Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu’nun Vizyonu

Kategori: Logistical, Sayı 2 | 0

Yüksekokulumuzun öğrenci kulübünün gece gündüz çalışarak gerçekleştirdiği bir dizi etkinliğin yanı sıra “logistical” dergisini aksatmadan ve içerik çıtasını sürekli yükselterek yayınlama çabalarını içten kutlamak isterim.Dr.Serdar Aydıntuğ
Kurulduğu günden bu güne geçirdiği aşamalara ve olumlu gelişimine tanık bir öğretim görevlisi olarak sanırım benim bu sayıya katkım, genç okulumuzun “aşama ve gelişimi” ile, misyonumuzu okurlarla paylaşmak olacaktır.

1999 yılında Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin girişimleri ve Sayın Rektörümüzün kararlı tutumuyla kurulan yüksekokulumuzun ilk yöneticisi değerli hocamız Profesör Mehmet Şakir Ersoy’dur. İşletme fakültemizin diğer değerli akademisyenleri ve sektörümüzün gönüllü temsilcileri ile oluşturulan müfredat ve eğitim programı geçen her dönemde kazanılan deneyim ve öğrencilerimizin de katılımıyla daha da mükemmel bir konuma getirildi. Bugün ülkemizin farklı kentlerinde kurulan benzeri eğitim kurumlarına, gerek müfredatımız gerekse de uyguladığımız eğitim ve öğretim programı konusunda bilgi desteğinde bulunabilmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Öğrencilerimizin, akademik yetkinliklerinin yanı sıra profesyonel yetkinliklerinin de geliştirilmesinde büyük rol oynayan ve ulaştırma sektörünün örneği görülmemiş boyutlarda sağladığı destekle gerçekleştirilen yaz staj programları ve şirket ziyaretleri yarının yönetici adayları için bir zenginlik kaynağı oluşturmaktadır.

Akademik kadroya katılan yeni meslektaşlarım ve genç araştırma görevlisi kadrosu akademik gücümüzü her geçen gün artırmaktadır. Müfredatımızın zenginleşmesi ve lojistik anlayışının gerektirdiği çok disiplinli ve çok fonksiyonlu bir eğitim disiplinin oluşturulabilmesi için özveri ile çalışan kadromuz ülkemizin alanında lider bilgi merkezi olma yolunda sağlıklı adımlarla ilerlemektedir.

Zira vizyonumuz, “Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir lojistik üs konumunda olan ülkemizin çağdaş ulaştırma ve lojistik politikalarının oluşturulmasına, ulaştırma ve lojistik sektörlerinin ihtiyacı olan “eğitilmiş yönetici adayı” yetiştirme konusuna yönelik çalışmalarıyla sadece ulusal değil, bölgesel platformda da saygın ve lider bir bilgi merkezi konumuna gelmektir”.

Ve aynı zamanda en temel hedeflerimizden biri yüksekokulumuzu ülkemizin çağdaş, bilimsel ve saygın yükseköğrenim kurumları arasında yüceltecek kalite ve kapasitede bilgi üreten, genç beyinleri yetiştiren ve ürettiği bilginin kalite düzeyi ile ülke ekonomisine katkıda bulunabilen bir kadroya sahip olmaktır. Bu hedefe paralel olarak da öğrenim dönemi boyunca akademik kariyer yapma konusunda istekli olan öğrencilere destek olmak, teşvik etmek ve onları akademik kadroya kazandırmak görevlerimizin başındadır. Önemi son 10 yıl içinde daha da öne çıkan ulaştırma ve lojistik yönetimi alanında, ülkemizin ve bölge ülkelerinin sahip olduğu kaynaklardan yararlanarak ulusal kaynakların en alt seviyede kullanılması ve üretilen hizmetlerin olabilecek en üst düzeyde gerçekleştirilebilmesine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların dünya akademik platformunda yer alan saygın bilimsel yayınlarda yer almasını sağlamak yine vazgeçilmez stratejik hedefler olarak benimsenmiştir.

Türkiye’nin sağlıklı, çağdaş, dengeli ve rekabetçi bir ulaştırma politikası oluşturmasına destek verecek kalite ve hacimde bilgi üretmek ve bunu ilgili otoritelerle paylaşmak, bu amaca yönelik projeler üstlenmek doğal görevlerimizdendir.
Bilimin ve bilginin evrensel olduğu gerçeğinden hareketle konumuzda faaliyet gösteren mümkün olan en geniş yelpazede üniversite ve akademik kurumla sağlıklı ilişkiler kurmak. kesintisiz bilgi paylaşımının yanı sıra, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları, yüksek lisan ve doktora öğrencisi değişim programları, ortak araştırma projeleri gibi çalışmaları hali hazırda başlatmış durumdayız. Yoğun bir çalışma programı sonunda yüksekokulumuz “AVRUPA BİRLİĞİ ERASMUS PROGRAMI” başvuru işlemlerini tamamlamıştır.

Yüksekokulumuz, ıs dünyasının oldukça geniş bir kesimine hitap edebilme olanaklarına sahiptir. Üniversitede yaratılan bilgi ve beyinlerin ancak ve ancak endüstride hayat bulması ile ekonomik fayda sağlanabileceği gerçeği ile yüksekokulumuz ürettiği bilgi ve enformasyonu talepte bulunan en geniş yelpazedeki iş kolları ile paylaşmayı ve elde ettiği gelirleri yapılan araştırma ve uygulanan eğitim sisteminin kalite düzeyini arttırmaya yönelik olarak ayırmayı hedeflemektedir.

Ulaştırma ve lojistik hizmetlerinin maliyeti, üretilen ürünler içinde kayda değer bir paya sahiptir ve faaliyetlerin (özellikle fiziksel dağıtım) zaten çok bol olmayan enerji kaynaklarına bağlı olmaları ve de faaliyetin çevreye verdiği zararlar, tüm dünyadaki duyarlı kurumlan “sürdürülebilir kalkınma” konusunda uyarmaya itmiştir. Yüksekokulumuzda uygulanan eğitim programı temiz çevre ve sağlıklı toplum ilkesinden hareketle, gerek müfredatta gerekse de pratik çalışmalarda yer alan tüm bilgilendirmeyi “sürdürülebilir kalkınma” ilkesine bağlı olarak vermektedir.

Hedeflerimiz ne kolay ne de ulaşılamaz değildir. Gerçekleştirilen çalışmaların oluşturulan plan ve konulan hedeflere doğru sapmadan ilerliyor olması ve sonuçlarının somut bir şekilde görülebilmesi hepimizin sahip olduğu güven ve inancı arttırmaktadır. Her geçen yıl yüksekokulumuzun giriş puanları yükselmekte ve bu gelişim aramıza katılan öğrencilerimizin daha bilinçli daha istekli ve akademik olarak daha güçlü olduklarının güvencesini oluşturmaktadır.

Bundan beş yıl önce yeni kurulan bütün eğitim kurumları gibi eğitim tesisi olamayan, daha da önemlisi öğrencisi olmayan ve tüm varlığı birkaç akademisyenin inançlı ve inatçı tutumundan ibaret olan okulumuzun, yeni kurulan pek çok eğitim kurumundan farklı olarak arkasında; uzun yıllar yaşadıkları tüm olumsuzluklara karsın ülkemizin dış ticaretini bir lokomotif olarak yürüten, gayretleri ile ülkemizi uluslar arası platformda gösterdikleri rekabetçi başarı ile ilk tanıtan. çoğu mesleki eğitim alma fırsatından yoksun ama eğitime inanmış, eğitime gönül vermiş ve eğitim verenlere saygılı bireylerden oluşmuş güçlü ve çok büyük bir sektör vardır.

Ve yine birkaç ay sonra verilen bugüne kadar verilen bu anlamlı mücadelenin mutlu sonuçlarından birini hep birlikte yaşayacağız. Yüksekokulumuz ilk mezunlarını, sektörün yarınlarını güvence altına alacak pırıl pırıl genç beyinleri buradan uğurlayacaktır. Yine örneği çok az görüldüğü üzere bu genç öğrencilerimizin belki de hiçbiri iş arama zahmetine bile katlanmayacaklardır.

Yüksekokulumuzu bir fikir olarak ortaya atan ve bugüne gelmesinde maddi ve manevi desteğini kesintisiz olarak sürdüren sektörümüze, okulumuzun kurulması yönünde ivedilikle karar veren ve kuruluşu gerçekleştiren Üniversitemiz yöneticilerine, Okulumuzu yüceltme yolunda canla başla çalışan değerli akademisyen arkadaşlarımıza, girişimleriyle zihinsel zenginliğimize katkıda bulunan ve “Logistical”i yaratıp yaşatan öğrencilerimize teşekkür ederim.

Dr. Serdar Aytıntuğ

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi