Sertrans ve Yeşil

Kategori: Logistical, Sayı 9 | 0

Sertrans ve YeşilKüreselleşme ve teknolojinin hızlı gelişimi lojistik sektöründe rekabet koşullarım daha da ağırlaştırmıştır. Rekabet arttıkça müşteri ihtiyaç ve beklentileri de artmaktadır. Müşteri beklentilerini karşılamak ve rekabet ortamında tutunabilmek için lojistik firmaları artık sosyal sorumluluk anlayışı ile, doğal kaynakların mümkün olduğunca ölçülü ve adil kullanımım dikkate almak zorundadırlar. Bu gün dünya üzerindeki birçok firma hizmet alacakları lojistik firmalarında maliyet ve kalitenin yanı sıra çevreci uygulamalar da aramaktadır.

Sertrans olarak, İş süreçlerimizi uygularken şirketimizin çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak amacıyla; Mevcut kaynakların değerlendirilmesi, Enerji tasarrufu, Atıkların azaltılması, Yeniden kullanım ve geri dönüştürme olmak üzere çeşitli önlemler almaktayız. Bu önlemlerden bahsedecek olursak;

  • Tesislerimizin temizliğinde kullanılan malzemeler çevre dostu ürünlerden tercih edilmektedir.
  • Tüm özmal araçlarımız AB’nin C02 emisyon standartlarına uygun EURO motorlara sahiptir.
  • Araçlarımızda kullanılan motorinler düzenli olarak yetkili akaryakıt laboratuvarlarında; yoğunluk, viskozite, kirlilik ve oksidasyon testlerine tabi tutularak kullanılan yakıtın niteliği ve niceliği kontrol edilmektedir.
  • Tüm araçlarımız, üretici firmalarının yetkili temsilcileri tarafından düzenli olarak ses ve egzoz emisyon testlerine tabi tutularak kontrolleri yapılmaktadır.
  • Ayrıca araçlarımızda, zararlı egzoz gazlarım (nitrojen oksit ) su buharı ve zararsız nitrojene dönüştüren ADBLUE adlı sentetik üre solüsyonu kullanılmaktadır.

Sertrans Lojistik araçları, 2010 yılında Avrupa’ da toplam 37 milyon kilometre yol yapmıştır. Bu seferlerin %60 ‘ında, Ton/ km başına emisyon oram karayoluna göre daha düşük olan; denizyolu ve demiryolu tercih edilerek;

  • 38,3 ton CO (Karbon Monoksit),
  • 0,69 ton HC (Hidrokarbon),
  • 202,60 ton NOX (Azot Oksit),
  • 4,49 ton Partikül (Kurum)’ün

çevreyi olumsuz etkilemesi önlenmiştir. Sertrans Lojistik Araçlarında kullanıldıktan sonra hurda olarak ayrılan lastikler, bu lastikleri toplamaya ve imha etmeye yetkili LAS DER lisanslı Geri Kazanım firmasına düzenli olarak verilmekte ve çevreye zarar vermeden geri dönüşümleri sağlanmaktadır. Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak konusunda Sertrans olarak, hassasiyetimizi koruyarak Yeşil Lojistik konusunda yatırımlarımızı arttırmaya devam edeceğiz.

Boğaç Say

Sertrans Kurumsal İletişim Müdürü