Michel Akavi ve DHL’de Sigortalama Anlayışı

Kategori: Logistical, Sayı 3 | 0

Michel Akavi DHL de sigorta anlayışı

Michel AkaviDHL ne çeşit ve hangi kapsamda bir sigortalama yapmaktadır?

DHL, kendi kontrolü dışında ortaya çıkabilecek aksaklıklara karşı müşterilerinin önlem alabilmesine “Göndereni Koruma Sigortası” ile olanak sağlamaktadır. Bu hizmet, gümrüğe tabi olan değerli gönderilerin hasar görmesi veya kaybolması halinde, söz konusu gönderinin ticari değerini, yenileme masraflarını ve taşıma ücretini karşılamayı kapsamaktadır. Sigorta, gönderinin hasar görmesi halinde yenileme masraflarını, kaybolması halinde proforma fatura ve konşimento üzerinde beyan edilen ticari değerini ve de taşıma ücretini kapsamaktadır.

Yaptığınız sigortanın geçerlilik süresi ne zamana kadardır?

Göndereni Koruma Sigortası, gönderinin DHL tarafından teslim alınmasından alıcıya teslim edilmesine kadar geçen süre içinde geçerli olmaktadır. Hasar gönderi tesliminden önce fark edilirse mutlaka hasar tespiti yapıldıktan sonra alıcıya ulaştırılır. Teslimattan sonra alıcının tespit ettiği hasarlar için müşterinin hukuki süreler içerisinde geri dönüş yapması gerekmektedir. Hasar bildirimini takiben hasar tespiti yapılır ve sigorta değerlendirilmesi gerçekleştirilir.

Sigortalama sürecinde müşteriye sizce neler düşmektedir?

Sigortalama sürecinde müşterilerin bilinçli olması önemlidir. Sigortanın kapsamının, yani neleri kapsayıp neleri kapsamadığının müşteri tarafından bilinmesi gereklidir.

Yenilenen 30 oluşumunuz ile DHL de ve sigortalama boyutunda ve anlayışında neler değişti?

Dünya’nın en büyük lojistik birleşmesi olarak nitelendirilen 30 (DHL Worldwide Express, Deutsche Post Euro Cargo ve Danzas) birleşmesi ve bu üç markanın DHL çatısı altında hizmet vermeye başlaması ile birlikte DHL’ in ürün ve taşımacılık ağı genişlemiş ve şirket dünyanın en büyük taşımacılık ve lojistik şirketi haline gelmişti. Bu kapsamda iş süreçlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Göndereni Koruma Sigortası dahil DHL standart hizmetlerini aynen vermeyi sürdürmektedir. DHL bu konudaki deneyimini her geçen gün daha üst noktalara taşı¬maya devam etmektedir.

DHL olarak bir şirket anınızı bizimle paylaşır mısınız?

Sigortalama ile ilgili hoş bir anımız var: Dünyada tespit edilmiş en uzun boynuza sahip keçinin kafasını, boynuzu ile birlikte başka bir ülkeye göndermek isteyen bir müşteri, gönderisini sigortalatmak istemişti. Yerine yenisi konulamayacak değerde ve değeri eksper tarafından tespit edilemeyecek bir gönderi olduğundan, müzakere sürecine girmiştik. Sonunda varılan noktada müşteri avlanma masraflarının sigortalanmasını talep etmişti. Müşteri gönderinin gümrük çıkış işlemlerini gerçekleştiremediğinden bu gönderi taşınmamıştı ama bizim kafamızda hoş bir anı olarak kaldı.