Yeni Nesil Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri İle Mobiliz

Kategori: Logistical, Sayı 7 | 0
Levent Aydoğan
Levent Aydoğan | Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri A Ş Genel Müdürü

Öncelikle MOBİLİZ’in müşterilerine sunduğu sektörel çözümlerden bahsedebilir misiniz?
Talebe göre özel çözüm imkânınız var mı?

Her sektörün, filo verimini arttırmaya yönelik, sürücü bilgileri, araç, yük bilgileri, lokasyon bilgileri, yakıt tüketimi, ihlaller, çalışma saatleri gibi kendine özgü izlemesi, kontrol etmesi ve sürekli iyileştirmesi gereken bazı parametreleri bulunmaktadır. MOBİLİZ, Yeni Nesil Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi’ne entegre olarak çalışan ve ilgili parametreleri optimize edebilen ihtiyaca özel olarak geliştirdiği sistem ve yazılımlarını farklı uygulamalarla kurum ve kuruluşların hizmetine sunmaktadır. Sektörün ve kurumun ihtiyacına göre MOBİLİZ tarafından geliştirilen bazı özel uygulama örnekleri:

Sefer İzleme Sistemi: Petrol Ofisi’nin akaryakıt tankerlerinin dolum tesislerinden başlayan seferlerinin hangi lokasyonları kapsadığını, lokasyonların ziyaret zamanlamaları ve sürelerinin belirlenmesi, tanımlı lokasyonlar dışında duraklamalarının tespit edilmesi amacı ile tasarlanmış ve teslim edilmiştir.

Hazır Beton Planlama ve Kontrol Sistemi: MOBİLİZ Filo Yönetim Sistemleri projeleri kapsamında hazır beton sektörünün ihtiyaç duyduğu planlama, pompa ve transmikser otomasyon işlevlerinin sahadan elde edilen bilgilere göre organize edebildiği tamamen teslimat süreç yönetimini sağlayan web tabanlı bir otomasyon sistemidir. Özel Kazan Dönüş Yönü Sensörleri ile transmikserlerin beton döküm zamanları ve yerleri kayıt altına alınıp raporlanabilmektedir.

Servis Araçları Planlama ve Öğrenci Kontrol Sistemi: Servis Araçlarının rota planlamasının yapılabilmesi, öğrencilerin servislere iniş/biniş bilgilerinin elde edilmesini, güzergahların çizilebilmesi, adreslerin harita üzerinde konumlandırılması ve bu bilgilerin internetten ve cep telefonlarından sunulması işlevlerini yerine getiren entegre mobil veri sistemidir.

Yol Risk Değerlendirme ve İzleme Sistemi: BP için kara taşımacılığı kapsamında oluşturulmuş olan Yol Risk Değerlendirme verilerinin internet tabanlı bir sisteme girilmesi, harita üzerinde işlenmesi, sahadan bilgilerin derlenmesi, yol tiplerine (TEM, Devlet Yolu, Yerleşim Bölgesi) ve belirlenen risk bölgelerine göre ihlal raporlarının oluşturulmasına dayalı olan ve dünyada benzeri olmayan bir sistemdir.
Tur Raporlama Sistemi: Madencilik sektörü için sahada dekapaj, hafriyat, belirli bir bölgeye tur yapan araçların belirlenen bölgeye kaç kez tur yaptığının sayılması, vardiyaların belirlenmesi ve vardiya bazında hesapların elde edilmesi amacı ile tasarlanmış MOBİLİZ Filo Yönetim Sistemine entegre web tabanlı bir sistemdir.

Ambulans İzleme ve Görev Yönetim Sistemi: Sağlık sektöründe hizmet veren Medline için geliştirilen bu sistem, ambulansların izlenmesi, görev ataması ve raporlaması ile adres arama ve lokalizasyon işlemlerinin yapılabildiği bir çözümdür.

Araç takip sistemlerinin lojistik işletmelerine sağlayacağı avantajlar nelerdir?

Araç takip sistemlerinin, hemen tüm filo sahibi işletmeler için önemi giderek artmakla beraber, Nakliye ve Lojistik Sektörü kullanım yoğunluğu sıralamasında dünyada da başı çeken sektör olarak kabul edilmektedir. Avrupa’nın önde gelen araştırma kuruluşlarından birinin yayınladığı bir rapora göre Avrupa’da şu ana kadar kurulan sistemlerin %50’den biraz fazlası bu sektör tarafından kullanılmaktadır.

Lojistik sektörü oldukça karmaşık ve yönetilmesi gün geçtikçe zorlaşan, tüm maliyet kalemlerini en ince detayına kadar hesaplarına katması gereken bir sektördür. Bu kapsamda hem operasyonun yönetilmesi ve planlamaların sağlıklı yapılabilmesi hem da sahadan doğru bilgilerin toplanarak bu bilgilerin doğru derlenmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda çeşitli lojistik planlama uygulamaları yazılım teknolojisinin getirdiği yeniliklerle gelişmekte ve sektöre doğru planlama şansı sağlamaktadır. Bununla birlikte planlanan lojistik hareketin doğru işlediğini iyi tespit etmek için ise Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi önem arz etmektedir. Her iki sistemin entegrasyonu ile ortaya çıkan yeni bilgiler hem operasyon hatalarını hem planlama hatalarını hem de sahada oluşacak birçok hatanın doğru tespitini sağlamaktadır. Bu bilgiler internet teknolojisi sayesinde işletme kullanıcılarına açılmakta hatta sınırlı olarak müşterilere de açılarak tüm süreci takip etmesi sağlanabilmektedir. Bu yatırımları yapan firmaların verimliliklerini arttırdıkları, enerji ve iletişim giderlerini ciddi oranda düşürdükleri ve sonuç olarak rekabette bir adım öne geçtikleri görülmektedir.

Türkiye’de 6 milyon civarında ticari araç bulunmaktadır. Avrupa’da toplam araç takip cihazı satışlarının yarıdan biraz fazlası nakliye ve lojistik sektöründe kullanılmaktadır. Sektörel araştırma kuruluşları tarafından yapılan tahminlerde 2010 yılı sonuna kadar araçlarda kullanım oranının %15’e ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye’de halen araçların sadece %1’inde Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi bulunduğu göz önüne alınırsa bu alanda Lojistik sektörünün alacağı çok yol olduğu ifade edilebilir.

Tehlikeli yük taşımasında riskin değerlendirilmesi ve minimum seviyeye indirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu doğrultuda BP Türkiye için yaptığınız ve ödül aldığınız projeden bahsedebilir misiniz?

MOBİLİZ’ in, BP Türkiye için Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi’ne entegre ettiği Yol Risk Değerlendirme ve İzleme Sistemi (Journey Risk Management) dünyadaki tüm BP kuruluşlarının katıldığı BP Helios Awards yarışmasında 150 proje arasına girerek inovasyon alanında yarı finale kalmayı başardı. BP’nin HSSE (Health, Safety, Security, Environment) çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ve teknolojiyle insan yaşamına katkıda bulunmayı hedefleyen Yol Risk Değerlendirme Sistemi, sahadan toplanan yol bilgilerinin derlenerek TEM, Devlet Yolu, Yerleşim Bölgesi gibi yol risk tiplerine göre sayısal harita üzerinde işlenmesini ve belirlenen risk bölgelerine göre sürücü ihlal raporlarının oluşturulmasını sağlamakta.

Sistem sayesinde sürücülerin yol tiplerine ve yerleşim bölgesine göre hız ihlalleri ile karayollarında ani fren, ani kalkış gibi hatalı araç kullanımları denetlenebilmekte ve sürücülerin günlük, haftalık ve aylık bazda hatalı araç kullanım yüzdesi elde edilebilmektedir. Sisteme girilmiş olan bilgiler sayesinde güzergaha, hız limitlerine, önlem sınıflandırmasına, mesafe ve araç tipine göre bilgi alınabilmekte ve MOBİLİZ Filo Yönetim Sistemi’nde yer alan Aktivite Detay Raporu ve İhlal Raporları ile tüm ihlaller raporlanabilmektedir. MOBİLİZ, BP için geliştirdiği sistem ile sürücülerin tehlikeli araç kullanımını azaltarak yol güvenliğine ve yaşadığımız çevreye katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Lojistikte takip gerektiren bir diğer önemli konu da gıdanın özelliğini kaybetmeden taşınmasıdır. Ve MOBİLİZ Banvit için ürün sıcaklık takibi yapmaktadır. Bu hizmetinizin planlama, takip ve değerlendirme aşamalarından bahsedebilir misiniz?

Teknolojiyi yakından takip eden Banvit, MOBİLİZ ile 2007 yılının başından itibaren ürünlerinin muhafaza ve sevkleri için online sıcaklık takibi sistemini kurmuştur. Bu sistem ile gerek soğuk hava depoları gerekse soğuk hava araçlarından belli aralıklarda kalibrasyon sertifikalı sensörler üzerinden alınan sıcaklık değerleri, GPRS sistemi ile merkeze gönderilmektedir. Ayrıca araçların anlık yol güzergahlarının izlenmesi, rota planlaması ve bir çok kural ile birlikte araçları da izleyerek ürünlerinin kalite standartlarında dağıtım depolarına ulaştırılması sağlamaktadır. Banvit’in merkezindeki online sıcaklık takip yazılımı ile ürünlerin muhafaza sıcaklıklarındaki anlık değişimler ve sapmalar tespit edilerek anında müdahale edilmektedir. Eğer sıcaklık ölçümlerindeki değerler ürün sıcaklık limitlerinin dışında ölçülürse, sistem bu durumu “ALARM” olarak ilgili personele e-mail ya da SMS yoluyla iletmektedir.

Böylelikle insan sağlığını etkileyecek uygunsuz şartların oluşması kesintisiz ve ihmale sebebiyet vermeyecek şekilde önlenmekte ve tüm değerler kayıt altına alınmaktadır. Bu da, hijyenik ve son derece titiz olarak ürettiğimiz ürünlerimizin, soğuk hava zincirini kırmadan satıcılarımıza ulaştırılmasını garanti altına almaktadır.

Ziraat Bankası ve Merkez Bankasının araç takiplerini yürütmektesiniz. Bu büyük markaların sizi seçmesi onlarda güven duygusu uyandırdığınızı gösteriyor. Sizce bu markaların öncelikle sizi seçme sebepleri nelerdir?

Her iki kurumun da alım süreci oldukça zaman alan, titiz ve detaylı bir çalışma ürünü olmuştu. Öncelikle mevcut teknolojilerin bir ön araştırmasından sonra kendi özel ihtiyaçlarını da çok iyi belirleyerek, belirli bir düzeyin üzerinde olduğuna inandıkları tedarikçilerle şeffaf bir şekilde görüşmeler, demolar vb. bir süreç geçirdiler. Bu arada söz konusu firmaların referansları, memnuniyet düzeyleri ve diğer bilgileri de elde ettikten sonra nihai kararlarını verdiler. Bu arada Ziraat Bankasının sözleşme kapsamındaki cihazları aldıktan sonra ek alımlara gitmesi sistemden beklentilerinin karşılandığı konusunda bir gösterge teşkil etmesi açısından bizi memnun etmiştir. Merkez Bankası da oldukça titiz bir süreçten sonra ihaleyi sonuçlandırmasına rağmen sözleşmeyi imzalamadan önce sistemin kurulup tüm gereksinimlerini karşıladığından emin olduktan sonra sözleşmeyi imzalamaları yine bize ilginç geldi ve tüm bu aşamalardan başarı ile geçmek bizi gururlandırdı.

Gökhan Arslan