Lojistik Yönetimi ve Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Kitapları

Kategori: Logistical, Sayı 2 | 0

Lojistik ve taşımacılık konusu ülkemizde son birkaç yıldır bir bilim dalı olarak saygın bir şekilde yerini almaya başlamış, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’yla başlayan üniversite seviyesindeki bilimler diğer okullarda da açılmaya başlanmıştır. Yeni bölümlerin kurulması, lojistik ve taşımacılık bölümlerine olan ilginin gelecekte çok daha fazla gelişeceğini göstermektedir.

Ancak her yeni başlangıçta olduğu gibi ne yazık ki ülkemiz lojistik ve taşımacılık eğitiminde de yeterli eğitmen ve eğitim materyali sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Eğitmen ihtiyacının giderilmesinde sektör yöneticilerinden yardım alınmış, ancak eğitim materyali konusunda bu sıkıntı uzun bir süre devam etmiştir.
Eğitim materyali olarak Lojistik ve Uluslararası Taşımacılık Yönetimi kitapları bir bakıma bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu konudaki ihtiyacın yalnız üniversitelerde değil aynı zamanda sektörde de olduğu, kitapların hazırlanma aşamasında anlaşılmıştır.

Sektörü temsil eden önemli bir kuruluş olan UTİKAD yönetiminin söz konusu kitapların ortaya çıkmasında katkısı çok büyüktür. Özellikle isim vermem gerekirse, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ayşe Nur Esin ile Eğitim Komitesi Başkanı Sn. Selma Akdoğan’ın inanç ve istekleri, bu kitapların oluşmasında önemli bir etmendir.
Benim bu projede liderlik yapmam ise Dünya Bankası’nın desteklediği, Türkiye’de Koç Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve proje yöneticisi olarak görev aldığım sekiz ülkeyi kapsayan Güney Doğu Avrupa’da Ticaret ve Taşımacılığın Geliştirilmesi Projesi”dir. [TIFSE]. TIFSE’nin başarılı olması, yollarımızın UTİKAD’la kesişmesiyle sonuçlanmıştır.

Bana göre bu kitapları diğer kitaplardan ayıran temel fark, tüm verilerin lojistik ve taşımacılık ana iş süreçleriyle örtüşen bir şekilde geliştirilmesidir. Bu amaçla, teorik çalışmaların yanında sektörde önder durumdaki 30’dan fazla firmayla birebir saha çalışmaları yapılarak deniz, hava, kara, demiryolu ve kombine taşımacılık ile lojistik süreçlerde en iyi sektör uygulamaları belirlenmiş, ayrıca sektör üst düzey yönetimi ve kilit personeliyle workshop çalışmaları gerçekleştirilmiş, sektörün beklentilerinin ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Çalışmaların her aşamasında UTİKAD yönetimine rapor verilerek çalışmaların geldiği seviye, yaptıklarımız ve yapacaklarımız konusunda teyit alınmıştır.

Kitapların temel amacı lojistik ve taşımacılık genel terim ve ifadelerinde ortak dili konuşmak olarak düşünülmüştür. Ortaya çıkan eserle ilgili yorumlar iyi-kötü ayrımı yapılmaksızın her ortamda sorulmuş. Okuyuculardan şimdiye kadar almış olduğumuz bilgiler doğrultusunda kitapların hedeflerine ulaşmakta olduğu memnuniyetle anlaşılmıştır.
Bu kitaplar bence lojistik ve uluslararası taşımacılık konularında bir başlangıç teşkil etmektedir. Lojistik ve taşımacılık bölümlerinin arzu ettiğimiz ideal konuma kısa sürede ulaşabilmesinde ilk mezunlarını kısa süre içinde verecek olan sizlere büyük sorumluluk düşmektedir.

Hem teorik hem de pratik olarak sektöre yön verecek bilgi birikimini sağlayacak ortamın oluşturulabilmesi için en kestirme yol olan lojistik ve taşımacılık bölümlerinin kendi mezunlarının üniversitede kalıp, akademik hayatta lojistik ve taşımacılık konusunda uzmanlaşmalarının sağlanmasıyla kısa dönemde eğitim materyalleri ihtiyacı biraz da olsa karşılanabilecek ve akademik seviyenin gelişmiş batı ülkelerindeki seviyelere ulaşabilmesine en büyük kaynak teşkil edecektir.

Dr. Metin Çancı