Türkiye, Avrupa Birliği ve Gümrükler

Kategori: Logistical, Sayı 2 | 0

Türkiye,Avrupa Birliği ve Gümrükler

Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üye olmasıyla birlikte gümrüklerimizde başlayan değişimler, daha da hızlanmıştır. Ülkemizde gümrükler alanında yapılacak değişikler Gümrük Birliği Komitesi toplantılarında belirlenmekte ve hayata geçirilmektedir.

Türkiye Gümrük Birliği ve Gümrük İşbirliği çerçevesinde şu değişiklikleri hayata geçirmiştir:

  • A.TR Dolaşım Belgelerinde değişikliğe gidilmiştir.
  • Serbest dolaşımı mümkün tekstil ürünlerinin menşeinin kanıtlanması ve kanıtlanma koşulları belirlenmişler.
  • Malların dışarıda işlenmesine ilişkin gümrük yasası uyarlanmıştır.
  • Ortak Transit Sistemine ilişkin gümrük yasası ile EC-EFTA Sözleşmesine katılıma ilişkin ulusal mevzuat kabul edilmiştir
  • Uyuşturucu yapımında kullanılan baz maddelerin kontrolü için anlaşma imzalanmıştır.
  • Gümrük modernizasyonu kapsamında bilgisayarlı ithalat, ihracat ve milli transit giriş işlem sistemi devreye sokulmuştur.
  • Gümrük noktalarında motorlu araçların ve kültürel malların ticaretinin kontrolü ve nükleer malzemelerin tespitine yönelik donanım iyileştirilmiş ve radyoaktif ile nükleer madde detektörleri gümrüklere yerleştirilmiştir.

Türkiye bunlar dışında taklit ve korsan mallarla kültürel malların kontrolünde gümrük hükümlerinin serbest bölgelere uygulanmasında ve ekonomik etkiye sahip gümrük işletmelerinin uyumlaştırılmasında eksiklerini tamamlayacaktır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Gümrükler 2007 projesine böylece uymasının sağlanması amaçlanmaktadır.

Gümrüklerdeki uyum sürecinin yanında Avrupa Birliği süreci bütün olarak göze alındığında A.TR Dolaşım Belgelerindeki değişiklikler, menşei belirlenmesi yanında Dış Ticaret ve Çevre konularındaki değişimlerde ulaştırma işletmelerinin yeniden yapılanmalarını gerektirecektir.

Celil Durdağ

Türkiye,Avrupa Birliği ve Gümrükler2