Pandemiyle Gelen “Yeni Normal İnsangücü” Ve İşe Alım

Kategori: Sayı 18 | 0

PANDEMİYLE GELEN “YENİ NORMAL İNSANGÜCÜ” VE İŞE ALIM   Kuşakların; teknolojinin değişmesi, dijitalleşmenin giderek daha fazla günlük yaşama girmesi ve giderek “insan faktörü (human factor)” ögesinin daha fazla önem kazanması, işletmeleri eleman seçimi konusunda daha özenli olmalarını gerektirmektedir. Çünkü insan, … Devamı

Pandemi Sürecinde İşe Alım

Kategori: Sayı 18 | 0

PANDEMİ SÜRECİNDE İŞE ALIM Kriz dönemleri hem bireysel hem de örgütsel açıdan değerlendirildiğinde; sürecin mevcut eğilimleri güçlendiren ve değişiklikleri kolaylıkla hayata geçirmeyi sağlayan bir etki yarattığı düşünülebilir. İçinde bulunduğumuz süreçte hayatımızın her alanında yaşadığımız değişimin de, uzun dönemde etkili olacak … Devamı