Mehmet Emin Horoz Anadolu Lojistik Meslek Lisesi

Kategori: Logistical, Sayı 2 | 0

Lojistik firmaları günümüzün önemli kuruluşları arasında yerlerini almışlardır. Lojistik Lisesi’nden mezun olacak olan gençlerimiz de bu önemli kuruluşlarda önemli görevler üslenmiş elemanlar olarak yerlerini alacaklardır. Halil Köse

Türkiye’de 1980’lerde başlatılan dışa açılma politikaları sonucunda Türkiye ekonomisinde önemli gelişmeler görüldü. Sanayide, ihracatta ve ithalatta patlama sayılabilecek büyümeler kaydedildi. Bu gelişmeler. Doğal olarak lojistik sahasında da kadısını gösterdi Türk şirketleri Dünya pazarlarına açılmaya başlayınca kendilerini, diğer ülkelerin şirketleriyle kıyasıya bir rekabet arenasında buldular Tutunabilmek ve ayakta kalabilmek için de yeni yapılanmalara yöneldiler. Bu noktada lojistiğin önemi daha belirgin olarak kendini göstermeye başladı.

Şirketler, tedarik zinciri içerisinde müteala edilen tedarik, depolama, paketleme, taşıma, stoklama ve dağıtım gibi ikincil faaliyetlerini diğer firmalara yaptırarak maliyeti düşürüp hizmet akışını hızlandırmak ve ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmak yoluna gittiler.
Bu gelişmeler lojistik firmalarına talebi büyük oranda arttırdı. Esasen o yıllarda. Bugünkü anlamda teşkilatlanmış bir lojistik firması da mevcut değildi. Türkiye’de bu ihtiyacı ilk fark eden ve lojistik kavramını ilk uygulamaya koyan Horoz Nakliyat oldu. Horoz Lojistiği kurarak talep eden şirketlere tam anlamıyla lojistik hizmeti vermeye başladı. Bu örnek diğer nakliyat firmalarını da harekete geçirdi. Onlar da lojistik kavramı içerisinde teşkilatlanarak hizmet vermeye başladılar.

Bu aşamada lojistik firmaları lojistik kavramı içerisinde yapılan faaliyetleri öğrenmiş, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanan eğitilmiş elemanlara ihtiyaç duymaya başladılar. Lojistik firmaları çoğalıp büyüdükçe lojistik eğitimi almış eleman ihtiyacı da o nispette arttı.

Horoz grubu, lojistik kavramının Türkiye’de gelişmesine öncülük ettiği gibi, eğitim sahasındaki bu boşluğun doldurulması hususunda da öncülük yapmaya karar verdi. Horoz Holding’in Başkanı Mehmet Nurettin Horoz’un gayretleriyle, eğitime katkı sağlamak amacıyla kurulmuş olan Mehmet Emin Horoz Eğitim Vakfı ‘nın [HOREV] faaliyeti olarak, lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu ağıtımla ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla Mehmet Emin Horoz Anadolu Lojistik Meslek Lisesi’nin kurulmasını kararlaştırdı.

Horev’in bu kararı Milli Eğitim yetkililerince de çok olumlu bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Necat BİRİNCİ, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer BALiBEY ve İnşaat Şube Müdürü Kahraman DEMiREL tarafından sahip çıkıldı ve hararetle desteklendi. Derhal arsa tahsisi yapıldı Protokol hazırlanıp imzaya hazır hale getirildi.

İnşaat protokolü 17 Mart 2004 tarihinde Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELiK. İstanbul Valisi Muammer GÜLER ve HOREV Başkanı Mehmet Nurettin HOROZ tarafından imzalanarak resmen okul yapma faaliyetleri başlatıldı. İslerin planlı bir sekilde yürütülmesi için Ulaştırma ve Lojistik Y.O. Müdür yardımcısı Dr. İlhan AKTAŞ, Avcılar ilçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ÖZDEMİR, HOREV Müdürü Halil KÖSE ve Muhasebe Direktörü Cengiz ATABAY’dan meydana gelen bir komisyon oluşturuldu.

2004 Mayıs ayının sonuna doğru okulun temeli atılacak. 2006 yılının Temmuz ayında da çevre düzenlemesi dahil her türlü yapım isleri tamamlanmış olarak il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilecek. 2006-2007 öğretim yılında okul fiilen eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olacaktır.

Okul yeri olarak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önerilen dört arsanın içinden Avcılar ilçesi Parseller Mevkiindeki arsa tercih edilmiştir. Bu arsa E5 Karayoluna 300 metre mesafededir. Önemli lojistik firmalarına, limana ve İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Y.O.na oldukça yakındır. Bu yakınlıklar okul için ciddi sayılabilecek bir avantaj sayılmalıdır.

Lojistik Lisesi Türkiye’de daha önceden örneği bulunmayan bir meslek lisesi türüdür. Dolayısıyla uygulanabilecek bir müfredat programı da mevcut değildir. Milli Eğitim Bakanlığı; ilgili üniversite ve lojistik
Kuruluşlarıyla istişare ederek müfredat programını oluşturmaya çalışmaktadır. Sektörün ihtiyaç duyduğu konular. Uygun dersler bünyesinde toplanarak detaylandırılarak ve okul açılma aşamasına gelindiğinde müfredat programı ve ihtiyaç duyulacak araç gereçler de bakanlık tarafından hazır hale getirilmiş olacaktır.

Türkiye’de ise ihtiyacı olan çok sayıda insan olduğu herkesçe bilinmektedir. Çok sayıda lojistik eğitimi almış ara elemana ihtiyaç olduğu da lojistik kuruluşlarınca dile getirilmektedir. Horoz Lojistik meslek lisesini hayata geçirerek bir yandan kuruluşların ihtiyaç duymakta oldukları, mesleki bilgilere sahip ara elemanların yetiştirilmesini sağlamaktadır. Öte yandan ise ihtiyaç duyan Türk gençlerinin kolay is bulabilecekleri şekilde bilgilerle donanımını temin etmektedir.

Lojistik firmaları günümüzün önemli kuruluşları arasında yerlerini almışlardır. Lojistik Lisesi’nden mezun olacak olan gençlerimizde, bu önemli kuruluşlarda önemli görevler üstlenmiş elemanlar olarak yerlerini alacaklardır.

Halil KÖSE

HOREV Başkanı