Siz Rekabete Konsantre Olun… Lojistik Bizim İşimiz !

Kategori: Logistical, Sayı 10 | 0
Genel Müdür Kaan Gürgenç
  • Üretim süreci ve müşteri ilişkileri yönünden toplam kalite yönetimi nedir?
  • Toplam kalite yönetiminde genel ilkeler nelerdir?
  • Şirketinizde kalitenin tarihi ve gelişiminden bahseder misiniz?
  • Kalite yönetim sistemleri ile ilgili çalışmalara neden başlama gereği duydunuz?
  • Şirketiniz hangi kalite belgelerine sahip?
  • Lojistiği ilgilendiren toplam kalite unsurları nelerdir?
  • Bu kalite belgeleri şirketinize nasıl bir değer kattı?

Borusan Lojistik’in kalite çalışmalarının temelinde paydaş beklentileri yatıyor. Bu anlamda 2000 yılından beri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni, 2002 yılından beri de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerini uygulayarak müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için belli temel uygulamaları yaşatıyoruz. Bu sistemlerin yapılandırılması aşamasında çok lokasyonlu yapısıyla geniş bir coğrafi dağılım gösteren Borusan Lojistik’te, ortak bir kurum kültürü ve çalışma prensibinin temeli atıldı. Bu sayede, müşteri memnuniyeti, çalışan sağlığı ve çevresel etkiler konusunda sağlamamız gerektiğini düşündüğümüz temel şartları garanti altına almış olduk. Tüm bu belgelenmiş yönetim sistemi standartlarının yanı sıra 6 Sigma Metodolojisini etkin bir şekilde kullanarak hem iş süreçlerinin iyileştirilmesini, hem de maliyetlerin düşürülmesini sağlıyoruz.

Agresif stratejik hedeflere ve süreçlerin performans hedeflerine erişimini ölçmek için Değer Bazlı Yönetim (Value Based Management: VBM), müşteri sesini dinlemek için ise Müşterinin Sesi (Voice of Customer: VOC) mekanizmalarından yararlanıyoruz. Verilerle konuşmak ve verilere dayanarak karar almak Borusan Lojistik’te kurum kültürünün bir parçası haline geldi. Bu da koyduğumuz hedeflere ne denli eriştiğimizi doğru analiz etmemizi, doğru kararlar almamızı ve zamanında hareket etmemizi sağlıyor. Yönetim anlayışımız, uygulamalarımız ve elde ettiğimiz sonuçlar ile 2004 yılında Borusan Grubu içinde Yılın En iyi Şirketi ” ve “Yılın 6 Sigma Şirketi ” olduk. Tüm bu aşamaları kaydettikten sonra bu uygulamaların entegre olarak ve sinerji içinde çalışacağı bir yapı ihtiyacı duymaya başladık. Verimsizleri ortadan kaldırmak ve hedef birliğini sağlamak için “Sarmal Yapı ” diye ifade ettiğimiz bir yönetim sistemini oluşturma çalışmalarına başladık. 2005 yılında Ulusal Kalite Hareketi’ne katıldık ve şirketimizde uygulanan tüm yönetim tekniklerinin bütünleştirilmesi ve çalışanların katılımını sağlamak için Toplam Kalite prensiplerini uygulamaya başladık. EFQM Mükemmellik Modeli’ni tüm bu yaklaşımlarımızı altında toplayabileceğimiz bir çatı , “Sarmal Yapı” için bir çerçeve olarak benimsedik. Bu çerçeve doğru ilişkileri kurmamızı, boşluklarımızı, zayıf yönlerimizi ortaya çıkarmamızı sağladı. EFQM Mükemmellik Modeli’nin şirketimiz için en önemli kazanımlarından biri RADAR yaklaşımı oldu. RADAR perspektifini süreçlerimize, karar mekanizmalarımıza, iç denetim modelimize entegre ettik. Bu çalışma birçok iyileştirme ve geliştirmeye ivme kazandırdı. Diğer önemli kazanımımız ise modelin kalbini oluşturan süreç yönetim anlayışının daha da ileriye taşınmasıydı. Bu kapsamda, süreçlerin yönetiminden süreçlerle yönetim anlayışına geçerek organizasyon yapısını süreçlerle bütünleştirdik. Diğer taraftan EFQM Mükemmellik Modeli doğrultusunda 2005 yılından beri sistematik olarak yapmaya başladığımız öz değerlendirmeler ile kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanlarımızı tespit ederek, pek çok iyileştirme çalışmasını hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalara başladığımız 2002 yılında 45 milyon dolar ciro yapan bir şirket iken 2007 yılını 184 milyon dolarlık ciro ile kapattık. 5 yılda 4 kat büyürken aynı zamanda müşteri memnuniyetini ve iç verimliliği sağlamak hem çok zor, hem de kaçınılmazdı. Bunu başarmamız stratejik hedeflerimize odaklı bir yönetim sistemini hayata geçirmekle mümkün oldu. 2015 hedefimiz olan 675 milyon dolara ulaşmak içinse hızımızı daha da artırmamız gerekiyor. Tüm bu gelişmelerin dışarıdan da görülmesi ve takdir edilmesi hem çok mutluluk verici, hem de sürdürülen çalışmaların doğru yolda olduğunun bir göstergesidir. 2006 yılında “Mükemmellikte Yetkinlik” belgesini 5 Yıldız ile alan ilk firma olduk. 2006 ve 2007 yılında Borusan Grubu içinde Yılın VOC Şirketi ” ödülünü aldık. 2008 yılında ise Türkiye’nin süper markaları “Superbrands” arasına girmeye ve “Büyük Ölçekli Firmalar” kategorisinde Ulusal Kalite Başarı Ödülü’nü almaya hak kazandık. – Çalışanlarınıza kalite hedefleriniz doğrultusunda verdiğiniz eğitimler nelerdir? Çalışanlarımızın gelişiminde öncelikle stratejik planımızı baz alıyoruz. Stratejik plan doğrultusunda ortaya çıkan sistem geliştirme ve kalite ihtiyaçlarımıza göre eğitim planlamamızı yapıyoruz. Bu eğitimler ihtiyaçlarımıza göre EFQM Mükemmellik Modeli’nin gerektirdiği ve belgeli yönetim sistemleri ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimler olduğu gibi, aynı zamanda şirketin kritik insiyatiflerini destekleyecek sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik ile ilgili eğitimleri gerçekleştiriyoruz.

Kalite departmanlarının faaliyetleri nelerdir?

Şirketimizde kaliteyle ilgili konulardan sorumlu olan Yönetim Sistemleri Müdürlüğü üç temel amaca hizmet ediyor. Bunlardan ilki, belgeli yönetim sistemlerinin (ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) sürdürülebilirliğinin ve yayılımının sağlanmasıdır. İkincisi, Borusan Lojistik genelinde uygulanan tüm yönetim uygulamalarının (EFQM, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISPS, VBM, VOC, 6 Sigma vb.) sarmal bir yapı altında toplanması ve birbirleriyle bütünleşik bir şekilde yönetilmesinin sağlanması ve sürekliliğinin garanti altına alınmasıdır. Üçüncüsü ise hedeflere ulaşa bilirliği garanti altına almak üzere stratejik planlama, strateji yayılımı, stratejik uyumlaşma ve kurumsal risk yönetiminin dinamik yönetilmesinin koordine edilmesidir.

Çalışanlar bu sürece yaklaşımı nasıl oldu? Olumsuz yaklaşım gösterdilerse onları nasıl ikna ettiniz ve sürece kattınız?

Bu tür çalışmalarda içselleştirmenin sadece yukarıdan aşağıya indirgenmesi ile sağlanabileceğine inanmıyoruz. Yönetim ekibinde vizyon, destek ve kararlılık, çalışanlarda ise inanç, katılım ve katkı yak aşımlarının olması önemlidir. Tüm bu bileşenleri görebileceğin z bir kültüre ve yönetim anlayışına sahibiz. O nedenle zaman zaman bazı aksaklıklar yaşasak da rotamızı asla değiştirmedik. Bu aksaklıklardan ders alarak yolumuza devam ettik. Organizasyondaki herkes biliyor ki geçmişteki başarılarımız, kazanımlarımız nasıl hep birlikte elde edildiyse bundan sonraki hedeflerimize ve gelişim planlarımıza da birlikte odaklanmamız gerekiyor.

Kalite yönetiminizde bundan sonraki hedefiniz nedir?

Borusan Lojistik olarak agresif büyüme hedefleri ile ilerlemeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir hızlı büyüme ve bunu destekleyecek yapılanma ajandamızın ilk maddesini oluşturuyor. Bu yolda doğru stratejilerle hareket etmek, hedeflerimize ulaşmak ve bu sırada müşteri memnuniyetini yükseltmek için yeni ihtiyaçlarımız olacak. 2015 yılında ciro hedefimiz 675 milyon dolardır. Borusan Lojistik 2006 yılında Türkiye’de elde ettiği deneyimleri ile yurtdışında da hizmet vermeye başladı. O nedenle yabancı ülkelerde de Türkiye’de uyguladığımız yönetim sistemlerini hayata geçirme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm bu gelişmeler her gün bir öncekinden daha hızlı ve daha verimli olmamızı gerektiriyor. Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için değişen ihtiyaçlara göre konumlanmamız, çıtayı sürekli yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için doğru strateji ile hareket etmemiz, iş süreçlerinin ve kullanılan yönetim sistemlerinin bu stratejiler doğrultusunda sinerji ile çalışması gerekiyor. Bunun altyapısını EFQM Mükemmellik Modeli’nin şekil verdiği sarmal yönetim sistemi ile oluşturduk. Sarmal yönetim sistemi, yaşayan bir sistemdir. Günün ihtiyaçlarına göre bu sinerjiyi yakalayabilmek için sarmal yapıyı sürekli geliştireceğiz. Dış şartlardan bağımsız olarak sürekli büyüyen ve gelişen bir Borusan Lojistik istiyoruz. Bu da tüm paydaş beklentilerinin dengelendiği, tüm kötü şartlara hazırlıklı bir yapılanma gerektiriyor. Gündemimizdeki öncelikli konulardan birisi her türlü kötü şart için bağışıklığımızı artırmak ve hazırlıklı olmaktır. Bu anlamda risk yönetimi ve iş sürekliliği konularına eğiliyoruz. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında müşterimizi daha iyi anlayacak ve onlara daha fazla rekabet avantajı kazandırmamızı sağlayacak iyileştirmeleri ve yenilikleri devreye almaya devam edeceğiz. Süreçlerimizi bize hız kazandıracak şekilde güncelliyor olacağız. Hem Türkiye’de hem de yurtdışında tüm bunları yapabilmek için yeni yöntemler gelişiyor, bir yandan bunları takip edip bünyemize kazandırırken bir yandan da kendi geliştirdiğimiz yaklaşımlarla sektörümüze örnek olmaya devam etmek istiyoruz. Özetle Borusan Lojistik olarak, paydaş memnuniyetini sağlamak ve hep bir adım önde olabilmek için, kalite çalışmalarımızı stratejik seviyede yönetmeye devam edeceğiz. Bunun için de hem kendi dışımızdaki değişimleri anlamak ve onlara ayak uydurmak, hem de kendi içimizdeki sürekli gelişim anlayışını sürekli kılmak doğrultusunda çalışacağız. Üzerinde yaşadığımız dünya çok hızlı değişiyor. Dünün değil, bugün ve yarınların başarılı şirketi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Şirketimiz, bizler, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, iş birliği içerisinde bulunduğumuz kuruluşlar, herkes bilmelidir ki, “Mükemmel misiniz?” sorusuna cevabınız “Evet” olsa dahi, yeni hedeflerimiz için hemen yarın yapacak yeni işlerimiz olacaktır. Değişim devam ettiği sürece mükemmellik tanımı değişecek, ona ulaşmak için başlattığımız yolculuk aralıksız sürecektir.

Kaan GÜRGENÇ

Genel Müdür