşturduğu bu maliye unsurunun en aza indirilmesi bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde de 2020 yılına dair öngörülerim de bu şekildedir;
-Transit ticaretinin kolaylaşması ve ülkemizin hakkettiği payı alması (Günümüzde
kapıkuledeki tır kuyruklarının maliyeti yıllık 35 milyon euro’dan fazla hafta sonları, her bir
aracın bekleme süresi ortalama iki gün ve bir aracın günlük gecikmesi 150 euro’ya mal
oluyor.)
-Yeni gümrük kanunun gümrük süreçlerini hızlandıracak ve bürokrasiyi azaltacak şekilde
yasalaşması
-Kombine taşımacılığın teşvik edilmesi
(Kombine taşımacılık, taşımanın çıkış noktasından varış noktasına kadar en az iki taşıma
modu ile taşınması demektir.)
-Türkiye Lojistik Master planının tamamlanması
-Lojistik sektörünün teşviklerden daha fazla yararlanması
-E Ticaretin gelişmesi

                                                                                       Zahide Sıla Satıcı