Türkiye’de Lojistik Alanında Lisansüstü Eğitimi

Kategori: Logistical | 0

Lisansüstü
İnsanlarin kendini daha çok gelistirmesi için çaba göstermesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Bu çaba da tabi ki eğitimle başlar. Evet pek çoğumuz üniversite okuyoruz. Peki bu çoğuldan sıyrılmak için neler yapmak gerekir? Ya da akademik kariyer yapmak, üniversitelerde akedemisyen olmak, için ne yapmak gerekir? Yüksek lisans ya da master.

Aslında lisans için bir merdivenin ilk basamağı diyebiliriz. Ve merdivenleri çıktıkça yüksek lisans, doktora gibi kendimize geniş imkanlar tanıyıp kendimizi geliştirebiliriz.

İlk olarak master yani yüksek lisans nedir, bilmekte fayda var.

Yüksek lisans; 4 yıllık lisans öğretimine dayalı, eğitim – öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen bir yükseköğretim programıdır. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır. Bu eğitimin ardından kişi “bilim uzmanı”,”uzman hekim”, “yüksek mühendis”, “yüksek mimar” gibi unvanlara sahip olur.

Yüksek lisans programlarında lisans eğitimine oranla daha az ders bulunmaktadır. Lisans eğitiminde öğrenciler daha fazla sayıda ders ile daha az derinlemesine uğraşmakta iken yüksek lisans programlarında daha az sayıda ama genellikle daha yoğun içeriğe sahip olan dersler bulunmaktadır.

Yüksek Lisans, Lisans eğitimi bittikten sonra devam edilen eğitime verilen isimdir. Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olarak ikiye ayrılır. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’na girip yeterli puan almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine getirmek gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı aranmamaktadır.
Tezli yüksek lisans başvurularında yabancı dil puanı, lisans not ortalaması, ALES puanı ve mülakat puanı kriterleri ile değerlendirmeler yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurularında en az 55 ALES puanı şartı aranmaktadır. Bu YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından belirlenen asgari ALES puanı şartıdır, üniversiteler daha yüksek ALES puanı isteyebilir. YDS de ise çoğu üniversitelerde belirlenen baraj 50-55 puandır.

Lojistik, ürün veya hizmetlerin hedef pazarlara, daha ekonomik ve dogru zamanda, doğru bir şekilde ulaştırılmasını içermektedir. Lojistik; siparişlerin alımından mal bedellerinin tahsiline, gümrük ve transit geçiş evraklarının hazırlanmasından, depolamaya ve tüm iş süreçlerinin hizmet ile entegrasyonuna kadar olan süreç de diyebiliriz.

Gerek dünyada gerekse ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektör olarak Lojistik, taşımacılığın yanı sıra yukarıda sayılan bir çok hizmetin entegre ve eşgüdümlü bir şekilde yapılmasını gerektirmektedir. Lojistik; matematik, yöneylem araştırması, işletme, iktisat, uluslararası ticaret, bilişim, hukuk vb. birçok farklı discipline ait süreçleri içerisinde barındırmakta ve bu alanların bir sistem dahilinde etkin ve bütünleşik kullanımını gerektirmektedir. Ülkemizin lojistik alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip uzmanlara gereksinimi olduğu açıktır. Sayılan bu gerçekler ile önem arz eden bir bilim dalı olarak ülkemizde üniversitelerimizin Lojistik alanında lisansüstü programlar ile uzman yetiştirme çabaları olduğunu görmekteyiz.

Ülkemizde Lojistik alanında yürütülen yüksek lisans programları aşağıdaki sıralanabilir:

 • İstanbul Üniversitesi – Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • İstanbul Üniversitesi – Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Lojistik ve Deniz Ulaştırması Yüksek Lisans Programı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Lojistik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Ege Üniversitesi – Uzaktan Öğretim Lojistik Yönetimi Tezsiz E-Yüksek Lisans Programı
 • Galatasaray Üniversitesi – Lojistik ve Finansman Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Galatasaray Üniversitesi – Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Gaziantep Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
 • Akdeniz Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
 • Kara Harp Okulu – Tedarik ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Bahçeşehir Üniversitesi – Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi – Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yüksek Lisans Programı
 • İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Maltepe Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Okan Üniversitesi – Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Toros Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
 • Yeditepe Üniversitesi – Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
 • Yeditepe Üniversitesi – Lojistik Sistemleri Yönetimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı sektörde iyi ilişkiler içinde olan ve donanımlı eğitim kadrosuyla lojistik sektörünün kurumsal alanında gelişmesinde etkin rol alan, üst düzey yönetici ihitiyacına cevap verecek adaylar yetiştirmek amacıyla farklı alanlarda lisans derecesi almış adayları, sektör konusunda geliştirmek, lojistik alanında lisans derecesinde eğitim almış, kariyerini geliştirme çabasında olan adayları ise ileri düzeyde lojistik yönetimi becerileri ile donatmayı hedeflemektedir.İstanbul Üniversitesi’nin diğer bir amacı ise araştırmacı, alanında donanımlı akademisyenler yetiştirmektir.

Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı’na kabul işlemi, Lisans derslerinin not ortalaması, ALES veya eşdeğer sınav, yabancı dil sınavı ve mülâkat sonuçları değerlendirilerek yapılır. Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Lisans Programı iki yarıyıl sürmektedir ve adaylar tezlerini tamamlayarak bu dereceyi almaya hak kazanmaktadır.
Fakültemizin IRU (International Road Transport Union – Uluslararası Karayolu Taşıma Birliği) ile imzalanan akreditasyon anlaşması ile tüm yüksek lisans mezunları, diplomalarına ek olarak uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olan Profesyonel Yönetici Yetkinlik Sertifikası sahibi olmaktadır.

Böylece lojistiğin bu kadar önemli olduğu şu zamanlarda sektörün her düzeyinde donanımlı bireyler olarak görev alacak ve de araştırmacı, eğitimci, bilim alanına katkı sağlayacak bireylerin projeler geliştirmesinde etkin rol oynayan bu eğitimin merdivenin yüksek ama bir o kadar da insanı güçlendirici bu basamağını çıkmanın yararını görüyoruz.

Nilay ŞENER

İstanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü

Genel Sekreteri