VPort

Kategori: Logistical, Sayı 8 | 0

Öncelikle bizlere limancılık endüstrisine girişinizi anlatabilir misiniz?

Ulaştırma teknolojilerinde görülen gelişmeler limancılık endüstrisinde bir devrime yol açmıştır. Taşımacılıkta konteynırların kullanımı ile birlikte gelişen çoklu (multimodal) taşımacılık denizyolu taşıyıcılarına, taşıma pazarlarında daha geniş liman seçimi olanakları ile çok daha fazla serbestlik sağlamıştır. Belirli bir limana has hinterlant olarak görülen pazarlara artık günümüzde birçok giriş kapısından (kara, demir ve havayolu) hizmet verebilmektedirler. Bu gelişmeler hinterlant trafiğinden yük almada limanlar arası rekabeti arttırmıştır. Liman endüstrisi dünyada, konteynır ile taşıma ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayarak başarılı olmak için, gerekli olan yatırımları yapmaktadır. Günümüz Türkiye’sinde ise Liman Yönetimi özelleştirme döneminin etkisiyle önemli gelişmelere açık hale gelmiştir. Öncelikle konteynır terminal uygulamalarını bünyesinde barındıran liman işletmeleri hızla gelişim göstermiştir. 2006 senesinde GOSB Teknopark bölgesinde, TÜBİTAK, İstanbul Üniversitesi ve Kumport Liman İşletmesinden aldığımız destekler ile Liman Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulması için gerekli olan çalışmalara başlanmıştır. 3 sene boyunca yapılan Ar-Ge çalışmaları sonucunda “VPORT” adında Liman Yönetim Bilgi Sistemi programımızı tamamlamış bulunmaktayız.

VPORT programından biraz bahsedebilir misiniz?

VPORT Liman Yönetim Bilgi Sistemi özetle, müşterinin hizmet sözleşmesinden başlayarak, hizmetin gerçekleşmesinden sonra otomatik olarak faturanın kesilmesinin sağlandığı bir yapıyı içermektedir. Yönetim bilişim sistemi içerisinde Liman otomasyonunu bütünleşik olarak çalıştırmakta ve diğer sistemlere de entegre olarak hizmet vermektedir.

Değişik ölçekte ve operasyonel (Konteyner, Genel Yük, Sıvı Yük ve Araç) olarak farklı çalışan Liman işletmeleri bulunduğundan modüler bir yapı tasarlanmıştır. Modüller tüm operasyonlar için bütünleşik olarak çalışabildiği gibi istenirse bir veya birden fazla modulün beraber çalışması da sağlanmaktadır.

VTEKModüller konusunda özet bilgi alabilir miyiz?

VPORT Liman Yönetim Bilgi sistemi Modülleri;

Teklif: Bu modül de müşteriye özel fiyatların verileceği ve bu fiyatlar üzerinden faturalarının hesaplanması için gerekli olan çalışmalar bulunmaktadır.

Fatura: Bu modül de oluşan tahakkukların faturalaşması için gerekli çalışmalar bulunmaktadır.

Yüklenici: Bu modül de yüklenici ile yapılan işlemlerin rakip ve kontrolünü yapan çalışmalar bulunmaktadır.

Gemi: Bu modül de gemilerin limana rahmini geliş sürecinin belirlenmesinden limandan ayrılışına kadar olan süredeki rakip ve operasyon süreçlerinin otomatik ve/veya manüel olarak kontrol eden çalışmalar bulunmaktadır.

Kapı: Bu modül de Giriş-Çıkış yapan tüm araçları kontrollü olarak sisteme entegre eden çalışmalar bulunmaktadır.

Saha: Bu modül de liman içerisinde bulunan sahaların dinamik tanımlanması, ürün girişleri ve çıkışlarının izlenmesi çalışmaları bulunmaktadır.

Ambar: Bu modül de kapalı ve/veya açık ambara mal girişi, kapılardan mal çıkışlarının onaylanması, ambar içindeki mal rakibi, ambardan mal tasfiye edilmesi işlemleri ve ambardaki mallar için tahakkuk oluşturma çalışmaları bulunmaktadır. Ayrıca, bu modül Türkiye Cumhuriyeti Gümrük mevzuatının gerekli kıldığı bilgileri kapsamasından dolayı işletme için Gümrük Defteri tutma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Ekipman: Bu modül de limanda bulunan ekipmanların rakip ve kontrolünün bulunduğu çalışmalar bulunmaktadır. Gerçek zamanlı (RTLS) rakip yapabilen özel ekipmanlarda bul un maktadır.

Mobil: Bu modül de dağınık yapıda veri toplama özelliğini sağlayan ve tüm alt bilgi sistemleri ile entegre bir şekilde çalışan uygulamalar bulunmaktadır. • Kantar: Bu modül de aynı anda birçok marka ve modeldeki kantar ölçüm cihazlarını tek bir noktadan kontrol edebilen bir yapı bulunmaktadır. Sabit dara tanımlama, otomatik tahakkuk oluşturma çalışmaları bulunmaktadır.

Müşteri: Bu modülde Müşteri İş İstekleri Girişlerinin web tabanlı yapıldığı çalışmalar bulunmaktadır.

Yetki: Bu modül de programın her ekranında bulunan fonksiyonların kullanıcı bazında yetkilendirmesini sağlayan çalışmalar bulunmaktadır.

Tanım: Bu modül de sistem içerisinde devamlı kullanılan özelliklerin sisteme tanıtılmasın sağlayan çalışmalar bulunmaktadır.

Rapor: Aktivite bazlı maliyet hesaplaması altyapısı ile kurulmuş olan sistem, işletme içindeki her hareketi takip edebilmesi ve hizmet kaçaklarını engellemesi sayesinde işletmenin ihtiyacı olan her türlü raporu alabilecek esneklikte bir altyapı ile liste ve raporlar oluşturabilmektedir. Ayrıca “Yönetici Konsolu” oluşturarak, hem yöneticinin ihtiyacı olan bilgi ve analizleri oluşturmakta, hem de 3D (Üç boyutlu) olarak animasyon yapılmasını sağlamaktadır.

VPORT projesi sonunda elde edilen çıktıları anlatabilir misiniz?

VPORT içerisinde kaynak (İş gücü, ekipman ve finans) kullanımından tasarruf, ilişkilerden (Haberleşme, emir, rapor) tasarruf, iş süreçlerinde kontrol ve optimizasyon (tekrarsız iş, çapraz kontrol) ve oluşan bilgilerin karar destek sistemlerinde kullanılabilmesi için gerekli olan çalışmalar yapılmış, işletme stratejileri, prosedürler ve kurallarına uygun olacak şekilde dinamik bir yapıda oluşturulmuş ve yalın organizasyon yapılarında kullanılabilir olmasına dikkat edilmiştir.

Ayrıca 2009 yılında başlayan ve 2010 yılında devam eden Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın himayesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK Ar-Ge Günleri kapsamında Bölgelerde bulunan Devlet erkanı, Üniversite Rektörleri, Belediye Başkanları, İl Özel İdareleri Yöneticileri, Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları ve Bölgede faaliyette bulunan Dernek başkanlarına, bölge kalkınmasında Ar-Ge faaliyetlerinin öneminin anlatıldığı toplantılarda TÜBİTAK-TEYDEB Bilişim Teknolojileri Grubu tarafından desteklenen tüm projeler arasından, “VPORT Liman Yönetim Bilgi Sistemi” projemiz sunuma uygun görülerek ilk defa bu günde katılımcılara tanıtılmıştır.

VTEK Bilişimin bu projeden sonraki çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

VPORT Liman Yönetim Bilgi Sistemi ile liman işletmelerinde elde edilen bu birikimi, Intermodal raylı taşıma, havayolu ve karayolu bilgi sistemleri ile birleştirip Lojistik süreçleri daha verimli ve daha efektif kullanılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız başlamıştır. Bu çerçevede, TCDD Halkalı Tır Bekleme Alanı ve Depo otomasyonu ihalesini alarak, gümrüklü alanda yapılan İthalat ve İhracat işlemlerinin takibi, yapılan diğer işlemlerin takip ve kontrolü ve faturalandırma çalışmaları kapsamaktadır. Sistemin kullanıma geçilmesinden sonra işlemler hız kazanmış, gelirlerde artış meydana gelmiştir.

Mehmet Oğuz