Öğrenci Çalışma Grubu Oluşumu

Kategori: Logistical, Sayı 8 | 0

Öğrenci Çalışma KuruluÖğrenci Çalışma Grubu Uluslararası Nakliyeciler Derneği himayesinde; “küresel lojistik sektörünün çağdaş standartlarına ve ihtiyaçlarına uygun yetkinlik ve niteliklere sahip genç profesyonellerin, sektöre kazandırılması” vizyonu ve “ulaştırma ve lojistik sektörüne yönelik yeni bakış açıları oluşturmak için bir platform sağlayarak sektörün kamuoyundaki imajını güçlendirmek” misyonuyla 2005 yılında yola çıkmıştır. Ancak çalışmalar 2009 yılı itibariyle hız kazanmıştır. 6 Kasım 2009’da düzenlenen ilk toplantı 25 kişilik katılımla grubun vizyonunun ve çalışma şeklinin belirlenmesini sağlamıştır.

Katılım şartı: Öğrenci Çalışma Grubu’na üyelik; projelerin içeriği ve ilerleyişine göre, faaliyetlere karılan üye sayısının arttırılabilmesi kaydıyla; Türkiye’de ulaştırma ve lojistik alanında öğretim yapan 2/4 yıllık üniversitelerdeki/meslek yüksekokullarındaki Lojistik Kulüplerinin başkanları ve seçtiklerileri üyeler ile sağlanmıştır. Ayrıca toplantıların ve projelerin ilerleyişi esnasında danışabileceğimiz uzmanlar, akademisyenler ve sektörden isimler de bu oluşuma destek vermektedir.

Çalışma Şekli: Çalışma sisteminin geliştirilmesi ve kolaylaştırılması adına ÖÇG belirlenen hedefler ışığında 4 alt gruba ayrılmıştır. Bunlar; Eğitim, Etkinlik Grubu, Proje Grubu, Tanıtım Staj ve Sponsorluk Grubu ve Yayın Grubu’dur.

Faaliyetler: ÖÇG’nun ilk düzenli etkinliği 15 günde bir Yayın Grubunca çıkartılan Logi-Campus isimli e-bülten oldu. Bu sayede UND’nin tüm üyelerine ve Türkiye genelindeki lojistik öğrencilerine bir iletişim aracı kazandırılmış oldu. Yayın Grubunun bir diğer etkinliği ise “Türkiye Lojistik Öğrencileri Anketi” ve “Üniversitelerin Müfredat Araştırması” oldu. Bu araştırmaların sonuçları Eğitim-Etkinlik Grubunca düzenlenen ‘Türkiye Lojistik Öğrencileri Zirvesi’nde veri olarak kullanılacak. ‘Türkiye Lojistik Öğrencileri Zirvesi’nin sponsorları ise Tanıtım Staj ve Sponsorluk Grubunca bulundu.

Proje Grubu ise ilk olarak Ücretsiz Sertifikalı ADR Eğitimi düzenledi. Tüm alt gruplar ilk toplantıda belirlenen hedefler doğrultusunda yıl içinde çalışmalarına devam edecek.

Özge Gizem Kaya

İÜ Lojistik Kulübü Halkla ilişkiler Sorumlusu