Pandemi Sürecinde İşe Alım

Kategori: Sayı 18 | 0

PANDEMİ SÜRECİNDE İŞE ALIM

Kriz dönemleri hem bireysel hem de örgütsel açıdan değerlendirildiğinde; sürecin mevcut eğilimleri güçlendiren ve değişiklikleri kolaylıkla hayata geçirmeyi sağlayan bir etki yarattığı düşünülebilir. İçinde bulunduğumuz süreçte hayatımızın her alanında yaşadığımız değişimin de, uzun dönemde etkili olacak sonuçları beraberinde getirdiğini hep birlikte tecrübe etmeye devam etmekteyiz. Yaşamın eskisi gibi olmayacağı varsayımının etkilerini hem sosyal hayatta hem de iş hayatında çoktan göstermeye başladığı küresel pandemi sürecinde, kurumsal açıdan olduğu kadar bireysel anlamda da krizi doğru yönetmeye hazır olmak varlığı devam ettirebilmek açısından kaçınılmaz bir gerekliliktir.

İşletmeler açısından bakıldığında, bu süreçte esnek çalışmaya artan yönelimin iller ya da ülkeler bazında farklı lokasyonlardan, hatta işletmelerin bünyesindeki merkezler ya da bağlı kuruluşlardan yeteneklerin işe alımının da önünü açtığı söylenebilir. Sınırların kalkması ve yetenek havuzunun genişlemesine bağlı olarak nitelikli işgücü bulma konusundaki zorlukların aşılması da, pandemi sürecinde işletmelerin işe alım politikaları üzerindeki olumlu yansımalardan biri olarak düşünülebilir. Bu durum elbette ki işgören adaylarının rekabet gücüne sahip olmalarının önemini de arttırmaktadır.

Pandemi gündemi ile birlikte sadece çalışanlar için değil, iş arayanlar için de süreçlerde pek çok değişimin yaşandığı dikkat çekmektedir. Pandemi öncesinde işsiz kalanlar, bu süreçte işini kaybetmiş olanlar, pandeminin etkileriyle bir iş değişikliği yapmak isteyenler veya pandemi sürecinde mezun olup iş hayatına yeni atılacak bireyler olarak istihdam piyasasındaki adaylar arasında bir gruplandırma yapıldığında, herkes için ortak gerçeğin bu süreçte iş aramanın geçmişe kıyasla şekil değiştirmiş olduğu gerçeği olduğunu görmekteyiz.

Ülkemiz açısından değerlendirdiğimizde de dünya genelinde olduğu gibi pandemi sürecinde işe alım mülakatlarının dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirildiği, işe alım süreçlerinin adaylar ile aynı fiziksel ortamda bulunmadan yönetildiği bir sürecin içine girildiğini deneyimlemekteyiz. Pandemi öncesinde dijital platformlarda gerçekleştirilen mülakatların daha çok ön eleme aşamasında yararlanılan bir yöntem olması sebebiyle adayın işe alım kararı için yeterli bir görüşme şekli olmadığı görüşü hakimken, içinde bulunduğumuz süreçte online mülakatlarla işe alım süreçlerinin çok daha hızlı tamamlanabildiği işletmeler tarafından tecrübe edildi. Bu sebeplere bağlı olarak pandemi sürecinde online mülakat gerçekleştirme oranlarında önemli bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

Pandemi sürecinde bir zorunluluk halini alan işe alım sürecinde yaşanan bu değişimin, hem işveren hem de işgören adayları açısından işe alım süreçlerinin daha kısa zamanda tamamlanması, bütçe ve kaynak açısından verimliliği olumlu yönde etkilemesi gibi faydaları beraberinde getirdiği dikkat çekmektedir. Sayılan faydalara karşılık hiçbir zaman kolay olmayan iş aramanın içinde bulunduğumuz şu günlerde özellikle daha zor bir hale dönüştüğünü söylemek de yanlış olmayacaktır. Bu dönemde iş arama sürecini yaşayan adaylar olarak, bu süreci daha verimli hale getirmeye yardımcı olacak çeşitli yöntemlerden yararlanmanın diğer adaylara göre fark yaratarak bir adım öne geçmeyi kolaylaştıran bir etki sağlayacağı da göz ardı edilemeyecek bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu doğrultuda, iş arayan adaylar olarak ön yazı ve özgeçmiş hazırlarken vurgu yapılması gereken noktaları doğru tespit edebilme, uzaktan iş görüşmesinin önemli ayrıntıları konusunda gerekli özen ve hassasiyeti gösterebilme, kullanılacak teknolojik platforma ilişkin kullanım becerisine sahip olma, online mülakatlar sırasında uygun sanal arka plan seçimini gerçekleştirebilme, görüşme sırasında doğru duruşu sergileyebilme, görüşme yapılacak işletmenin krize yönelik yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olma, duyguların karşı tarafa geçirilebilmesi amacıyla doğru ses tonu ve beden dili mesajları ile iletişim sürecini yürütebilme gibi kilit noktaları göz önünde bulundurmak, etkili bir görüşme sürecinin inşa edilmesine yardımcı olacaktır. Belirtilmiş olan kilit noktalara dikkat etmenin de ötesinde, belki de küresel boyutta yaşadığımız bu kriz sürecinde yapılması gereken en önemli şey her zamankinden daha fazla sabır göstererek belirsizliğin içinde kaybolmak yerine, yetkinlikleri öne çıkararak kendinizi daha cazip ve tercih edilebilir bir aday haline getirmek için doğru adımları atmak olacaktır.

 

       Doç. Dr. BURCU ÖZGE ÖZASLAN ÇALIŞKAN