Yer Hizmetlerinde Sinerji Yaratmak

Kategori: Logistical, Sayı 7 | 0

HavaşFirmanın temel faaliyet konusundan ve yapılan operasyonlardan bahsedebilir misiniz?

M.B. : Firmamızın temel faaliyet konusu, havayollarına uçuş operasyonunun başlangıç ve bitiş noktalarında, uçağın yerdeyken aldığı hizmetler bütününü sağlamaktır. Yer Hizmetleri kuruluşları genel olarak, havayollarının uçuş operasyonlarının ya da operasyonel olmayan destek birimlerinin tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için örgütlenmiş yapılardır.

Hizmetlerin sağlanmasında nasıl bir bilgi ve teknoloji altyapısına sahipsiniz?

M.B. : HAVAŞ “kurumsal kaynak planlama ve yönetimi” sistemi olarak bir Alman bilişim firması olan SAP ile anlaşmış ve ihtiyaç duyulan tüm modülleri (Muhasebe, Bütçe, Satış, Lojistik, Teknik Bakım, Personel Yönetimi, Uçuş Bilgi Sistemi vb.) yer hizmetlerine göre uyarlayarak kullanıma sokmuştur. Bu modüller arasından “Uçuş Bilgi Sistemi” SAP’ ın yazılım dili olan ABAP4 ile yazılmış olup, tasarım ve know – how anlamında tamamıyla HAVAŞ personeli tarafından geliştirilmiştir.

Personel sağlamada hangi yolları izliyorsunuz?

O.U. : Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının sağlanması amacıyla muhtelif (gazete ilanı, internet ortamındaki siteler, HAVAŞ ve/veya TAV Holding’ e yapılan başvurular) kaynaklardan adaylar belirlenmektedir.

Beyaz yakalılar için; adaylar genel yetenek, yazılı/ sözlü İngilizce kullanım becerisi, temel yetkinliklere dair potansiyelin gözlemlendiği bir işe alım sürecinden geçirilmektedir. Belirlenmiş normlara uygun olan adayların teknik eğitimlere katılımı sağlanmakta ve eğitimin sonunda ki başarı durumu işe alım konusundaki nihai sonucu belirlemektedir.

Mavi yakalı personel temini konusunda ise, özel durumlar haricinde şirketimize yapılan başvurular ihtiyacı karşılar niceliktedir. Adayların asgari ilkokul mezunu olması – bazı pozisyonlarda lise diploması da aranabilmektedir – sabıkası temiz, işi yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu olmaması beklenmektedir.

Havayolu şirketleri yer hizmetlerini dış kaynaklardan sağlayarak ne gibi avantajlara sahip oluyorlar?

M.B. : Havayolu şirketlerinin yer hizmetlerini kendilerinin icra etmesiyle yer hizmetleri kuruluşlarından sağlaması arasındaki temel fark, yer hizmetleri kuruluşlarının sinerji yaratmada havayollarına oranla avantajlarının daha çok olmasıdır. Öncelikle “uzmanlık” anlamında Yer Hizmetleri kuruluşlarının bazı avantajları mevcuttur. Yer Hizmetleri kuruluşları, çok sayıda havayoluna hizmet veriyor olduklarından, her türlü eğitimi almış, çok sayıda prosedürü yerine getirmiş bir insan kaynağına sahiptir. Dolayısıyla yeni prosedürler ve eğitimlere adaptasyonu daha kolaydır.

Havayolu işletmeciliği ile yer hizmetleri işletmeciliği arasındaki farklılıklar dolayısıyla, havayolu şirketleri çekirdek işleri olan havayolu işletmeciliğine odaklanmışken; yer hizmetlerine ilişkin birçok detayı gözden kaçırabilirler. Yer Hizmetleri kuruluşları bu anlamda daha fazla deneyime sahiptir.

İşin bir de maliyet tarafı vardır. En önemli unsurlardan biri de maliyet avantajının yer hizmetlerinde olmasıdır. Örneğin; bir havayolu kendi personeli ile yer hizmetlerini gerçekleştirirken sadece kendi uçuşlarına hizmet verebilirken, aynı sayıda personelle bir yer hizmetleri kuruluşu çok sayıda havayoluna hizmet verebilir. Bu da doğal olarak birim maliyetlerin düşmesini sağlar.

Mutlu Başkan

İşletme Planlama

Oya Uğurlu

Müdürü  İK ve Eğitim Müdürü

Röportaj

Yücel Şenol