Lojistiğe Askeri Bakış

Kategori: Logistical, Sayı 2 | 0

Askeri lojistik istenilen yer ve zamanda yeteri kadar ve kesintisiz olarak personel, hizmet ve kolaylık imkânı sağlamak suretiyle barışta, krizde ve savaşta askeri kabiliyetin oluşturulması, idamesi ve geliştirilmesi için; yapılan her türlü silah, araç-gereç ve malzemenin temin tedarik, depolama, ulaştırma, … Devamı